Vedr. Fylkeslag i Sogn og Fjordane

msevland

NMKomiteen
Sentralstyre
Det er med dyp beklagelse at Styret i Norbrygg Sogn og Fjordane ikke har klart å finne ny Leder og Styre til fortsatt drift i Fylket.
Etter mange år har Arve besluttet at han ikke lenger har kapasitet til å lede styret.
Sentralstyret i Norbrygg ønsker å takke Arve og hans styre for mange gode år som tillitsvalgte.

Medlemsansvaret overføres nå til Sentralstyret hvor jeg vil være kontaktpunkt.
Medlemmer bes kontakte meg ved ønsker om lokal aktivitet hvor medlemmene selv ønsker å organisere konkurranser eller smake- / usmakesamlinger.

Sentralstyret står klar med bistand dersom et nytt styre ønsker å overta driften. Vedtektene krever da at vi gjennomfører et ekstraordinært årsmøte hvor leder velges separat, med krav om ytterligere to medlemmer som konstituerer seg som Nestleder og Sekretariat.

Jeg oppfordrer medlemmene i fylket til å følge med på Norbrygg.no for aktiviteter i andre fylker som ofte er åpne for alle våre medlemmer.
Der finner dere også informasjon om medlemsfordeler og rabatter hos våre samarbeidspartnere.
Straks åpner også innsending til NM som naturligvis alle våre medlemmer bør delta i.

Jeg ønsker alle bryggerne i Norbrygg Sogn og Fjordane et godt bryggeår.

For Sentralstyret
Morten G. Sevland
msevland@norbrygg.no
90064645
Nestleder
 
Tilbake
Topp