• Bruk prefiks-funksjonen når du oppretter nye poster i dette forumet.

VIKTIG: RETNINGSLINJER FOR KJØP OG SALG (LES DETTE FØR DU LEGGER UT)

Status
Stengt for ytterligere svar.
KJØP OG SALG FOR PRIVATPERSONER:

Dette underforumet legger til rette for Norbryggs forummedlemmer å drive privat, ikke-kommersielt, kjøp og salg av ølrelaterte varer. Kjøp og salg av illegale varer er ikke tillatt. Omsetning av øl er ikke tillatt. Vi gjør også oppmerksom på §16 i Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv, hvor det fremgås at varer og råstoff for tilvirkning av alkoholholdig drikk ikke kan selges eller kjøpes av personer under 18 år. Annonser som bryter loven vil bli fjernet.

Vi forventer at det utvises normal folkeskikk ved kjøp og salg, men utover dette står annonsører fritt til å selge varene sine til den pris de ønsker og til de kjøpere de måtte ønske. Partene i en eventuell handel avtaler seg imellom hvordan den endelige transaksjonen skal foregå. Norbrygg påtar seg intet ansvar for avtaler inngått på dette underforumet.

Ved fellesbestillinger menes kjøp av et parti varer som bestilles av en gruppe medlemmer gjennom en organisator. Ved slike bestillinger skal det holdes et åpent regnskap. Det skal klart fremgå varenes opprinnelse og leverandør. Kjøpet skal være ikke-kommersiellt og det skal primært ikke være noe fortjeneste for organisator. Kjøpet skal ikke gå gjennom en bedrift eller et foretak, disse salgene henvises til det kommersielle underforumet for kjøp og salg.

Følgende regler gjelder for kjøp og salg:

  • Beskrivelse, eventuelt med bilde, skal legges ut i annonsen.
  • Ved direktesalg skal salgspris være presisert, og først til mølla-prinsippet gjelder. Første innmeldte interessent som aksepterer salgsprisen får kjøpe varen. Hvis endelig pris ikke er avklart på det tidspunktet fellesbestillingen legges ut, bør det presenteres et prisanslag.
  • Ved auksjoner skal det settes tidsfrist og minstepris. Innkomne bud tilsvarende minstepris eller høyere skal godtas ved fristens utløp.
  • Klargjør om varen må hentes og eventuelt hvor, eller om den kan sendes. Ved fellesbestillinger bør det minimum foreligge et estimat på fraktkostnader.
  • For i sikre full transparens skal all korrespondanse frem til salgspunktet skje i tråden. Budgiving etc skal ikke foregå skjult, for eksempel ved bruk av pm. Personlig informasjon kan sendes utenfor.

Brytes disse reglene vil annonsene bli fjernet.

Edit: Retningslinjene oppdatert 27.03.15
 
Sist redigert av en moderator:
Etter en del diskusjoner omkring de gamle retningslinjene for kjøp og salg på forumet har disse nå blitt oppdatert. De nye retningslinjene er enklere enn de gamle, og bør være greie å overholde.
 
Status
Stengt for ytterligere svar.
Tilbake
Topp