Årsmøte 2017 - Romsdal Hjemmebryggerlaug

Invitasjon til Årsmøte 2017 i Romsdal Hjemmbryggerlaug.

Vi blir å avholde årsmøtet i 2. etg hos Tapp&Kork i Molde.
16. februar klokken 19:30 til 22:00

Alle med interesse for hjemmebrygging oppfordrer til å stille i årsmøte.
Alle medlemmer som har betalt medlemskontingent for året årsmøtet avholdes har stemmerett på årsmøtet.

Innkomne saker skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Ber om at saker sendes pr. epost til romsdalhjemmebryggerlaug@gmail.com

Ber om at alkohol ikke nytes før eller under årsmøtet, men benytt gjerne muligheten til å ta en øl når årsmøte er hevet.

Velkommen.

Med hilsen
Styret i Romsdal Hjemmebryggerluag
 

Vedlegg

  • Uten navn.001.jpeg
    Uten navn.001.jpeg
    1,3 MB · Sett: 17
Saksliste:
1. Konstituering av møtet
a) Godkjenning av innkalling og saksliste
b) Godkjenning av forretningsorden
c) Valg av møteleder:
d) Valg av referent:
e) Valg av to personer til å underskrive protokollen:

2. Årsmelding

3. Godkjenning av regnskap for 2016

4. Arbeidsprogram 2017

5. Budsjett og fastsettelse av kontingent

6. Valg

7. Innkomne saker
 
Sist redigert:
Følgende verv er på valg under årsmøte 16. februar.
Styreleder - på valg
Styremedlem - på valg
Varamedlem - på valg.
Varamedlem - på valg.
Kandidater kan melde seg via e-post i forkant av møtet.
Det har kommet inn forslag på 4 personer som stiller til valg/gjenvalg.
//
Styret
 
Tilbake
Topp