Årsmøte/ medlemsmøte 14. Juni

Kold Brygg

Moderator
Årsmøte/ medlemsmøte
14. Juni kl. 1900
Quality Maritim

Hei alle bryggevenner.
Da kaller vi inn til siste årsmøte i bryggelauget, før vi formelt blir fusjonert inn som en forhåpentligvis enda mer aktiv del av Norbrygg Rogaland.
Vi håper at dette vil gi oss bedre drahjelp mot de øvrige Norbryggmedlemmene her i Nord-Rogaland.
 
Tilbake
Topp