Årsmøte i Norbrygg Oslo 14. februar 2024

Men kan sentralstyret på Akershus' vegne vedta en sammenslåing med Oslo? Kanskje, men det er vel ikke en helt ideell måte å gjøre det på?
Jeg tror vegen videre blir at Norbrygg Oslo følger opp årsmøtevedtaket med å be landsmøtet slå sammen Norbrygg Oslo og Norbrygg Akershus.

Ettersom det i praksis ikke er aktivitet i de fylkene der sentralstyret holder i ting, så tror jeg dette er det beste for medlemmene i Akershus på kort og halvlang sikt. De blir invitert til alle arrangementer som er i Oslo-området, og for de som vil engasjere seg blir det nå et fungerende styre som de kan ta kontakt med eller eventuelt bli medlem av. For en ildsjel i Akershus er det nå i grunnen bare å kremte litt i retning Oslo-styret så får de sikkert litt hjelp til å få til noe, i stedet for å måtte dra i gang et helt fylkeslag.
 
Jeg tror vegen videre blir at Norbrygg Oslo følger opp årsmøtevedtaket med å be landsmøtet slå sammen Norbrygg Oslo og Norbrygg Akershus.

Ettersom det i praksis ikke er aktivitet i de fylkene der sentralstyret holder i ting, så tror jeg dette er det beste for medlemmene i Akershus på kort og halvlang sikt. De blir invitert til alle arrangementer som er i Oslo-området, og for de som vil engasjere seg blir det nå et fungerende styre som de kan ta kontakt med eller eventuelt bli medlem av. For en ildsjel i Akershus er det nå i grunnen bare å kremte litt i retning Oslo-styret så får de sikkert litt hjelp til å få til noe, i stedet for å måtte dra i gang et helt fylkeslag.
Høres ut som en ryddig og klok vei videre.
 
Tidligere leder i Akershus har flyttet fra fylket, og tidligere nestleder har derfor rykket opp som konstituert leder.
En stor takk til Sindre Welle som allerede har tatt utfordringen på strak arm.
Det vil bli invitert til et ekstraordinært årsmøte for Akershus, hvor bl.a. sammenslåing står på agendaen.

Igjen en stor takk til Sindre
 
Tilbake
Topp