Årsmøte i Norbrygg Oslo 14. februar 2024

Dersom et styre ikke får avholdt et årsmøte, blir det satt i pause-modus i påvente av et ekstraordinært årsmøte. Med gode argumenter tillater vi vanligvis litt slack.
Dersom styret ikke får avholdt ekstarordinært årsmøte, eller styret informerer om at de ikke klarer å samle nok personer til et fullverdig styre, overtar Sentralstyre ansvaret for økonomi, medlemmer og eventuelle aktiviteter.
 
Men kan sentralstyret på Akershus' vegne vedta en sammenslåing med Oslo? Kanskje, men det er vel ikke en helt ideell måte å gjøre det på?
 
Men kan sentralstyret på Akershus' vegne vedta en sammenslåing med Oslo? Kanskje, men det er vel ikke en helt ideell måte å gjøre det på?
Dersom noen i Akershus ønsker sammenslåing, kan vedkommende be sentralstyret kalle inn til ekstraordinært årsmøte hvor sammenslåing er eneste sak på agendaen?
 
Tilbake
Topp