Årsmøte i Norbrygg Oslo 14. februar 2024

På tide å slå sammen et innaktivt Akershus til et Stor-oslo? Det lille som skjer i Akershus skjer jo likevel i Oslo.
Jeg er litt usikker på hvordan en slik prosess må være.
Tenker først at hvert av fylkene må ta en beslutning på hver sitt Årsmøte om dette er ønskelig. Bare dersom begge fylkene ønsker dette, må det meldes som sak til Landsmøte for endelig godkjenning.
Første steg er derfor at dette må meldes som sak til begge Årsmøtene med frist to uker før møtet.
 
Jeg er litt usikker på hvordan en slik prosess må være.
Tenker først at hvert av fylkene må ta en beslutning på hver sitt Årsmøte om dette er ønskelig. Bare dersom begge fylkene ønsker dette, må det meldes som sak til Landsmøte for endelig godkjenning.
Første steg er derfor at dette må meldes som sak til begge Årsmøtene med frist to uker før møtet.
Noe av fordelen med måten Norbrygg er organisert på er at dette involverer relativt lite formalisme, men det er ikke beskrevet en prosess for det i vedtektene. Jeg er enig i at det bør behandles av fylkesårsmøtene. Da Aust- og Vest-Agder ble slått sammen, så avholdt de felles fylkesårsmøte og vedtok sammenslåing. Da hadde de vel i praksis fungert tett sammen i en periode uansett.

Diskusjonen om å slå sammen Oslo og Akershus føler jeg dukker opp titt og ofte. Kanskje det er på tide å ta den skikkelig? (For Norbrygg sin del altså, så får politikerne styre med sitt...)
 
Noe av fordelen med måten Norbrygg er organisert på er at dette involverer relativt lite formalisme, men det er ikke beskrevet en prosess for det i vedtektene. Jeg er enig i at det bør behandles av fylkesårsmøtene. Da Aust- og Vest-Agder ble slått sammen, så avholdt de felles fylkesårsmøte og vedtok sammenslåing. Da hadde de vel i praksis fungert tett sammen i en periode uansett.

Diskusjonen om å slå sammen Oslo og Akershus føler jeg dukker opp titt og ofte. Kanskje det er på tide å ta den skikkelig? (For Norbrygg sin del altså, så får politikerne styre med sitt...)
En god start er vel om noen med forslagsrett sender inn et forslag innen fristen, så blir det jo fort mulig å diskutere det. :)
 
Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg medlemmer.
Medlemmer bosatt i vårt fylke har tale-, forslags- og stemmerett.
Andre Norbrygg medlemmer har møte- og talerett.
 
En god start er vel om noen med forslagsrett sender inn et forslag innen fristen, så blir det jo fort mulig å diskutere det. :)
Ja. Det bør sendes inn like forslag til begge fylkesårsmøtene.

Kan noe såpass enkelt fungere:
Fylkesårsmøtet ber fylkesstyret arbeide for at Norbrygg Akershus og Norbrygg Oslo slås sammen til et fylkeslag og fremme nødvendige forslag til sentralstyret og landsmøtet for at det kan skje. Fylkesårsmøtet godkjenner at sammenslåing av fylkene kan skje før fylkesårsmøtet 2025, dersom det lar seg gjennomføre.

Det er mulig §7 i vedtektene burde vært oppdatert for å gjøre det klart at et fylkeslag kan bestå av flere fylker. Vedtaket fra hvordan fylkeslagene ble organisert etter regionreformen bør også sees over.
 
Ja. Det bør sendes inn like forslag til begge fylkesårsmøtene.

Kan noe såpass enkelt fungere:
Fylkesårsmøtet ber fylkesstyret arbeide for at Norbrygg Akershus og Norbrygg Oslo slås sammen til et fylkeslag og fremme nødvendige forslag til sentralstyret og landsmøtet for at det kan skje. Fylkesårsmøtet godkjenner at sammenslåing av fylkene kan skje før fylkesårsmøtet 2025, dersom det lar seg gjennomføre.

Det er mulig §7 i vedtektene burde vært oppdatert for å gjøre det klart at et fylkeslag kan bestå av flere fylker. Vedtaket fra hvordan fylkeslagene ble organisert etter regionreformen bør også sees over.
Fylker kan jo være en lite hensiktsmessig enhet for slike avdelinger. Noen fylker er så store at det er en dagsreise fra ende til annen. Andre er så fragmentert, som f.eks Akershus, at det er naturlig å møtes utenfor fylke.

§7 burde kanskje være mindre rigid slik at inndelinger følger naturlige landskap o.l.?
 
Ja. Det bør sendes inn like forslag til begge fylkesårsmøtene.

Kan noe såpass enkelt fungere:
Fylkesårsmøtet ber fylkesstyret arbeide for at Norbrygg Akershus og Norbrygg Oslo slås sammen til et fylkeslag og fremme nødvendige forslag til sentralstyret og landsmøtet for at det kan skje. Fylkesårsmøtet godkjenner at sammenslåing av fylkene kan skje før fylkesårsmøtet 2025, dersom det lar seg gjennomføre.

Det er mulig §7 i vedtektene burde vært oppdatert for å gjøre det klart at et fylkeslag kan bestå av flere fylker. Vedtaket fra hvordan fylkeslagene ble organisert etter regionreformen bør også sees over.
Det burde vel fungere helt fint, ihvertfall som et forslag til vedtak. Selv ville jeg skrevet en kort saksbeskrivelse der jeg redegjorde for problemstillinga før vedtaksforslaget.

Da gjenstår vel bare å se om noen sender det inn innen fristen?
 
Fylker kan jo være en lite hensiktsmessig enhet for slike avdelinger. (red)

§7 burde kanskje være mindre rigid slik at inndelinger følger naturlige landskap o.l.?
Rent medlemsmessig er det et mareritt å dele utenom fylker. Det vil pålegge sentrale tillitsvalgte mye arbeid… og…
Ønsker du en sammenslåing eller oppdeling??? :)
 
Rent medlemsmessig er det et mareritt å dele utenom fylker. Det vil pålegge sentrale tillitsvalgte mye arbeid… og…
Ønsker du en sammenslåing eller oppdeling??? :)
Akkurat vedtektsmessig kan det godt være noe mer fleksibilitet, så skal ikke det bety at man behøver å gjøre noen omorganisering. Norbrygg bruker allerede en kombinasjon av fylker (Oslo, Nordland, Agder), stortingsvalgkretser (Hedmark, Hordaland) og tidligere fylker (Troms og Finnmark), så her har vi allerede en tradisjon for å være litt fleksibel i hvordan vedtektene tolkes.
 
Akkurat vedtektsmessig kan det godt være noe mer fleksibilitet, så skal ikke det bety at man behøver å gjøre noen omorganisering. Norbrygg bruker allerede en kombinasjon av fylker (Oslo, Nordland, Agder), stortingsvalgkretser (Hedmark, Hordaland) og tidligere fylker (Troms og Finnmark), så her har vi allerede en tradisjon for å være litt fleksibel i hvordan vedtektene tolkes.
Men hvis Børre/Morten sikter til å slå sammen deler av enkeltfylker med deler av andre, er jeg enig i at det kan bil unødvendig komplisert.

Derimot burde det ikke være noe problem eksempelvis å slå sammen Oslo og Akershus, Hedmark og Oppland, etc. Det bør heller ikke være problematisk ift. vedtektene.

Så det er bare å sende inn forslag. :)
 
Sist redigert:
Rent medlemsmessig er det et mareritt å dele utenom fylker. Det vil pålegge sentrale tillitsvalgte mye arbeid… og…
Ønsker du en sammenslåing eller oppdeling??? :)
Jeg vet ikke. Jeg bare tenker høyt. Men vedtektene vil nok være tjent med å basere seg på oppdeling i lag, uavhengig av statens administrasjonsgrenser. Fleksibilitet altså. Jeg tenker det handler om både geografi, bosettingsmønster og medlemsmasse.
 
Men hvis Børre/Morten sikter til å slå sammen deler av enkeltfylker med deler av andre, er jeg enig i at det kan bil unødvendig komplisert.

Derimot burde det ikke være noe problem eksempelvis å slå sammen Oslo og Akershus, Hedmark og Oppland, etc. Det bør heller ikke være problematisk ift. vedtektene.

Så det er bare å sende inn forslag. :)
Jeg kaster bare frem en tanke i år som i fjor. Ettersom jeg ikke har vært aktiv i organisasjonsarbeid føler jeg at jeg har litt begrenset innsikt til å mene sterkt hva som er best. Og definitivt begrenset rett til å klage.
 
For ordens skyld, jeg kommer ikke til å levere noe forslag om sammenslåing. Jeg er i utgangspunktet negativ til ideen. Min interesse i spørsmålet var rein organisasjonsnerding.
 
Oslo og Akershus er spesielt tett knyttet sammen, og Oslo er et naturlig sentrum også for Akershus. Skillet som Norbrygg har mellom disse fylkene har flere ulemper, som for meg handler om tilhørighet, informasjon og økonomi.

Tilhørighet: For de fleste, kanskje spesielt de som bor i nabokommunene til Oslo, er overgangen mellom Oslo og Akershus så flytende at det er vanskelig å si hvor man hører til i noe annet enn Oslo-regionen. Mange bor i Akershus og arbeider i Oslo, og for noen er det motsatt. Nærbutikken for hjemmebryggere i Oslo ligger i Akershus. En stor konsert i "Oslo" kan gjerne finne sted i Akershus (Fornebu) og når man reiser med lokalbussen i Oslo må man passe litt på for å gå av i riktig fylke. Kort sagt, så går det ikke noe tydelig skille midt i tettbebyggelsen der fylkesgrensa mellom Oslo og Akershus tilfeldigvis går. For en hjemmebrygger som bor i Lørenskog, jobber i Oslo og går søndagstur i Østmarka er ikke nødvendigvis så er det ganske uvesentlig om noe foregår i Oslo eller Akershus.

Informasjon: Det er vanskelig å få til god informasjonsflyt mellom fylkeslag, spesielt ut til medlemmene. Selv om noe av dette er administrativt, slik som personverninnstillinger i Hypersys, så er det helt naturlig at et fylkeslag informerer sine medlemmer. Da faller mange utenfor informasjon som kunne være nyttig for dem. For å ta et konkret eksempel: NM-dømming er delegert til fylkene, men det vanskelig for de ansvarlige i Oslo å involvere dommere i Akershus.

Økonomi: Aktiviteter koster. Det er en god tradisjon i Norbrygg Oslo sine arrangementer er åpne for alle, men samtidig kan vi ikke forvente at de bruker sine midler på aktivitet for andre til stadighet. Å slå sammen fylkeslagene vil gjøre det enklere å la aktivitet og ansvar følge hverandre.

Vi vet også at fylkeslag i Norbrygg fungerer dårlig når det ikke er et sentrum som er stort nok. I stor grad er folk avhengig av kollektivtrafikk når det er øl involvert og det er vanskelig å treffes når det blir lange avstander. For Akershus er det sentrumet et annet fylke. Et sammenslått fylkeslag vil nok i stor grad bli Norbrygg Oslo med litt attåt. Jeg tror uansett det blir bedre for de fleste. Medlemmene i Akershus blir medlem i et mer aktivt fylkeslag, Oslo får mer midler og vi slipper en del internt byråkrati.
 
Oslo og Akershus er spesielt tett knyttet sammen, og Oslo er et naturlig sentrum også for Akershus. Skillet som Norbrygg har mellom disse fylkene har flere ulemper, som for meg handler om tilhørighet, informasjon og økonomi.

Tilhørighet: For de fleste, kanskje spesielt de som bor i nabokommunene til Oslo, er overgangen mellom Oslo og Akershus så flytende at det er vanskelig å si hvor man hører til i noe annet enn Oslo-regionen. Mange bor i Akershus og arbeider i Oslo, og for noen er det motsatt. Nærbutikken for hjemmebryggere i Oslo ligger i Akershus. En stor konsert i "Oslo" kan gjerne finne sted i Akershus (Fornebu) og når man reiser med lokalbussen i Oslo må man passe litt på for å gå av i riktig fylke. Kort sagt, så går det ikke noe tydelig skille midt i tettbebyggelsen der fylkesgrensa mellom Oslo og Akershus tilfeldigvis går. For en hjemmebrygger som bor i Lørenskog, jobber i Oslo og går søndagstur i Østmarka er ikke nødvendigvis så er det ganske uvesentlig om noe foregår i Oslo eller Akershus.

Informasjon: Det er vanskelig å få til god informasjonsflyt mellom fylkeslag, spesielt ut til medlemmene. Selv om noe av dette er administrativt, slik som personverninnstillinger i Hypersys, så er det helt naturlig at et fylkeslag informerer sine medlemmer. Da faller mange utenfor informasjon som kunne være nyttig for dem. For å ta et konkret eksempel: NM-dømming er delegert til fylkene, men det vanskelig for de ansvarlige i Oslo å involvere dommere i Akershus.

Økonomi: Aktiviteter koster. Det er en god tradisjon i Norbrygg Oslo sine arrangementer er åpne for alle, men samtidig kan vi ikke forvente at de bruker sine midler på aktivitet for andre til stadighet. Å slå sammen fylkeslagene vil gjøre det enklere å la aktivitet og ansvar følge hverandre.

Vi vet også at fylkeslag i Norbrygg fungerer dårlig når det ikke er et sentrum som er stort nok. I stor grad er folk avhengig av kollektivtrafikk når det er øl involvert og det er vanskelig å treffes når det blir lange avstander. For Akershus er det sentrumet et annet fylke. Et sammenslått fylkeslag vil nok i stor grad bli Norbrygg Oslo med litt attåt. Jeg tror uansett det blir bedre for de fleste. Medlemmene i Akershus blir medlem i et mer aktivt fylkeslag, Oslo får mer midler og vi slipper en del internt byråkrati.
Hvor mange medlemmer er det i hhv. Oslo og Akershus?

Finnes det noen oversikt/anslag over hvor mange av disse som viser noen form for aktivitet, enten het på forumet eller i andre deler av organisasjonen som konkurranser, krus, dømming osv?
 
Tilbake
Topp