Årsmøte i Norbrygg Oslo 14. februar 2024

Et alternativ er jo også å dele opp Akershus i 3, hvis medlemsgrunnlsget er stort nok i alle deler; Romerike, Follo og Asker&Bærum.

Hvis det er f.eks. 100 medlemmer i hver region så er det nok til å få god, lokal aktivitet. For meg høres det minst like bra ut som sammenslåing.
 
Man trenger ikke et styre for å skape aktivitet.

Tilbake i 2014/2015 dro Tor i gang en samling på Cafe Sara for å smake håndpumpet Real Ale.
Mange traff hverandre for første gang, og disse folka har jeg møtt jevnlig de siste ti årene. Flere av disse har siden hatt tillitsverv i Norbrygg.

Alle kan søke midler fra fylkeslaget om man har gode aktiviteter.
Smakesamlinger med hjemmebrygg
Usmakesamlinger
Pub / quiz kveld
Byttekvelder (øl mot øl)


Ikke la dere stoppe av trange rammer. Spreng dem :cool:
 
Man trenger ikke et styre for å skape aktivitet.

Tilbake i 2014/2015 dro Tor i gang en samling på Cafe Sara for å smake håndpumpet Real Ale.
Mange traff hverandre for første gang, og disse folka har jeg møtt jevnlig de siste ti årene. Flere av disse har siden hatt tillitsverv i Norbrygg.

Alle kan søke midler fra fylkeslaget om man har gode aktiviteter.
Smakesamlinger med hjemmebrygg
Usmakesamlinger
Pub / quiz kveld
Byttekvelder (øl mot øl)


Ikke la dere stoppe av trange rammer. Spreng dem :cool:
At man skal kunne søke fylkeslaget om midler til aktivitet forutsetter et ganske velfungerende styre, og det er det mer sannsynlig at man får i et større fylkeslag. Det vil også være lettere for fylkeslaget å si ja til slike initiativ om målgruppa for arrangementet i betydelig grad sammenfaller med ansvarsområdet til fylkeslaget.

Skal Akershus dekke ei slik samling i Oslo fordi initiativtageren er fra Akershus? Skal Oslo dekke fordi det er i Oslo?

Ei slik samling krever også en del administrativ støtte, som for eksempel å sende ut invitasjon, legge det ut på arrangementskalenderen og godkjenne refusjonsskjema etterpå. Det trenger man et styre for. Og skal man gjøre noe som er relevant for medlemmer i to fylker trenger man to styrer.

Ikke undervurder hvor mange administrative snubletråder Norbrygg har skaffet seg siden 2014...
 
Dersom fylkeslagene skal slås sammen, kan det være lurt om initiativet kommer fra Akershus. Hvis mange arrangement legges til Oslo og noen legger merke til at det skjer mindre i Lunner, Feiring eller Rømskog, kan det være greit at Oslo ikke bare har "tatt over" Akershus. Kall det gjerne distriktspolitiske hensyn.
 
Disclaimer : Brannfakkel
Jeg mener man må ta en diskusjon på skille mellom å slå sammen (likestille) slik vi har gjort det i Agder og i Trøndelag vs. at et fylke kan innlemme et område / fylke i sin organisasjon. Dette er mer aktuelt i fylker uten styre og aktivitet.
Hovedforskjellen vil være hvor hovedtyngden av aktivitet vil være. Med likestilling bør Lunner også ha noe aktivitet. Ved innlemming vil alle medlemmene være likestilte, men aktiviteten vil i hovedsak skje i fylke som innlemmer et annet ‘under’ seg.

Grunnen til at dette skille er viktig for meg, er at jeg er redd arbeidsmengden kan knekke et fungerende fylke ved sammenslåing. Det unngår du ved en innlemming.
 
Organisatorisk vil det jo ikke være noe forskjell på "innlemming" og "sammenslåing", men jeg er enig i at det er en praktisk forskjell.

Jeg tror alle bør være klar over at ei sammenslåing mellom Oslo og Akershus, betyr det du kaller "innlemming". Samtidig blir det enklere for de som bor i randsonene rundt Oslo å engasjere seg i det fylkeslaget som de kanskje er mentalt nærmest, som kan gi økt aktivitet på sikt.
 
Et alternativ er jo også å dele opp Akershus i 3, hvis medlemsgrunnlsget er stort nok i alle deler; Romerike, Follo og Asker&Bærum.

Hvis det er f.eks. 100 medlemmer i hver region så er det nok til å få god, lokal aktivitet. For meg høres det minst like bra ut som sammenslåing.
Det naturlige er vel å opprette bryggerlaug i områdene som er aktuelle. Lauget kan søke fylket om midler til aktiviteter.


Dette kan gi grunnlag for spisset lokal aktivitet, samt at man også kan delta i mer sentrale aktiviteter i fylket.
 
Noen har glemt å fjerne admin-tilgangen min i medlemsregisteret, så jeg tok ut litt statistikk. I perioden fra nyttår til kontingentinnkreving er ferdig, så er jo medlemstall litt flytende. Dette er kommunefordeling over de som har fått eller kommer til å få faktura for kontingent i Akershus. Til sammen er det 577 personer.

Hvor langt ut man skal strekke "Oslo" er jo ikke helt lett å svare på.

Tettstedet Oslo strekker seg til kommunene Asker, Bærum, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal, Nordre Follo og Rælingen. Tettstedet dekker jo ikke hele disse kommunene, og dekker for øvrig ikke hele Oslo kommune hellre. Tar vi med alle medlemmene i disse kommuene, så er det 421 medlemmer i Akershus som bor i tettstedet Oslo og 156 som ikke gjør det. I noen kommuner (særlig Lillestrøm, Nordre Follo, Rælingen og Asker) er store deler av kommunen utenfor tettstedet Oslo. Til sammen er det 154 medlemmer i disse kommune, så om vi utelater f.eks. 50 av dem, så er det 370 Akershus-medlemmer som bor i tettstedet Oslo og 206 som ikke gjør det.

Så kort oppsummert bor over halvparten av Akershus-medlemmene i "Oslo".

Fysisk avstand er jo kanskje ikke så avgjørende her, men nesten hele Akershus kan jo nås med kollektivtransport fra Oslo på en lørdag kveld og man er hjemme i løpet av en times tid. Det er noen unntak, men et medlem i Namsos som får invitasjon til en medlemskveld i Trondheim vil nok uansett fnyse av problemstillinga.


KommuneAntall
Asker
91​
Aurskog-Høland
9​
Bærum
122​
Eidsvoll
19​
Enebakk
5​
Frogn
13​
Gjerdrum
5​
Hurdal
2​
Lillestrøm
82​
Lunner
6​
Lørenskog
29​
Nannestad
10​
Nes i Akershus
12​
Nesodden
14​
Nittedal
25​
Nordre Follo
53​
Rælingen
19​
Ullensaker
31​
Vestby
17​
Ås
13​
 
Det er lettere for lokale engasjerte, enten de er i fylkesstyret eller ikke, å få til aktivitet på Rømskog med et velfungerende fylkeslag i ryggen. Men uten lokale engasjerte og med bare mangoneipadrikkere fra Grünerløkka (dårlig forsøk på ølifsering av forslitt floskel) i styret, blir det fremdeles ikke arrangert noe der. Så i praksis kan totalen bli litt bedre sentralt, de engasjerte kan være med i styret, alle kan delta på alt de vil, og det blir litt enklere å arrangere noe selv lokalt. Men ikke så mye mer. Hvis dette frister Akershus, hvorfor ikke?
 
Jeg tenker litt mens jeg skriver... noe som ofte går helt feil, men ...
Hva om man ser for seg et sammenslåings-løp hvor man i ett eller to år slår sammen styrene, og kjører felles økonomistyring / årsmøte, men at man ikke gjør store grep i de underliggende økonomi- og medlemssystemene?
Det vil kreve litt arbeid å slå disse sammen, og det vil trolig skape mer arbeid å skille dem fra hverandre rent organisatorisk dersom motivasjon for to styrer skulle oppstå. Det er ofte mye man ikke har tenkt på i slike tilfeller. Ta for eksempel det kommende landsmøtet. Mandatfordelingen vil bli påvirket av en sammenslåing. Per i dag har både Akershus og Oslo 4 mandater hver. Ved en sammenslåing, vil totalt antall delegater bli redusert fra 34 til 32. Det sammenslåtte fylkesstyre vil ikke få 8, men 7 delegater, noe som er helt ok.
Hordaland vil imidlertid også miste et mandat... noe som kanskje ikke er helt tilsiktet :)
DelegaterDelegater
sammenslåttdelt
Norbrygg Agder33
Norbrygg Akershus4
Norbrygg Buskerud11
Norbrygg Finnmark11
Norbrygg Hedmark11
Norbrygg Hordaland34
Norbrygg Møre og Romsdal22
Norbrygg Nordland11
Norbrygg Oppland11
Norbrygg Oslo74
Norbrygg Rogaland55
Norbrygg Sogn og Fjordane11
Norbrygg Telemark11
Norbrygg Troms11
Norbrygg Trøndelag22
Norbrygg Vestfold11
Norbrygg Østfold11
3234
 
Jeg liker Idéen, selv om den likner litt på livet her jeg har bodd de siste 30 årene. Først het det Buskerud, så Viken, nå Akershus..
:)
Det viktigste tror jeg at vi føler at det er noe aktivitet i organisasjonen man er medlem i. Er eneste aktivitet et møte i året er det liten grunn til å betale kontingent. Da mister vi medlemmer, og det blir enda vanskeligere å arrangere noe positivt.
Vi i Akershus som har Oslo som "sentrum" i fylket ser jo at det er mye flott å være med på i Oslo, og ønsker det samme tilbudet.
 
Sist redigert:
Tilbake
Topp