Årsmøte i Norbrygg Oslo 14. februar 2024

Jeg tenker litt mens jeg skriver... noe som ofte går helt feil, men ...
Hva om man ser for seg et sammenslåings-løp hvor man i ett eller to år slår sammen styrene, og kjører felles økonomistyring / årsmøte, men at man ikke gjør store grep i de underliggende økonomi- og medlemssystemene?
Det vil kreve litt arbeid å slå disse sammen, og det vil trolig skape mer arbeid å skille dem fra hverandre rent organisatorisk dersom motivasjon for to styrer skulle oppstå. Det er ofte mye man ikke har tenkt på i slike tilfeller. Ta for eksempel det kommende landsmøtet. Mandatfordelingen vil bli påvirket av en sammenslåing. Per i dag har både Akershus og Oslo 4 mandater hver. Ved en sammenslåing, vil totalt antall delegater bli redusert fra 34 til 32. Det sammenslåtte fylkesstyre vil ikke få 8, men 7 delegater, noe som er helt ok.
Det er neppe aktuelt å slå sammen fylkeslagene nå, men det kan være aktuelt fra 1. januar 2025, for eksempel. Hvis begge fylkeslagene ønsker sammenslåing så er det jo naturlig at de samarbeider tett det neste året.

Jeg har også tenkt litt på mandatfordeling. Norbrygg har fått en struktur der noen store fylkeslag får ganske mange mandater på landsmøtet, men samtidig har landsmøtet en kultur for konsensus. Tenker det er et lite problem, men det kan settes et tak på antall mandater per fylke, eller noe slikt.
 
Hordaland vil imidlertid også miste et mandat... noe som kanskje ikke er helt tilsiktet :)
Plutselig heller jeg mot å støtte en sammenslåing. :D

Neida, det var en spøk, jeg har ikke noe ønske om å svekke Hordaland. Og det kan godt hende det vil være gunstig å slå sammen styrene, men jeg er usikker på om det vil svekke eller styrke tilbudet i de to fylkene, alt som skjer i Oslo er jo uansett åpent for alle, noe jeg liker veldig godt. Om et sammenslått styre fortsatt i stor grad vil bestå av oslofolk som plutselig må begynne å tenke på å få til noe for bryggere i Vestby... Vil det være en bedre situasjon enn dagens? Jeg er ikke overbevist.
 
Plutselig heller jeg mot å støtte en sammenslåing. :D

Neida, det var en spøk, jeg har ikke noe ønske om å svekke Hordaland. Og det kan godt hende det vil være gunstig å slå sammen styrene, men jeg er usikker på om det vil svekke eller styrke tilbudet i de to fylkene, alt som skjer i Oslo er jo uansett åpent for alle, noe jeg liker veldig godt. Om et sammenslått styre fortsatt i stor grad vil bestå av oslofolk som plutselig må begynne å tenke på å få til noe for bryggere i Vestby... Vil det være en bedre situasjon enn dagens? Jeg er ikke overbevist.
Jeg tror den største forskjellen ville være at medlemmene i dagens Akershus ville få tilbud om flere aktiviteter. Selv om Oslos aktiviteter er åpne for alle, får ikke medlemmer utenfor Oslo like mye informasjon på epost om disse aktivitetene.
 
Jeg tror den største forskjellen ville være at medlemmene i dagens Akershus ville få tilbud om flere aktiviteter. Selv om Oslos aktiviteter er åpne for alle, får ikke medlemmer utenfor Oslo like mye informasjon på epost om disse aktivitetene.
Akkurat dét kunne man jo løst uten at oslostyret fikk ansvar for å opprettholde aktivitet i Akershus, for det er litt sånn det høres ut for meg, at et fungerende oslostyre skal få ansvaret for et ikke-fungerende Akershus.
 
Praksisen ved f.eks. usmakskurs er å åpne for billetter til Oslo-medlemmer først, og så for Akershus senere.
Det har i det siste kommet flest fra Akershus likevel. Et stort flertall, faktisk.
 
Oslo er Akerhus' sentrum - og Akershus er Oslos periferi. Og det betyr for meg at Oslo og Akerhus er en naturlig enhet.

Akerhus i seg sjøl er geografisk sett nokså håpløse greier. Skal noen i Akerhus gjøre noe, må det skje i Oslo - eller det må rette seg lokalt mot mindre deler av Akerhus. Så for å opparbeide en identitet folk kan knyttes seg til, burde Norbrygg Akershus enten splittes opp i mindre avdelinger - eller slå seg sammen med Oslo.

Sånn som det fungerer nå, lager Oslo tilbud for oss i Akerhus. Blir bryggere i Akerhus medlemmer i Oslo Norbrygg, kan det faktisk hende at folk fra Akerhus kommer til å delta i å lage tilbud for både seg sjøl og folk i Oslo.
 
Sist redigert:
Det naturlige er vel å opprette bryggerlaug i områdene som er aktuelle. Lauget kan søke fylket om midler til aktiviteter.


Dette kan gi grunnlag for spisset lokal aktivitet, samt at man også kan delta i mer sentrale aktiviteter i fylket.
Inntil 3 laug i Akershus vil være gunstig uansett tror jeg. Vest, Romerike og Follo. Men som @Tor. skriver, så vil det være lettere med et godt fungerende fylkeslag.

Hvordan oppretter man lokale laug? Hva er erfaringer med dem? Holder de god aktivitet?
 
Jeg tenker litt mens jeg skriver... noe som ofte går helt feil, men ...
Hva om man ser for seg et sammenslåings-løp hvor man i ett eller to år slår sammen styrene, og kjører felles økonomistyring / årsmøte, men at man ikke gjør store grep i de underliggende økonomi- og medlemssystemene?
Det vil kreve litt arbeid å slå disse sammen, og det vil trolig skape mer arbeid å skille dem fra hverandre rent organisatorisk dersom motivasjon for to styrer skulle oppstå. Det er ofte mye man ikke har tenkt på i slike tilfeller. Ta for eksempel det kommende landsmøtet. Mandatfordelingen vil bli påvirket av en sammenslåing. Per i dag har både Akershus og Oslo 4 mandater hver. Ved en sammenslåing, vil totalt antall delegater bli redusert fra 34 til 32. Det sammenslåtte fylkesstyre vil ikke få 8, men 7 delegater, noe som er helt ok.
Hordaland vil imidlertid også miste et mandat... noe som kanskje ikke er helt tilsiktet :)
DelegaterDelegater
sammenslåttdelt
Norbrygg Agder33
Norbrygg Akershus4
Norbrygg Buskerud11
Norbrygg Finnmark11
Norbrygg Hedmark11
Norbrygg Hordaland34
Norbrygg Møre og Romsdal22
Norbrygg Nordland11
Norbrygg Oppland11
Norbrygg Oslo74
Norbrygg Rogaland55
Norbrygg Sogn og Fjordane11
Norbrygg Telemark11
Norbrygg Troms11
Norbrygg Trøndelag22
Norbrygg Vestfold11
Norbrygg Østfold11
3234
1. Hvorfor blir det færre delegater med sammenslåing?
2. Det kan vel motvirkes med vedtektsendring?
3. Og det kan vel nedfelles i statuttene at Oslo&Akershus laget, skal fordele sine mandater proporsjonalt med medlemmer bosatt i de to fylkene slik at ikke Oslo&Akershus laget ikke blir en for dominerende enhet i forhold til resten.
 
1. Hvorfor blir det færre delegater med sammenslåing?
2. Det kan vel motvirkes med vedtektsendring?
3. Og det kan vel nedfelles i statuttene at Oslo&Akershus laget, skal fordele sine mandater proporsjonalt med medlemmer bosatt i de to fylkene slik at ikke Oslo&Akershus laget ikke blir en for dominerende enhet i forhold til resten.
1 og 3: Anbefaler å lese vedtektene til Norbrygg, der dette er ganske godt beskrevet.
2: Ja, men er det noe poeng?
 
Plutselig heller jeg mot å støtte en sammenslåing. :D

Neida, det var en spøk, jeg har ikke noe ønske om å svekke Hordaland. Og det kan godt hende det vil være gunstig å slå sammen styrene, men jeg er usikker på om det vil svekke eller styrke tilbudet i de to fylkene, alt som skjer i Oslo er jo uansett åpent for alle, noe jeg liker veldig godt. Om et sammenslått styre fortsatt i stor grad vil bestå av oslofolk som plutselig må begynne å tenke på å få til noe for bryggere i Vestby... Vil det være en bedre situasjon enn dagens? Jeg er ikke overbevist.
Det er et faktum at det er lenger fra sentrum til periferien enn fra periferien til sentrum.

Jeg har bodd i Oslo, så dette vet jeg. Vi i her ute i distriktene kan godt ha to turer til Oslo i løpet av en dag, mens oslofolk nesten opplever det som safari og langtur man unner seg en gang i året, å besøke oss bygdetullinger.

Men jeg er enig i at det blir rart om et sammenslått styre plutselig skal lage et arrangement for Vestby. Det tror jeg ikke et fungerende Akershus styre ville gjort heller. Det er naturlig for et fylkeslag å holde sine arrangementer sentralt. Men dersom noen i Vestby har lyst til å gjøre en tilstelning i Vestby o tråd med lagets formål, så er det naturlig at fylkesstyret støtter opp om det.

Det vil jo også med stor sannsynlighet sitte folk både fra Oslo og Akershus i styret. Helst uten kvotering. Akershus er så mangeslungen at f.eks. Follo kan lett ha sammenfallende interesser med Oslo og være uenig med Asker og Bærum. Engasjement og fornuft vil uansett være viktigere enn bosted.
 
Jeg foreslår at de som har konkrete forslag sender dem inn til de respektive fylkesårsmøtene.

Så tviler jeg ikke på at verken Oslo- eller Akershus-fylkesstyret - eller et eventuelt samlet fylkesstyre - ville legge til rette for aktivitet i Follo eller på Romerike dersom det skulle være aktuelt. Uansett ligger Oslo meget sentralt til midt i Akershus.
 
1 og 3: Anbefaler å lese vedtektene til Norbrygg, der dette er ganske godt beskrevet.
2: Ja, men er det noe poeng?
2. Ja, siden du fremstiller det som et problem.

Vedtekter er ikke hugget i stein. De kan endres når medlemmene mener det er fornuftig for å tilpasse foreningen slik de ønsker den skal være.

Å ta fra Hordaland mandater er selvsagt ikke tilsiktet og ingen et tjent med det. Ei heller er det gunstig å svekke Oslo og Akershus. Men alle, også landet forøvrig, vil være tjent med at både Oslo og Akershus fungerer godt og blomstrer. Da kan vedtektsendring fornuftig.
 
Noen har glemt å fjerne admin-tilgangen min i medlemsregisteret, så jeg tok ut litt statistikk. I perioden fra nyttår til kontingentinnkreving er ferdig, så er jo medlemstall litt flytende. Dette er kommunefordeling over de som har fått eller kommer til å få faktura for kontingent i Akershus. Til sammen er det 577 personer.

Hvor langt ut man skal strekke "Oslo" er jo ikke helt lett å svare på.

Tettstedet Oslo strekker seg til kommunene Asker, Bærum, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal, Nordre Follo og Rælingen. Tettstedet dekker jo ikke hele disse kommunene, og dekker for øvrig ikke hele Oslo kommune hellre. Tar vi med alle medlemmene i disse kommuene, så er det 421 medlemmer i Akershus som bor i tettstedet Oslo og 156 som ikke gjør det. I noen kommuner (særlig Lillestrøm, Nordre Follo, Rælingen og Asker) er store deler av kommunen utenfor tettstedet Oslo. Til sammen er det 154 medlemmer i disse kommune, så om vi utelater f.eks. 50 av dem, så er det 370 Akershus-medlemmer som bor i tettstedet Oslo og 206 som ikke gjør det.

Så kort oppsummert bor over halvparten av Akershus-medlemmene i "Oslo".

Fysisk avstand er jo kanskje ikke så avgjørende her, men nesten hele Akershus kan jo nås med kollektivtransport fra Oslo på en lørdag kveld og man er hjemme i løpet av en times tid. Det er noen unntak, men et medlem i Namsos som får invitasjon til en medlemskveld i Trondheim vil nok uansett fnyse av problemstillinga.


KommuneAntall
Asker
91​
Aurskog-Høland
9​
Bærum
122​
Eidsvoll
19​
Enebakk
5​
Frogn
13​
Gjerdrum
5​
Hurdal
2​
Lillestrøm
82​
Lunner
6​
Lørenskog
29​
Nannestad
10​
Nes i Akershus
12​
Nesodden
14​
Nittedal
25​
Nordre Follo
53​
Rælingen
19​
Ullensaker
31​
Vestby
17​
Ås
13​
Med fare for svikt i hoderegningen blir dette
Follo 115
Asker og Bærum 213
Romerike 239
...uten at det har noe betydning her.
 
2. Ja, siden du fremstiller det som et problem.

Vedtekter er ikke hugget i stein. De kan endres når medlemmene mener det er fornuftig for å tilpasse foreningen slik de ønsker den skal være.

Å ta fra Hordaland mandater er selvsagt ikke tilsiktet og ingen et tjent med det. Ei heller er det gunstig å svekke Oslo og Akershus. Men alle, også landet forøvrig, vil være tjent med at både Oslo og Akershus fungerer godt og blomstrer. Da kan vedtektsendring fornuftig.
Vedtektene kan selvsagt endres, men ikke av årsmøtene i Oslo og Akershus, så ved en eventuell sammenslåing gjør man nok lurt i å ta utgangspunkt i eksisterende vedtekter, dersom man tenker at delegatfordeling til landsmøtet er av betydning.
 
2. Ja, siden du fremstiller det som et problem.

Vedtekter er ikke hugget i stein. De kan endres når medlemmene mener det er fornuftig for å tilpasse foreningen slik de ønsker den skal være.

Å ta fra Hordaland mandater er selvsagt ikke tilsiktet og ingen et tjent med det. Ei heller er det gunstig å svekke Oslo og Akershus. Men alle, også landet forøvrig, vil være tjent med at både Oslo og Akershus fungerer godt og blomstrer. Da kan vedtektsendring fornuftig.
Hele grunnen for å ha vedtekter er å hindre kortsiktige beslutninger. Vi tar konsekvensen av vedtektene i stedet for å endre dem etter vinden.

Et lite eksempel
Dersom vi tilpasser vedtektene slik at Hordaland beholder sine delegater, vi fremtidig utregning av mandater som per i dag er en komplisert formel (Sainte-Laguë), ikke kunne benyttes. Hvordan beregner vi da mandater til neste år? Personlig vurdering?

Dersom vi beholder 34 mandater, skal vi da også revurdere reduksjonen etter sammenslåing av Agder og Trøndelag?

Skal den tilpassede mandatfordelingen også få tilbakevirkende kraft for disse to tidligere sammenslåingene?

Hvordan vil dette slå ut i fremtidige sammenslåinger?

Jeg skriver ikke dette for å provosere, men kun for å underbygge min tidligere post.
Sammenslåing vil få en rekke små og store konsekvenser få har oversikt over.
Vi skal alltid ta konsekvensen av våre gode vedtekter.
Så kanskje to samkjørte fylker er en fin test før en eventuell sammenslåing?
 
Sist redigert:
Tilbake
Topp