Da har Trondheim akademiske ølbryggerlaug fått et eget delforum

Hva er reglene for å være med i lauget da? Oppdaget ølbrygging for et år sida, og er jo ferdig utdanna om 1 måned.  :eek:
 
"§5. Opptakelse av medlemmer
Lauget er  ̊apent for alle studenter og akademikere i Trondheim. For  ̊a bli medlem kreves en genuin interesse for hjemmebrygging, eller et ønske om  ̊a erverve en s ̊adan. Medlemskap oppn ̊as ved betalt kontingent. Sentralstyret kan nekte en student eller akademiker  ̊a bli opptatt dersom han/hun har gjort seg skyldig i grov overtredelse av kollegiale bestemmelser eller laugets øvrige regler, eller ved uverdig opptreden som hjemmebrygger eller menneske. "

Sånn ellers så er forresten hjemmesida til lauget http://org.ntnu.no/lauget/ og så er det grillings i festningsparken i morra (åpent for ikke-medlemmer og, så jeg kommer :p ) -> https://www.facebook.com/events/347213932004436/
 
Er det fortsatt aktivitet i Lauget, hjemmesida er ikke blitt oppdatert siden 2012.
Har også hørt om ei mailingliste som man kan melde seg på.
 
Vi har nettopp avholdt generalforsamling, og slik jeg har forstått det har det ikke vært spesielt mye aktivitet i lauget som sådan den siste tida, men bryggekjelleren brukes relativt hyppig.
 
Er det noe aktivitet på bryggelauget nå?
Sendte inn søknad for en stund tilbake, men har enda ikke fått noe svar..
 
Tilbake
Topp