Dårlig utnyttelse av malt (gang på gang .....)

Heisann, er helt ny innen ølbrygging men har noen brygg bak meg. Alt går som smurt men hver gang får jeg ALT for lav utnyttelse av malt. Jeg skjønner ikke hva jeg gjør feil?.

Utstyret mitt er netthandel 60l ølbrygger men et skal vell ikke ha noe å si? Har til nå bare brygget 25l batch

Jeg har dobbelsjekket mesketemperatur (65grader) jeg mesker gjerne 70-80 min inkl utmesk ved 75grader.

Jeg skyller med vann som er 60-70 grader, treffer fint på vannmengden etter kok gjør jeg også! Sitter igjen med ca 23liter i gjæringskartet. Men hver gang får jeg ALT for lav OG.

Eksempel var sist gang jeg brygget, det var en IPA oppskrift med 7kg pale malt, her fikk jeg helt til slutt 1052 i OG. Dette var ifølge oppskrift langt under det som kunne forventes.

Jeg har prøvd det aller meste av tips jeg har fått underveis men ingenting har hjulpet noe drastisk.Vende malten i maltrøret ved skylling, kontrollert temperaturer, kontrollert knusegrad på malt. Hva er det jeg gjør feil ?

Takk
 
Skyllevannet bør ha 78-80 grader. Sørg for at skyllinga tar nok tid slik at du får med alt snackset i mesken. Erfaringa mi er at skylling ikke kan ta lang nok tid. (innnenfor rimelighetens grenser)
 
Mulig at jeg kan gi meg selv ennå bedre tid med skyllingen, mulig jeg kan hente noe der. Jeg kan også prøve og heve temperaturen ennå mer på skyllingen. Jeg skal prøve det neste gang for å utelukke alt. Men skal jeg få et SÅ stort avvik av denne grunn ? hmm :)
 
Når du tar målinger så må du bruke kalkulator før att finne ut riktig OG.
Måling ved 80 grader kontra 20 er veldig forskjellige
 
Rør i mesken underveis i meskinga,
Hvordan måler du OG? Hydrometer og høy temp gir lavere avlesning. Prøvenn skal holde 20C. Evt bruke en omregner
https://www.brewersfriend.com/hydrometer-temp/
Har prøvd å røre i mesken både ved mesk og skylling (bare marginal forskjell i utbytte når jeg gjør dette) og jeg kjøler alle prøvene ned til 20grader før måling :)

Jeg bruker oechslevekt til måling, denne er også kontrollert og den er korrekt.
 
Hmm... etter mitt skjønn er det bare den lave temperaturen vørteren får pga lav temp på skyllevannet. Det eller feilmåling... :) Men det er mulig komboen lav temp eller kort skylletid sammen fører til såpass lavt utbytte
 
Heisann, er helt ny innen ølbrygging men har noen brygg bak meg. Alt går som smurt men hver gang får jeg ALT for lav utnyttelse av malt. Jeg skjønner ikke hva jeg gjør feil?.

Utstyret mitt er netthandel 60l ølbrygger men et skal vell ikke ha noe å si? Har til nå bare brygget 25l batch

Jeg har dobbelsjekket mesketemperatur (65grader) jeg mesker gjerne 70-80 min inkl utmesk ved 75grader.

Jeg skyller med vann som er 60-70 grader, treffer fint på vannmengden etter kok gjør jeg også! Sitter igjen med ca 23liter i gjæringskartet. Men hver gang får jeg ALT for lav OG.

Eksempel var sist gang jeg brygget, det var en IPA oppskrift med 7kg pale malt, her fikk jeg helt til slutt 1052 i OG. Dette var ifølge oppskrift langt under det som kunne forventes.

Jeg har prøvd det aller meste av tips jeg har fått underveis men ingenting har hjulpet noe drastisk.Vende malten i maltrøret ved skylling, kontrollert temperaturer, kontrollert knusegrad på malt. Hva er det jeg gjør feil ?

Takk
Hvor bor du? Kanskje noen kan være med deg å brygge en gang. Så ser de kanskje noe opplagt som du ikke innser selv.
 
Litt høyere skyllevann, og prøv gjerne å bruke meskepose og kast maltrøret ut vinduet, er litt mer tungvindt kanskje, men da får ihvertfall jeg meget bra utbytte :) til tider om jeg er usikker, mesker jeg gjerne 15min ekstra.
 
Fra bb30 dagene mine husker jeg at jeg ofte fikk lavt utbytte. De viste seg at varmen ikke klarte å trenge inn i maltrøret noe som medførte ganske stuck mask. Det hjelper å starte med varmt nok vann, noen grader over mesketemp, samt å sørge for at det er vann godt oppetter sidene på maltrøret. Stimuler varme i maltrøret vha sirkulasjon, enten med pumpe eller hha litermål. Rør inn malten, og rør tidvis i starten. Når hele mesken er varm vil sirkulasjon gå mye lettere. Sirkulerer også under utmesk. Om du har pumpe kan du tappe ut vørter og deretter sirkulere skyllevannet et kvarter. Blir da en slags batch sparging.
 
Falsk bunn og pumpe for sirkulasjon vil fordele varmen bedre enn maltrør, samt at du kan batch sparge. Kanskje veien å gå men da må du mellomlagre vørteren i 3 gjæringskar mens du tømmer masken.
 
Tilbake
Topp