Effektivitet

Det kan jo hende at hunden ligger begravet her. Jeg har et alla france refraktometer som jeg opplever at er ganske nøyaktig, men det fordrer at flaten jeg drypper vørteren på er rein. Har jeg ikke rengjort flaten godt nok fra preboil SG til jeg skal måle OG, så får jeg en lav måling. Litt svak starsan på papiret og tørker av, så er det ofte 5-6 poeng opp, og det blir bekrefta med hydrometer.
Skulle ønske det. De første bryggene ble målt med et Europris hydrometer. Det var unøyaktig. Har nå et Alla France hydrometer hvor jeg måler OG til slutt slik at OG skal være riktig. Det er SG målinger underveis som måles med et litt upålitelig, men godt nok refraktometer til den type måling.

Det er nok bryggeren som er problemet, men det er jo mulig å gjøre noe med. Enten ved at han blir bedre eller ved å bytte han ut o_O.
 
Det er nok bryggeren som er problemet, men det er jo mulig å gjøre noe med. Enten ved at han blir bedre eller ved å bytte han ut o_O.
Hvis du er i tvil på egne ferdigheter etter alle disse spørsmål og svar som er skrevet, spørs det om du kanskje skal ta en collab batch med en medbrygger i nærheten av deg? Kanskje der er noe småting man kan fange opp, eller så ser du at du gjør det riktig - bare at BB30a begrenser litt av kontrollen med sitt smale høye maltrør?

Nå er jo snart tida for å brygge pils til våren, så det kunne vært en øvelse å kjøre f.eks fire identiske batcher på rappen. Du gjør alt 100% likt med identiske ingredienser. Blir det da forskjeller, er det du som har forbedringspotensiale. Forskjellige øl er vanskelig å sammenligne og danne mønster av.
 
Skulle ønske det. De første bryggene ble målt med et Europris hydrometer. Det var unøyaktig. Har nå et Alla France hydrometer hvor jeg måler OG til slutt slik at OG skal være riktig. Det er SG målinger underveis som måles med et litt upålitelig, men godt nok refraktometer til den type måling.

Det er nok bryggeren som er problemet, men det er jo mulig å gjøre noe med. Enten ved at han blir bedre eller ved å bytte han ut o_O.
Utlysning av ledige hjemmebryggerembeter gir sjelden resultat. Unntaket er kun de tilfellene hvor det er en misfornøyd ektefelle som står bak:).

Jeg synes i og for seg ikke tallene dine er alarmerende, og det virker som om det er en klar sammenheng mellom utbytte og mesketjukkelse. Så sørg bare for å finne ut hvilken effektivitet som påvirkes, om det er konversjonseffektiviteten eller meskeeffektiviteten, eller eventuelt begge. Så tar du det derfra.
 
@Finn Berger, hvis du vet hvor denne tabellen over OG ved gitt mesketykkelse ligger,
var det da en ide å få den over i denne tråden?
Den ligger i en artikkel av Braukaiser om effektivitet som jeg nylig har lagt inn lenke til i innledningsavsnittet i artikkelen, og jeg har lagt til en henvisning til den i avsnittet om konversjonseffektivitet. Ikke så rart om du ikke har sett den:) - og fint at du nevner det.
 
Så sørg bare for å finne ut hvilken effektivitet som påvirkes, om det er konversjonseffektiviteten eller meskeeffektiviteten, eller eventuelt begge. Så tar du det derfra.
Brygget for første gang i dag etter jeg tok opp temaet, målte på forskjellige tidspunkter i brygginga.

63° 30 min
70° 30 min

5 kg malt
Meskevann (12.50+1.86) 14.36l
Tilsatt 4l etter 30 min
Skylt med 17l

2.5 tykkelse de første 30 min (med meskekar død volum 2.97 tykkelse)
3.3 tykkelse de siste 30 min (med meskekar død volum 3.67 tykkelse)

Konverteringseffektivitet skal død volum tas med, Braukaiser-artikkelen var ikke helt tydig, men jeg tolket det som at det skulle være med.

Dersom det skulle vært med burde jeg hatt 1.080 på første måling.
Med dødvann så er min måling på 1.070 spot on.

Med andre ord mine målinger:
Konverteringseffektivitet 1.070
Meskeeffektivitet 1.042 - 78%
Brygghuseffektivitet 1.048 - 75%

First_wort_gravity.gif
 
Sist redigert:
Brygget for første gang i dag etter jeg tok opp temaet, målte på forskjellige tidspunkter i brygginga.

63° 30 min
70° 30 min

5 kg malt
Meskevann (12.50+1.86) 14.36l
Tilsatt 4l etter 30 min
Skylt med 17l

2.5 tykkelse de første 30 min (med meskekar død volum 2.97 tykkelse)
3.3 tykkelse de siste 30 min (med meskekar død volum 3.67 tykkelse)

Konverteringseffektivitet skal død volum tas med, Braukaiser-artikkelen var ikke helt tydig, men jeg tolket det som at det skulle være med.

Dersom det skulle vært med burde jeg hatt 1.080 på første måling.
Med dødvann så er min måling på 1.070 spot on.

Med andre ord mine målinger:
Konverteringseffektivitet 1.070
Meskeeffektivitet 1.042 - 78%
Brygghuseffektivitet 1.048 - 75%

First_wort_gravity.gif
Dødrommet skal med. Du har 100% konverteringseffektivitet. Mesketykkelsen din er 3,7 l/kg (18,5 : 5), og det skal gi ca. 1.070 i SG ved 100%. Men så er meskeeffektiviteten din litt lav, og det betyr at du skyller på en inneffektiv måte. Det er altså skyllepraksisen din du må se på.
 
Sist redigert:
Dødrommet skal med. Du har 100% konverteringseffektivitet. Mesketykkelsen din er 3,7 l/kg (18,5 : 5), og det skal gi ca. 1.070 i SG ved 100%. Men så er meskeeffektiviteten din litt lav, og det betyr at du skyller på en inneffektiv måte. Det er altså skyllepraksisen din du må se på.
Brygga engelsk porter i dag. Den har 12% brown malt og 8% røstet rug. Med 60 liter meskevann og 16.8 kilo malt, har jeg vann/malt ratio på 3,57. Burde da ha maks SG i mesk på 1.072. Jeg målte 1.068 med refraktometer, og syns det var greit.
 
Brygga engelsk porter i dag. Den har 12% brown malt og 8% røstet rug. Med 60 liter meskevann og 16.8 kilo malt, har jeg vann/malt ratio på 3,57. Burde da ha maks SG i mesk på 1.072. Jeg målte 1.068 med refraktometer, og syns det var greit.
Tabellen forutsetter 80% ekstrakt om jeg ikke husker feil, så med den gristen er du vel nær full konversjon.

edit: Ja, hyggelig at hukommelsen funker:). Dette er teksten under tabellen:
Table 1 - Extract content or gravity of the first wort based on the mash thickness. 100% mash efficiency, 80% fine grind extract and 4% moisture content of the malt were assumed for the grist
 
Sist redigert:
Brygget for første gang i dag etter jeg tok opp temaet, målte på forskjellige tidspunkter i brygginga.

63° 30 min
70° 30 min

5 kg malt
Meskevann (12.50+1.86) 14.36l
Tilsatt 4l etter 30 min
Skylt med 17l

2.5 tykkelse de første 30 min (med meskekar død volum 2.97 tykkelse)
3.3 tykkelse de siste 30 min (med meskekar død volum 3.67 tykkelse)

Konverteringseffektivitet skal død volum tas med, Braukaiser-artikkelen var ikke helt tydig, men jeg tolket det som at det skulle være med.

Dersom det skulle vært med burde jeg hatt 1.080 på første måling.
Med dødvann så er min måling på 1.070 spot on.

Med andre ord mine målinger:
Konverteringseffektivitet 1.070
Meskeeffektivitet 1.042 - 78%
Brygghuseffektivitet 1.048 - 75%

First_wort_gravity.gif
Jeg er litt usikker på hva du egentlig sier, så én gang til: Alt vann som sukkeret tynnes ut i før skylling, skal regnes med. Dødrom spiller ingen rolle. Hvis du tilsatte de 4 literne før du målte, blir det like i underkant av 18,5 liter som skal deles på de 5 kiloene, så mesketjukkelsen blir litt i underkant av 3,7. Dermed ligger du ikke langt under å ha full konversjon, og om du har litt spesialmalt, kan du antakelig regne at du har full konversjon.

Du oppgir ikke volum til kok, så jeg kan ikke vurdere den meskeeffektiviteten du fant, men hvis den er riktig, og hvis du skyller kontinuerlig (fly sparging), "burde" du hatt opp mot 90% om du skyller effektivt. (Det er mulig du har for mye vann i mesk, og for lite til skylling. Det er så lenge siden jeg dreiv med den typen skylling at jeg ikke husker hva som er det ideelle.)

At brygghuseffektiviteten blir høyere enn meskeeffektiviteten kan ikke stemme, så her er noe galt. Effektiviteten dreier seg på alle trinn om hvor stor del, regnet i prosent, av det opprinnelige sukkeret i vørteren du har fått med. Den altså ikke stige fra et trinn til et annet, bare være lik eller eventuelt synke. Dersom du tar med alt bunnfall fra koket over i gjæringskaret, skulle den i prinsippet bli lik meskeeffektiviteten, siden ikke noe annet enn vann blir borte underveis. (End-of-kettle blir altså alltid lik meskeffektiviteten. Dette forutsetter dog at du ikke skummer ved oppkok, for da hiver du jo ut sukkerholdig skum.)

Siden du har tilnærma full konversjon, kan du gå ut fra at det ikke er noe poeng når det gjelder utbytte/effektivtet i å gjøre noe med kverningsgrad, eller med noe av det du foretar deg under meskinga (pH-styring, tid, mesketjukkelse, temperatur). Det kan ikke bli bedre. (En annen sak er at disse parametrene kan påvirke andre egenskaper ved vørteren, f.eks. sukkerprofilen/gjærbarheten. Så det kan jo være andre grunner til å se på dem:).)
 
Sist redigert:
Jeg er litt usikker på hva du egentlig sier, så én gang til: Alt vann som sukkeret tynnes ut i før skylling, skal regnes med. Dødrom spiller ingen rolle. Hvis du tilsatte de 4 literne før du målte, blir det like i underkant av 18,5 liter som skal deles på de 5 kiloene, så mesketjukkelsen blir litt i underkant av 3,7. Dermed ligger du ikke langt under å ha full konversjon, og om du har litt spesialmalt, kan du antakelig regne at du har full konversjon.
100% pils, og dersom alt vann skal regnes med stemmer 3,7, som du antar. Målte etter 60 min, før andre skylling. Konverteringseffektiviteten er med andre ord fin. Bra, nå vet jeg det.

Du oppgir ikke volum til kok, så jeg kan ikke vurdere den meskeeffektiviteten du fant, men hvis den er riktig, og hvis du skyller kontinuerlig (fly sparging), "burde" du hatt opp mot 90% om du skyller effektivt. (Det er mulig du har for mye vann i mesk, og for lite til skylling. Det er så lenge siden jeg dreiv med den typen skylling at jeg ikke husker hva som er det ideelle.)
Jeg har gått over til partiskylling. Etter 60 min, rørte jeg godt i mesken, satte på pumpa og lot mesken stå i 10 min. Tappet så av. Litt treg gjennomstrømning slik at maltrøret var ganske fullt. Mulig jeg skulle strupet pumpa litt. Denne målingen ble 1.070.

Etter første tapping fylte jeg på skyllevann, rørte godt, satte på pumpa, litt mer strupet. Lot stå i ca 10 min. Fortsatt litt treg mesk, men ikke like fullt maltrør. Tappet av, denne tappingen målte jeg til 1.030 på de første 12 L.

Til kok var det 31-32 L.

At brygghuseffektiviteten blir høyere enn meskeeffektiviteten kan ikke stemme, så her er noe galt. Effektiviteten dreier seg på alle trinn om hvor stor del, regnet i prosent, av det opprinnelige sukkeret i vørteren du har fått med. Den altså ikke stige fra et trinn til et annet, bare være lik eller eventuelt synke. Dersom du tar med alt bunnfall fra koket over i gjæringskaret, skulle den i prinsippet bli lik meskeeffektiviteten, siden ikke noe annet enn vann blir borte underveis. (End-of-kettle blir altså alltid lik meskeffektiviteten. Dette forutsetter dog at du ikke skummer ved oppkok, for da hiver du jo ut sukkerholdig skum.)
Jeg skummet ved oppkok.

Jeg tok ikke alt bunnfall over i kjelen denne gang. I teorien kunne jeg kanskje tatt med et par liter til.

Prosenten er høyere på meskeeffektiviteten enn brygghuseffektiviteten. Sukkerinnhold høyere på brygghus. Er det noe jeg ikke skjønner eller har du lest feil?
 
Sist redigert:
100% pils, og dersom alt vann skal regnes med stemmer 3,7, som du antar. Målte etter 60 min, før andre skylling. Konverteringseffektiviteten er med andre ord fin. Bra, nå vet jeg det.


Jeg har gått over til partiskylling. Etter 60 min, rørte jeg godt i mesken, satte på pumpa og lot mesken stå i 10 min. Tappet så av. Litt treg gjennomstrømning slik at maltrøret var ganske fullt. Mulig jeg skulle strupet pumpa litt. Denne målingen ble 1.070.

Etter første tapping fylte jeg på skyllevann, rørte godt, satte på pumpa, litt mer strupet. Lot stå i ca 10 min. Fortsatt litt treg mesk, men ikke like fullt maltrør. Tappet av, denne tappingen målte jeg til 1.030 på de første 12 L.

Til kok var det 31-32 L.


Jeg skummet ved oppkok.

Jeg tok ikke alt bunnfall over i kjelen denne gang. I teorien kunne jeg kanskje tatt med et par liter til.

Prosenten er høyere på meskeeffektiviteten enn brygghuseffektiviteten. Sukkerinnhold høyere på brygghus. Er det noe jeg ikke skjønner eller har du lest feil?
Jeg leste feil:(.

Jeg får meskeeffektiviteten din til å bli 84% på kalkulatoren til Brewersfriend. Da legger jeg inn 31 liter. Du har jo bare 35,5 liter vann totalt, så det virker ikke rimelig at du skulle fått 32 liter - om du da ikke har klemt masken skikkelig godt. Og så har du ikke noe tap til kjelen? 84% virker nokså rimelig.
 
Jeg leste feil:(.

Jeg får meskeeffektiviteten din til å bli 84% på kalkulatoren til Brewersfriend. Da legger jeg inn 31 liter. Du har jo bare 35,5 liter vann totalt, så det virker ikke rimelig at du skulle fått 32 liter - om du da ikke har klemt masken skikkelig godt. Og så har du ikke noe tap til kjelen? 84% virker nokså rimelig.

Klemmer aldri. Jeg lar riktignok silkaret stå over en Julabøtte for å renne seg helt tørr, mens vørteren varmer seg opp til kok.

Når det gjelder målene tas de på øyemål. Dvs målepunktene i bryggeren. Det var en del mer enn 30 l. Total mengde av hva i BB30A klarer er like i overkant av 34 L. Det var ikke smekkfullt. Kanskje 2 cm til kanten. Hver cm er ca 0.75L, altså 32,5 L, med 4% utvidelse blir det 31.25 L nedkjølt.

Jeg har alltid måtte tilsette mer vann enn @Brewfather anbefaler til skylling for å oppnå ønsket volum. Tror jeg må se litt på profilen til BB30A.

Mengde brukt vann (avrundet).
Meskestart 14 l
Vann for å heve temperatur etter 30 min 4 l
Skyllevann 17 l

Totalt 35 l
Mesken stjeler 0.8 pr kg? 4 liter.

31L stemmer nok ganske bra.

Avkok er kanskje mer enn 3,5 L i timen?

Jeg henter tallene mine fra Brewfather. Mulig jeg ligger inne med noe feil i disse?
 
Klemmer aldri. Jeg lar riktignok silkaret stå over en Julabøtte for å renne seg helt tørr, mens vørteren varmer seg opp til kok.

Når det gjelder målene tas de på øyemål. Dvs målepunktene i bryggeren. Det var en del mer enn 30 l. Total mengde av hva i BB30A klarer er like i overkant av 34 L. Det var ikke smekkfullt. Kanskje 2 cm til kanten. Hver cm er ca 0.75L, altså 32,5 L, med 4% utvidelse blir det 31.25 L nedkjølt.

Jeg har alltid måtte tilsette mer vann enn @Brewfather anbefaler til skylling for å oppnå ønsket volum. Tror jeg må se litt på profilen til BB30A.

Mengde brukt vann (avrundet).
Meskestart 14 l
Vann for å heve temperatur etter 30 min 4 l
Skyllevann 17 l

Totalt 35 l
Mesken stjeler 0.8 pr kg? 4 liter.

31L stemmer nok ganske bra.

Avkok er kanskje mer enn 3,5 L i timen?

Jeg henter tallene mine fra Brewfather. Mulig jeg ligger inne med noe feil i disse?
Det der ser da veldig greit ut. Idealet er å tappe like mye ved de to tappingene; det gir maks effektivitet. Men +/- to-tre liter spiller veldig liten rolle.
 
Brülosphy-folket har alltid noe interessant å komme med. De har testa effekten av grov knusing versus fin knusing et par ganger tidligere, med veldig ulikt resultat. Nå har Martin Keene gjort et nytt forsøk, og denne gangen var resultatet hva jeg - basert på egne erfaringer - ville forvente, nemlig at finere knusing gir bedre effektivitet - og det er da snakk om konversjonseffektivitet. Resultatet blei at de to ølene varierte med 1% i alkoholstyrke! Men samtidig viser det seg at forskjellen i praksis, dvs. når det kommer til smaking, ikke er stor. Sjøl om kravet til statistisk signifikans var at 12 skulle plukke ut det avvikende ølet, og 13 faktisk klarte det, klarte Keene sjøl ikke å treffe riktig på noen av sine egne forsøk - og han visste hva som var variabelen!

Det jeg finner særlig interessant her, er at om du sikter mot et bestemt alkholinnhold, må du bruke en god del mindre malt om du maler fint enn om du maler grovt. Og dét er jeg temmelig sikker på vil skape en merkbar virkning på ølet.

Her er videoen: https://brulosophy.com/2023/06/22/t...ine-grain-crush-in-a-helles-bock-exbeeriment/
 
Brülosphy-folket har alltid noe interessant å komme med. De har testa effekten av grov knusing versus fin knusing et par ganger tidligere, med veldig ulikt resultat. Nå har Martin Keene gjort et nytt forsøk, og denne gangen var resultatet hva jeg - basert på egne erfaringer - ville forvente, nemlig at finere knusing gir bedre effektivitet - og det er da snakk om konversjonseffektivitet. Resultatet blei at de to ølene varierte med 1% i alkoholstyrke! Men samtidig viser det seg at forskjellen i praksis, dvs. når det kommer til smaking, ikke er stor. Sjøl om kravet til statistisk signifikans var at 12 skulle plukke ut det avvikende ølet, og 13 faktisk klarte det, klarte Keene sjøl ikke å treffe riktig på noen av sine egne forsøk - og han visste hva som var variabelen!

Det jeg finner særlig interessant her, er at om du sikter mot et bestemt alkholinnhold, må du bruke en god del mindre malt om du maler fint enn om du maler grovt. Og dét er jeg temmelig sikker på vil skape en merkbar virkning på ølet.

Her er videoen: https://brulosophy.com/2023/06/22/t...ine-grain-crush-in-a-helles-bock-exbeeriment/

men om jeg vil brygge øl som smaker like godt, men med lavere alkoholprosent og grovere knusing -kanskje jeg vil det ..
Tenk hvor godt det da blir med litt mer malt og samme alkoholprosent ;-)
 
men om jeg vil brygge øl som smaker like godt, men med lavere alkoholprosent og grovere knusing -kanskje jeg vil det ..
Tenk hvor godt det da blir med litt mer malt og samme alkoholprosent ;-)
Det var min tanke, også.

Vi tanker jo gjerne at det er om å gjøre å få best mulig effektivitet, men det er unektelig et poeng at jo høyere effektivitet du har, jo mer tynner du - antakelig - ut smaken. Det behøver ikke alltid være negativt, for noen ganger kan det være et mål å få et lettere preg på ølet. Men kanskje skal vi være bevisst på at å variere knusingsgraden, og dermed effektiviteten, kan være et verktøy for å nå målene våre.

Når det sies at no sparge gir en vørter av høyere kvalitet, og et øl med bedre maltsmak, er det nok effekten av den lavere effektiviteten som ligger til grunn.
 
Jeg er opptatt av smak. Ikke alkohol%. Snarere tvert imot. Jeg maler på 0,9 mm og får opp mot 90% effektivitet. Om jeg maler på 1,2mm synker effektiviteten til ca 70%. Martin i videoen sier at det reduserer alkohol%, men ikke smak. Hvorfor? Gir finere maling mer enkle sukkerarter som ikke bidrar med annet enn alkohol%? Høres rart ut for meg.
 
Eller kanskje han bare ikke var i stand til å kjenne forskjell. Eller kanskje fordi det ikke er et 1:1 forhold mellom ekstrasjon av smakstoffer og sukker fra kornet
 
Tilbake
Topp