Fly sparging vs batch sparging

Hva er Sarge sparge?
Sarge her på forumet, skrev om dette en gang. Det er altså å tappe av litt vørter etter mesking og etterfylle med skyllevann, uten å heve maltrøret. Kan gjentas flere ganger og vente til sukkeret har trukket ut i det nytilsatte "vaskevannet" hver gang. Sikkert ment å røre litt i mesken også før dette.
 
Sarge her på forumet, skrev om dette en gang. Det er altså å tappe av litt vørter etter mesking og etterfylle med skyllevann, uten å heve maltrøret. Kan gjentas flere ganger og vente til sukkeret har trukket ut i det nytilsatte "vaskevannet" hver gang. Sikkert ment å røre litt i mesken også før dette.

Blir ikke det samme som batch sparge?
 
Blir ikke det samme som batch sparge?
Nei, i bs tapper du ut alt før du fyller på nytt vann. Dette blir mer som kontinuerlig skylling, men med pauser innimellom mens du etterfyller skyllevann på toppen. Og dermed blir det jo ikke kontinuerlig skylling.

Antakelig svekker du effekten av den kontinuerlige skyllinga noe. Jeg ser ikke helt poenget med dette, dvs. jeg ser ikke poenget med å ta pauser. Du kan jo kjøre vanlig kontinuerlig skylling gjennom å etterfylle hver gang vannstanden over maltsenga blir for lav, men uten å stenge avrenninga (eller utpumpinga). Det er antakelig heller ikke helt optimalt i forhold til å ha et konstant væskenivå to-tre cm over maltsenga, men det funker greit.

Nåja, jeg er ikke sikker på om jeg skjønner alt her. For å få godt utbytte med slik skylling, må du tappe ut langsomt. Hvis du tapper med full åpning mellom hver påfylling, vil du ikke få optimalt utbytte. Men hvis du tapper ut langsomt, tar dette bare lenger tid enn normal kontinuerlig skylling.

Poenget er så vidt jeg forstår å få kontroll på tappehastigheta gjennom å ikke heve maltrøret, men i stedet å tappe ut av kjelen gjennom krana, altså slik vi som brygger på gammelmåten uten maskin gjør. Det virker veldig fornuftig på meg. Men da blir vel dette med pausene bare ekstra kløning? (Jeg ville gitt blaffen i kontinuerlig skylling og kjørt vanlig batch sparging. Det er enklere, og eliminerer mer eller mindre helt mulighetene for tabber. Det gir litt dårligere effektivitet, men ikke mye.)
 
Det er fordeler og ulemper med alt…
Fordelen med maltrør, er at jeg synes det er enklere enn maltpose, særlig dersom du har et passe kar/fat du kan sette det i etter skylling for avrenning.
Fordelen med maltpose (BIAB), er at du har mye mindre dødrom. Det vil påvirke både fly-, og batchsparge.
Viktig å ta med at skylling og trekking (jevn fordeling av sukkeret ved sakte gjennomtrekk - som Finn sikkert har et navn for), er to veldig forskjellige teknikker.
Flysparge kan benyttes for begge.

Det aller enkleste er å bruke litt mer basemalt… og bruke det som du synes passer ditt oppsett, tidsbruk og prosess best.

I det siste har jeg brukt no-sparge som er fryktelig enkelt…
 
Nei, i bs tapper du ut alt før du fyller på nytt vann. Dette blir mer som kontinuerlig skylling, men med pauser innimellom mens du etterfyller skyllevann på toppen. Og dermed blir det jo ikke kontinuerlig skylling.

Antakelig svekker du effekten av den kontinuerlige skyllinga noe. Jeg ser ikke helt poenget med dette, dvs. jeg ser ikke poenget med å ta pauser. Du kan jo kjøre vanlig kontinuerlig skylling gjennom å etterfylle hver gang vannstanden over maltsenga blir for lav, men uten å stenge avrenninga (eller utpumpinga). Det er antakelig heller ikke helt optimalt i forhold til å ha et konstant væskenivå to-tre cm over maltsenga, men det funker greit.

Nåja, jeg er ikke sikker på om jeg skjønner alt her. For å få godt utbytte med slik skylling, må du tappe ut langsomt. Hvis du tapper med full åpning mellom hver påfylling, vil du ikke få optimalt utbytte. Men hvis du tapper ut langsomt, tar dette bare lenger tid enn normal kontinuerlig skylling.

Poenget er så vidt jeg forstår å få kontroll på tappehastigheta gjennom å ikke heve maltrøret, men i stedet å tappe ut av kjelen gjennom krana, altså slik vi som brygger på gammelmåten uten maskin gjør. Det virker veldig fornuftig på meg. Men da blir vel dette med pausene bare ekstra kløning? (Jeg ville gitt blaffen i kontinuerlig skylling og kjørt vanlig batch sparging. Det er enklere, og eliminerer mer eller mindre helt mulighetene for tabber. Det gir litt dårligere effektivitet, men ikke mye.)
Slik jeg forstår, er "Sarge sparge" en måte å fortrenge/dytte ned den sukkerrike vørteren og beolde mesken i væska. Mulig man unngår kanalisering på denne måten og i alle fall gir tid til trekking i rent skyllevann. Om man "tisseskyller", uten å løfte opp, og tapper av i samme tempo, tipper jeg utbyttet blir bedre. Man kan jo til og med røre i maltrøret under skylling på denne måten. :)

Når maltrøret løftes, føler jeg at skyllevannet renner altfor fort gjennom. Mulig jeg bør røre i mesken oftere under mesking og rett før maltrøret løftes opp for skylling.
 
Sist redigert:
Det er fordeler og ulemper med alt…
Fordelen med maltrør, er at jeg synes det er enklere enn maltpose, særlig dersom du har et passe kar/fat du kan sette det i etter skylling for avrenning.
Fordelen med maltpose (BIAB), er at du har mye mindre dødrom. Det vil påvirke både fly-, og batchsparge.
Viktig å ta med at skylling og trekking (jevn fordeling av sukkeret ved sakte gjennomtrekk - som Finn sikkert har et navn for), er to veldig forskjellige teknikker.
Flysparge kan benyttes for begge.

Det aller enkleste er å bruke litt mer basemalt… og bruke det som du synes passer ditt oppsett, tidsbruk og prosess best.

I det siste har jeg brukt no-sparge som er fryktelig enkelt…
Jeg veit ikke om det finnes noe vedtak på ordbruken her, men "skylling" er for meg det å tilføre mer væske (som regel vann) for å "vaske ut" sukkeret av mesken, uavhengig av hvordan du gjør det. Da er både kontinuerlig skylling og batch sparging skylling. Den normale prosedyren når du bruker en maskin med maltrør som du hever, er vel i prinsippet kontinuerlig skylling, men har den svakheten at du ikke har kontroll på hastigheta på gjennomstrømninga. BIAB-brygging innebærer også som regel skylling på en eller annen måte.

Det du kaller trekking/sakte gjennomtrekk, forstår jeg som kontinuerlig skylling gjort på den riktige måten. Det er den "beste" måten å skylle på gitt at "best" er lik "den måten som gir høyest ekstraktutbytte av maltet". (Det er jo ikke sjølsagt.) Om du kjører batch sparging spiller det liten rolle hvor fort du tapper ut. ( Det er mulig at det er litt å vinne på å tappe saktere mot slutten av hver tapping, men jeg er usikker på det - og det kan umulig være mye.)

"Trekking" mener jeg er det du gjør med spesialmalt som du ikke tar med i mesken, men bare lager "te" av, som du så tilsetter i kok. Teknikken var/er en viktig del av ekstraktbrygging, men er vel lite brukt av dem som brygger med 100% malt/råfrukt. Men teknikken med å tilsette mørk malt helt på tampen av meskinga, er i prinsippet omtrent det samme, og den er det vel en del som bruker.

Det er bare no sparge som ikke innebærer en eller annen form for skylling. Helt klart det enkleste, men det innebærer ganske drøy sløsing med maltet, og jeg er ikke overbevist om at det alltid gir det beste resultatet (=det resultatet jeg vil ha:).)
 
Slik jeg forstår, er "Sarge sparge" en måte å fortrenge/dytte ned den sukkerrike vørteren og beolde mesken i væska. Mulig man unngår kanalisering på denne måten og i alle fall gir tid trekking i rent skyllevann. Om man "tisseskyller", uten å løfte opp, og tapper av i samme tempo, tipper jeg utbyttet blir bedre.
Når maltrøret løftes, føler jeg at skyllevannet renner altfor fort gjennom. Mulig jeg bør røre i mesken oftere under mesking og rett før maltrøret løftes opp for skylling.
Det er vel en beskrivelse av hva kontinuerlig skylling er, du gir der. Det som skjer er, jo en gradvis uttynning av vørteren i mesken. Dette er mer effektivt jo saktere det skjer.

Jeg vil ikke kalle "Sarge sparge" noen egen metode. Teknikken med å tilsette skyllevannet porsjonsvis er velkjent, og å ta pauser underveis ser jeg overhodet ikke poenget med.

Det er vel flere som har funnet ut at det kan være en god ide å røre i mesken underveis når du brygger på maskin. Kontinuerlig skylling har ingen annen nyttig funksjon enn å holde jevn temperatur. Den bidrar ikke til bedre utbytte, og om man ikke passer på, kan den ha motsatt effekt fordi den kan føre til kanalisering.

Maskiner har sine fordeler, men jeg mener at et egentlig er enklere å brygge på "gammelmåten", sjøl om den er noe mer arbeidskrevende
:). Jeg synes det høres ut som om du beveger deg i retning av å bruke maskinen på en måte som er en tilpasning til den. Smart, spør du meg:).
 
Det er vel en beskrivelse av hva kontinuerlig skylling er, du gir der. Det som skjer er, jo en gradvis uttynning av vørteren i mesken. Dette er mer effektivt jo saktere det skjer.

Jeg vil ikke kalle "Sarge sparge" noen egen metode. Teknikken med å tilsette skyllevannet porsjonsvis er velkjent, og å ta pauser underveis ser jeg overhodet ikke poenget med.

Det er vel flere som har funnet ut at det kan være en god ide å røre i mesken underveis når du brygger på maskin. Kontinuerlig skylling har ingen annen nyttig funksjon enn å holde jevn temperatur. Den bidrar ikke til bedre utbytte, og om man ikke passer på, kan den ha motsatt effekt fordi den kan føre til kanalisering.

Maskiner har sine fordeler, men jeg mener at et egentlig er enklere å brygge på "gammelmåten", sjøl om den er noe mer arbeidskrevende
:). Jeg synes det høres ut som om du beveger deg i retning av å bruke maskinen på en måte som er en tilpasning til den. Smart, spør du meg:).
Ja, det er nok ikke langt fra "gamlemåten"
 
Slik jeg forstår, er "Sarge sparge" en måte å fortrenge/dytte ned den sukkerrike vørteren og beolde mesken i væska. Mulig man unngår kanalisering på denne måten og i alle fall gir tid til trekking i rent skyllevann. Om man "tisseskyller", uten å løfte opp, og tapper av i samme tempo, tipper jeg utbyttet blir bedre. Man kan jo til og med røre i maltrøret under skylling på denne måten. :)

Når maltrøret løftes, føler jeg at skyllevannet renner altfor fort gjennom. Mulig jeg bør røre i mesken oftere under mesking og rett før maltrøret løftes opp for skylling.
Jeg skyller på denne måten, og eneste grunn jeg gjør det er å ha kontroll på skyllehastigheten. Maltrøret står nede og jeg pumper vørter sakte ut av maskinen og over I et gjæringskar, så etterfylles skyllevann så det hel tiden er skyllevann over risten i maltrøret, det blir en kontinuerlig skylling, men med kontroll på skyllehastigheten, det er veldig enkelt også.
 
Jeg skyller på denne måten, og eneste grunn jeg gjør det er å ha kontroll på skyllehastigheten. Maltrøret står nede og jeg pumper vørter sakte ut av maskinen og over I et gjæringskar, så etterfylles skyllevann så det hel tiden er skyllevann over risten i maltrøret, det blir en kontinuerlig skylling, men med kontroll på skyllehastigheten, det er veldig enkelt også.
Det er måten å gjøre det på! Regner med at du ikke tar pauser?
 
Var denne fra Miguel jeg tenkte på, og ordet diffusjon…
Slik det opprinnelig er tenkt så går fly sparging ut på diffusjon, at man lar rent vann sakte renne ned en sukkerholdig vørter, slik at dette rene vannet kan ta til seg sukkeret ved diffusjon, og det siste vannet "skyller" med seg sukkeret som er igjen til slutt. Batch sparge går opprinnelig ut på å fylle på med vann, røre rundt med en skje for å mekanisk få sukkeret inn i skyllevannet, vorlaufe, og så tappe. Fugisk gjør ingen av delene.
Skyller man raskt, er det skylling (‘spyling’/‘dytting’), men dersom du gjør det sakte (0,5L/1L per min.), drar du også nytte av diffusjon.
… men heng deg ikke opp i de folkelige begrepene jeg bruker… :)

‘Fugisk’ var begrepet Miguel brukte om heving av røret (les: hverken fugl eller fisk = fugisk)
 
Tilbake
Topp