Forventet SG-tap under skylling

Andrimner

Norbrygg-medlem
Hei,

Jeg har i den siste tiden slitt med for lav OG, og mener selv at problemet mest sannsynlig ligger i skyllingen. For å identifisere årsaken måler jeg SG både før og etter skylling, både med refraktometer og hydrometer. Det viser et forholdsvis markant fall - men så vet jeg jo da heller ikke hva «normalt» fall er. Derfor tenkte jeg å spørre her.

Jeg kan ta det siste brygget som eksempel. Dette var en batch med Weissbier, brygget på en B80, hvor jeg brukte 11,22 kg hvetemalt og 9,18 kg pilsmalt (kvernet selv på 1,2 mm, vals kontrollmålt rett før maling) som skulle meskes i 56,3 liter vann, og deretter skylles med 39,43 liter vann som var forvarmet til ca 75 grader. Dette skulle gi 76,4 liter til kok med en SG på 1.066, som skulle kokes ned til 71,9 liter med en SG på 1.071. Deretter skulle det toppes opp med 20 liter vann, som skulle gi ca 82 liter med en OG på 1.054.

SG-prøven ved avsluttet mesking viste i overkant av 1.070 ifølge hydrometeret (høyere, ifølge refraktometeret). Etter skylling, hvor jeg endte med 77 liter til kok i stedet for 76,4, var SG redusert til 1.050. Den økte deretter kun til 1.052 etter 90 minutters koking, etter at volumet var redusert fra 77 liter til ca 70 (koking under dampkondensator). Dermed ble det ikke noe top-up.

Dette mønsteret har vært «normalen» for meg under de siste bryggene. De aller første bryggene, som stort sett var doble ølsett (dvs ca 50 liter), gav i stor grad OG som forventet. Etter at jeg begynte å brygge 80 liters brygg (som presser maltrøret og meskevolumet helt til maks), har jeg imidlertid slitt med at OG blir betydelig lavere enn forventet etter skylling, og heller ikke stiger nevneverdig under kok (mindre enn jeg ville antatt, gitt volumreduksjonen).

Jeg spurte for moro skyld ChatGPT, som mente at effektivitetstapet mitt under skylling var «noe høyere enn normalt». Er dette riktig? Eller er det mye høyere enn normalt? Hva slags SG burde jeg siktet på etter endt mesking, for å ende opp med 1.066 etter skylling?

For øvrig, når det gjelder selve skylleprosessen, så har jeg gjennomgått den forholdsvis nøye etter å ha opplevd denne problematikken på flere brygg. Jeg dobbeltsjekker alltid at ventiler står riktig (og har også dobbeltsjekket høyden på overløpsrøret, som mistanken min var rettet mot). Jeg pleier å røre lett i maltrøret rett før skylling, og før jeg løfter maltrøret opp resirkulerer jeg vørteren over, så det alltid står et par cm væske over maltsenga. Dette gjør jeg hele tiden mens maltrøret løftes, og så sjalter jeg over til skyllevann når maltrøret er i skylleposisjon. Så holder jeg vannivået ca 3-4 cm over maltsenga helt til det er tomt for skyllevann. Avslutter når volum til kok er nådd.
 
Hvor lenge mesker du? 56 liter vann til 20 kilo er ganske tjukt i B80. Trenger kanskje to timer for full konversjon.

1.2mm er kanskje litt grovt for hvetemalt. Rant skyllevannet fort gjennom? Det skal gå ganske treigt med skylling med så mye malt og hvetemalt.
 
Hvor lenge mesker du? 56 liter vann til 20 kilo er ganske tjukt i B80. Trenger kanskje to timer for full konversjon.

1.2mm er kanskje litt grovt for hvetemalt. Rant skyllevannet fort gjennom? Det skal gå ganske treigt med skylling med så mye malt og hvetemalt.
Denne gang var det 60 minutter, normalt er det 90.

Jeg synes ikke det rant så fort gjennom, jeg måtte sette pumpen helt ned mot 10 - 15 % for å unngå at det gikk i overløpsrør et.
 
Det er veldig vanlig at utbytte reduseres når du tyner utstyret. Kompaktbryggere har en sweet spot der det fungerer optimalt, og det virker som du opererer litt i overkant her. Jeg tror det er hovedutfordringen din.

At kokingen ikke endrer SG like mye som ved lavere volum er naturlig. 7 liter avkok fra 77 liter er en mindre konsentrering (9 %) av vørteren enn om volumet f.eks. var 57 liter (12 %). Det er forresten merkelig av SG kun øker med 4 % (fra 1.050 til 1.052) når volumet minker med 9 %. Her må det nesten være en målefeil.
 
Det er forresten merkelig av SG kun øker med 4 % (fra 1.050 til 1.052) når volumet minker med 9 %. Her må det nesten være en målefeil.

Det har jeg også tenkt, men dette har skjedd på mange brygg, målt med både hydrometer og refraktometer. Tilten viser også det samme når den blir sluppet oppi.
 
Har du beregna meskeeffektiviteten? (Altså hvor stor del av sukkeret som blir med til koking.)

1,2 mm er forøvrig i groveste laget for hvetemalt. Gå ned til 0,9, og du vil antakelig oppleve bedre effektivitet. Med mindre du får problemer med tett mesk, er det ingen grunn til å ikke male finere.

Råd om skylling overlater jeg til folk som kan den maskina. @Steinar Huneide skulle ha solid peiling på håndtering av den der. Men generelt er det vel ofte for rask gjennomstrømming av skyllevannet - og gjerne med kanalisering, dvs. at vannet lager seg veier gjennom maltsenga sånn at det ikke renner gjennom maltet og tar med seg sukker - som er årsaken til at skyllinga blir ineffektiv.
 
Har du beregna meskeeffektiviteten? (Altså hvor stor del av sukkeret som blir med til koking.)

1,2 mm er forøvrig i groveste laget for hvetemalt. Gå ned til 0,9, og du vil antakelig oppleve bedre effektivitet. Med mindre du får problemer med tett mesk, er det ingen grunn til å ikke male finere.
Nei, har ikke gjort noen slike beregninger, kun målt SG.

Noterer meg innspillene om malingsgrad for hvetemalt, men opplever akkurat det samme med 100% pilsmalt også. Men vil det kunne forklare et tap på 20 poeng under skylling? Burde ikke SG vært lavere før skylling også, om malingsgrad var problemet?
 
Nei, har ikke gjort noen slike beregninger, kun målt SG.

Noterer meg innspillene om malingsgrad for hvetemalt, men opplever akkurat det samme med 100% pilsmalt også. Men vil det kunne forklare et tap på 20 poeng under skylling? Burde ikke SG vært lavere før skylling også, om malingsgrad var problemet?
Nei, det forklarer ikke tapet under skylling - hvis nå det er unormalt stort. Jeg har ingen ide om hva som er et normalt fall der, det vil jo bl.a. avhenge av mengden skyllevann og tjukkelsen på mesken, i tillegg til sjølve skylleeffektivteten. Jeg måler heller aldri SG i mesken.

Vil du gå litt i dybden når det gjelder effektivitet, kan jeg anbefale denne artikkelen av Kai Troester: http://braukaiser.com/wiki/index.php/Understanding_Efficiency#Mash_thickness Kikk bl.a. på den første figuren der, som kan fortelle deg hva du bør forvente av "konversjonseffektivtet", dvs. av hvor stor prosent av den maksimale omdanninga av stivelse til sukker du får.
 
Som andre har skrevet så synker effektiviteten jo mer man tyner utstyret, men du har også målefeil der som Holmentoppen sa.

Målefeil, du har enten målt feil volum eller feil SG etter kok, gitt at preboilmålingene er korrekt:

Hvis du målte L etter kok riktig:
(77*50) / 70 = SG 1.055 (Du skrev du målte 1.052)

Eller hvis du målte SG riktig, men L feil:
(77*50) / 52 = 74L (Du sa du kokte ned til 70L)

Eller så er det selvsagt en blanding av å måle litt feil på både SG og liter, mange bekker små blir en stor å, men dette er småplukk i det store bildet.

Siden du tyner utstyret maks så får du mindre effektivitet, men du kan gjøre noen tjuvknep:

Juster oppskriften din slik at du fordeler meskevann og skyllevann nærmere mot 50/50. Da får du mer vann å bruke til å skylle ut sukker med. Hvis du klarer ca samme forhold alle slike øl som tyner meskekjelen så blir det også lettere å beregne hvor du kommer til å havne etter skylling, siden du fjerner den variabelen som er forholdet mellom volum meskevann og skyllevann.
Mesk lengre.

Og,når du måler volum før/etter kok.. tar du høyde for ekspansjon av vørteren? F.eks hvis du hadde målt volum rett før koketemperatur, og så kjølt ned (uten avdamping) til 20 grader så har du ca 4% mindre volum.
 
Som andre har skrevet så synker effektiviteten jo mer man tyner utstyret, men du har også målefeil der som Holmentoppen sa.

Målefeil, du har enten målt feil volum eller feil SG etter kok, gitt at preboilmålingene er korrekt:

Hvis du målte L etter kok riktig:
(77*50) / 70 = SG 1.055 (Du skrev du målte 1.052)

Eller hvis du målte SG riktig, men L feil:
(77*50) / 52 = 74L (Du sa du kokte ned til 70L)

Eller så er det selvsagt en blanding av å måle litt feil på både SG og liter, mange bekker små blir en stor å, men dette er småplukk i det store bildet.

Siden du tyner utstyret maks så får du mindre effektivitet, men du kan gjøre noen tjuvknep:

Juster oppskriften din slik at du fordeler meskevann og skyllevann nærmere mot 50/50. Da får du mer vann å bruke til å skylle ut sukker med. Hvis du klarer ca samme forhold alle slike øl som tyner meskekjelen så blir det også lettere å beregne hvor du kommer til å havne etter skylling, siden du fjerner den variabelen som er forholdet mellom volum meskevann og skyllevann.
Mesk lengre.

Og,når du måler volum før/etter kok.. tar du høyde for ekspansjon av vørteren? F.eks hvis du hadde målt volum rett før koketemperatur, og så kjølt ned (uten avdamping) til 20 grader så har du ca 4% mindre volum.

Jeg måler mange ganger underveis, med både refraktometer og hydrometer, fordi jeg selv har gått ut fra at det må være målefeil. Men det samme skjer på brygg etter brygg. Hvis det er målefeil, så er de systematiske, det vil si at de opptrer på samme tid og med ca samme utslag i hvert brygg. Men det er riktig at jeg ikke har hensyntatt ekspansjon. Det er da ekspansjonen fra ca 80 grader til 100 grader som blir en feilkilde.

Skal prøve å overføre mer vann til skylling, men da blir en del av det kaldt, siden jeg allerede er på maks kapasitet på vannkokeren.
 
Henger meg på @Holmentoppen sin antakelse om feilmåling. Dersom det stemmer, antar jeg at det er første måling som er feil, og ikke de påfølgende, inkl. Tilt.
Når jeg måler i starten av kok på min G40, får jeg stor forskjell om jeg henter vørter fra topp eller fra bunn, også etter lett røring. Først ved fosskok jevner det seg ut.
 
Jeg måler mange ganger underveis, med både refraktometer og hydrometer, fordi jeg selv har gått ut fra at det må være målefeil. Men det samme skjer på brygg etter brygg. Hvis det er målefeil, så er de systematiske, det vil si at de opptrer på samme tid og med ca samme utslag i hvert brygg. Men det er riktig at jeg ikke har hensyntatt ekspansjon. Det er da ekspansjonen fra ca 80 grader til 100 grader som blir en feilkilde.

Skal prøve å overføre mer vann til skylling, men da blir en del av det kaldt, siden jeg allerede er på maks kapasitet på vannkokeren.
Har du sjekket at bryggekjelen viser riktig antall liter både når det er lite og mye vann i den?
 
Jeg har heller ikke målt mengden væske i kjøleren, som jo også er en feilkilde.
Jeg har en B40 med samme motstrømskjøler og mener jeg målte væske i kjøleren til ca 1L og m/slanger++ til ca 1.5L, men det avhenger av hvor lange slanger/rør utenfor kjelen(inkl pumpe osv osv) du har. Jeg forsøkte meg i min brewfather profil på 1.5 liter tap i kjøler, men bommet da jeg satte det målet basert på bare test med vann.... og ikke trub.. nå har jeg tap på 3L, men plasseringen av motstrømskjøleren er plassert sånn at jeg får ut all veske fra kjøleren ved tapping til fermentering.. Målingen av væske før kok er ikke med motstrømskjøler (BYPASS).. men etter kok er med motstrømskjøler pga desinfisering.. så den går 1.5L ned mellom målingene bare pga åpning av to ventiler.
 
Jeg har en B40 med samme motstrømskjøler og mener jeg målte væske i kjøleren til ca 1L og m/slanger++ til ca 1.5L, men det avhenger av hvor lange slanger/rør utenfor kjelen(inkl pumpe osv osv) du har. Jeg forsøkte meg i min brewfather profil på 1.5 liter tap i kjøler, men bommet da jeg satte det målet basert på bare test med vann.... og ikke trub.. nå har jeg tap på 3L, men plasseringen av motstrømskjøleren er plassert sånn at jeg får ut all veske fra kjøleren ved tapping til fermentering.. Målingen av væske før kok er ikke med motstrømskjøler (BYPASS).. men etter kok er med motstrømskjøler pga desinfisering.. så den går 1.5L ned mellom målingene bare pga åpning av to ventiler.
Takk! Jeg har bare antatt ca en liter selv
 
Jeg digger min B40, men har bare brygget på det i ca 10 batcher og lærer mer og mer for hver gang.. Men nå har jeg endelig fått permanent bryggerom, så oppsettet er under perfeksjonering… :) Helt sikkert flere og nye ting å forbedre/justerer … men jeg digger prosessen! :)

Jeg har forøvrig også opplevd SG tap under skylling.. men siden jeg er så fersk så har jeg tatt det for uvitenhet og satt det på blokken for videre «forsking», men ølet jeg får ut blir god og populært… så jeg har ikke stresset så veldig med det enda… :)

Jeg har fremdeles mye å lære og jeg gleder meg til reisen! :)
 
Jeg skjønner ikke at det er problematisk at SG synker under skylling. Du vanner jo ut vørteren, så det er helt uunngåelig. I hvilken grad det er urimelig mye, kan du best bedømme om du beregner meskeeffektiviteten og ser hva den blir liggende på. (Vær klar over at den blir lavere jo sterkere øl du brygger.)

Denne kalkulatoren er grei: https://www.brewersfriend.com/brewhouse-efficiency/ . I nedtrekksmenyen velger du "pre-boil", som er det vi pleier å kalle meskeeffektivitet. (Denne kalkulatoren gir nok litt for høy prosent, men det er ikke så farlig så lenge en er klar over det. Brewfather er antakelig mer pålitelig.)

Det er ingen grunn til å jage høyest mulig effektivitet for enhver pris, men det er heller ingen grunn til å slå seg til ro med dårlig effektivitet som er resultatet av dårlig skyllepraksis. Med en god praksis vil du få mer stabilt utbytte, og det er viktig for å kunne beregne oppskriftene.

Jeg har visst laget en liten artikkel om effektivitet:): https://forum.norbrygg.no/threads/effektivitet.44357/
 
Sist redigert:
Jeg skjønner ikke at det er problematisk at SG synker under skylling.
Det er ikke problematisk at SG synker under skylling, jeg skjønner at det kommer til å skje. Men det er problematisk at jeg gjennomgående får for lav OG, og det er det jeg prøver å finne årsaken til.
 
Det er ikke problematisk at SG synker under skylling, jeg skjønner at det kommer til å skje. Men det er problematisk at jeg gjennomgående får for lav OG, og det er det jeg prøver å finne årsaken til.
Dette har jo med effektivitet å gjøre, og du får et mye bedre utgangsspunkt for å finne ut av problemet om du finner konversjonseffektiviteten (effektiviteten i mesken) og meskeeffektiviteten (som er den kombinerte effekten av konversjonseffektivitet og hvor effektivt du klarer å skylle ut det sukkeret som blir produsert) . Når du har gjort det, kan du si noe om både hvor problemet ligger, og om hvor stort problemet er - i forhold til hva du burde kunne forvente.
 
Det er ikke problematisk at SG synker under skylling, jeg skjønner at det kommer til å skje. Men det er problematisk at jeg gjennomgående får for lav OG, og det er det jeg prøver å finne årsaken til.
Tjukk mesk tar lenger tid, tjukk mesk gir dårligere utbytte og mye hvete gir dårligere utbytte. Og kvern neste gang på 1 mm så kommer det seg bra.
 
Tilbake
Topp