Fylkesårsmøte Norbrygg Nordland 2017

Torsdag 16. februar klokken 20:00 - 21:30 avholdes det fylkesårsmøte i Norbrygg Nordland.

Fylkesårsmøtet avholdes på nett, nærmere info vil bli lagt ut. Møtet er åpent for alle Norbrygg medlemmer. Medlemmer bosatt i gjeldende fylke har tale, forslags og stemmerett. Andre Norbrygg medlemmer har møte og talerett.

Sakene som skal behandles på fylkesårsmøtet er:
 • Årsmelding og regnskap for fylkeslaget
 • Arbeidsprogram/aktivitetsplan
 • Budsjett.
 • Eventuelt innkomne saker
 • Valg av fylkesstyre på minimum tre personer. Leder velges særskilt. Roller konstitueres på første fylkesstyremøte
 • Valg av delegater til Norbryggs landsmøte, med personlige vararepresentanter.
 • Valgkomite på 3 medlemmer.

Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest 2 uker før møtet. E-post adresse til styret er:
svei-emo@online.no

Antallet delegater som skal delta på landsmøtet fra Nordaland er 1.

Vel møtt!
 

Vedlegg

 • Fylkesårsmøte Norbrygg Nordland 2017.pdf
  331,1 KB · Sett: 36
Sist redigert av en moderator:
Norbrygg Nordland gjennomførte fylkesårsmøte 2017 på Google Hangouts torsdag 16. februar kl 20.00.
Protokoll fra møtet ligger vedlagt.
 

Vedlegg

 • Fylkesårsmøte Norbrygg Nordland 2017 - Protokoll.pdf
  331,4 KB · Sett: 39
Tilbake
Topp