Innkalling til Årsmøte 12.februar

Tromsø hjemmebryggerlaug ønsker med dette å inkalle til årsmøte fredag 12.februar klokken 19.00.

Siden vi ikke har startet med registrering av medlemmer ennå og dermed ikke har kontaktinfo til medlemmer vil denne innkallelsen være gjeldende.

Vi kommer til å legge ut saksliste her også når den er klar, senest 1 uke før årsmøtet. Dersom det er saker dere ønsker at årsmøtet skal ta opp må de være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Vi håper så mange som mulig kan sette av denne dagen for å bidra til en livlig diskusjon om aktiviteter i lauget. Etter at det formelle er avsluttet lar vi praten, og ølla, gå fritt. Vi gleder oss til å se dere da.

Sted vil bli annonsert i god tid i forveien.

Mvh
Styret i Tromsø Hjemmebryggerlaug
 
Tromsø hjemmebryggerlaug ønsker med dette å inkalle til årsmøte fredag 12.februar klokken 19.00.

Siden vi ikke har startet med registrering av medlemmer ennå og dermed ikke har kontaktinfo til medlemmer vil denne innkallelsen være gjeldende.

Vi kommer til å legge ut saksliste her også når den er klar, senest 1 uke før årsmøtet. Dersom det er saker dere ønsker at årsmøtet skal ta opp må de være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Vi håper så mange som mulig kan sette av denne dagen for å bidra til en livlig diskusjon om aktiviteter i lauget. Etter at det formelle er avsluttet lar vi praten, og ølla, gå fritt. Vi gleder oss til å se dere da.

Sted vil bli annonsert i god tid i forveien.

Mvh
Styret i Tromsø Hjemmebryggerlaug


Sted?
 
Tilbake
Topp