Innkalling til årsmøte i Norbrygg Rogaland

Eiriko

Dommer
Mandag 19. februar klokken 19:00 avholdes det fylkesårsmøte i Norbrygg Rogaland.

Fylkesårsmøtet avholdes på Gulating Pub og er åpent for alle Norbrygg medlemmer. Medlemmer bosatt i Rogaland har tale, forslags og stemmerett. Andre Norbrygg medlemmer har møte og talerett.
Sakene som skal behandles på fylkesårsmøtet er:
-Oppsummering 2017
-Økonomi (2017)
-Aktivitetsplan 2018
-Budsjett 2018
-Eventuelt innkomne saker
-Valg av fylkesstyre på minimum tre personer. Leder velges særskilt. Roller konstitueres på første fylkesstyremøte
-Valg av delegater til Norbryggs landsmøte, med personlige vararepresentanter
-Valgkomite på 3 medlemmer

Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest 2 uker før møtet. Innkomne saker skal sendes til rogaland@norbrygg.no

Vel møtt!
 
Sist redigert:
Topp