Innkalling til fylkesårsmøte i Norbrygg Buskerud

Onsdag 15.02.2017 avholdes det første fylkesårsmøte i Norbrygg Buskerud.

Fylkesårsmøtet avholdes på «Haandbryggeriet» kl. 19:00.

Møtet er åpent for alle Norbrygg medlemmer. Medlemmer bosatt i Buskerud har tale, forslags og stemmerett.

Sakene som skal behandles på fylkesårsmøtet er:
 • Årsmelding
 • Arbeidsprogram/aktivitetsplan 2017
 • Budsjett 2017
 • Eventuelt innkomne saker
 • Valg av fylkesstyre på minst 3 personer, helst 5.
 • Valg av 2 delegater fra Norbrygg Buskerud til Norbryggs landsmøte, med personlige vararepresentanter.
 • Valgkomite på tre medlemmer
Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest 2 uker før møtet, dvs. onsdag 01.02.2017. Informasjon om innkomne saker vil blir distribuertsnarets etter innsendelsesfristen.

Interimsstyret kan kontaktes på e-post adressen: bjorn.jacobsson@broadpark.no eller kyrre@stoa-h.no

Vel møtt!
 

Vedlegg

 • budsjett 2017.pdf
  21,2 KB · Sett: 20
 • Valg av styre 2017.pdf
  23,8 KB · Sett: 18
Onsdag 15.02.2017 avholdes det første fylkesårsmøte i Norbrygg Buskerud.

Fylkesårsmøtet avholdes på «Haandbryggeriet» kl. 19:00.

Møtet er åpent for alle Norbrygg medlemmer. Medlemmer bosatt i Buskerud har tale, forslags og stemmerett.

Sakene som skal behandles på fylkesårsmøtet er:
 • Årsmelding
 • Arbeidsprogram/aktivitetsplan 2017
 • Budsjett 2017
 • Eventuelt innkomne saker
 • Valg av fylkesstyre på minst 3 personer, helst 5.
 • Valg av 2 delegater fra Norbrygg Buskerud til Norbryggs landsmøte, med personlige vararepresentanter.
 • Valgkomite på tre medlemmer
Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest 2 uker før møtet, dvs. onsdag 01.02.2017. Informasjon om innkomne saker vil blir distribuertsnarets etter innsendelsesfristen.

Interimsstyret kan kontaktes på e-post adressen: bjorn.jacobsson@broadpark.no eller kyrre@stoa-h.no

Vel møtt!
Husk fylkesmøte førstkommende onsdag kl 1900
 
Tilbake
Topp