Innkalling til fylkesårsmøte i Norbrygg Telemark

JensD

Norbrygg-medlem
Tirsdag 28. Februar klokken 19:00 avholdes det fylkesårsmøte i Norbrygg TELEMARK.

Fylkesårsmøtet avholdes på Blaa Mat og Bar, Adresse: Storgata 174, 3915 Porsgrunn og er åpent for alle Norbrygg medlemmer. Medlemmer bosatt i gjeldende fylke har tale, forslags og stemmerett. Andre Norbrygg medlemmer har møte og talerett.

Sakene som skal behandles på fylkesårsmøtet er:
  • Årsmelding og regnskap for fylkeslaget
  • Arbeidsprogram/aktivitetsplan
  • Budsjett.
  • Eventuelt innkomne saker
  • Valg av fylkesstyre på minimum tre personer. Leder velges særskilt. Roller konstitueres på første fylkesstyremøte
  • Valg av delegater til Norbryggs landsmøte, med personlige vararepresentanter.
  • Valgkomite på 3 medlemmer.
Fylkeslaget ønsker å gjennomføre to til fire medlemssamlinger i løpet av året. Typiske aktiviteter kan være temakveld, usmaktreff eller annet relatert til ølbrygging.

Det oppmuntres til at medlemmer som ønsker å bidra i styre av Fylkeslaget til å melde dette til Harald Nygård. Email: harald.nygard@gmail.com

Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest 2 uker før møtet.

Antallet delegater som skal delta på landsmøtet fra Telemark er 1 delegat.

Vel møtt!
Harald Nygård
Leder Interimsstyre Norbrygg Telemark
 
Sist redigert:
Tilbake
Topp