Juleølkonkurransen 2006

Lars Bjørnstad

Norbrygg-medlem
Minner om årets juleølkonkurranse, fristen for innlevering er som vanlig
1. november.

Nytt av året er at vi (gjen)innfører to klasser i juleølkonkurransen. En
klasse for "tradisjonelt norsk juleøl" slik det har vært de siste årene,
og en annen klasse for "spesialjuleøl". Denne klassen er ment å favne om
alle andre "julete" øl enn det "tradisjonelt norske" juleølet iht
Norbryggs definisjon (underklasse M, sterke spesialøl). Dette kan f.eks.
være overgjærede juleøl, krydderøl, spesielt sterke juleøl("julebokk")
etc.
(Alle øl med OG over 1.070 skal meldes på i klassen for spesialøl).

Nærmere informasjon og konkurranseregler vil finnes på www.norbrygg.no
innen et par dager, og påmeldingsskjemaet på nett vil være operativt fra
1. oktober.

Vi håper på høy deltakelse i begge klasser i år!

mvh
Lars Bjørnstad
Norbrygg
 
Etter innspill fra medlemmene har vi besluttet følgende:

Man kan delta med max 2 øl per klasse i juleølkonkurransen.

Det legges videre til en etikettkonkurranse som  beskrevet under.

Da håper vi på rekorddeltakelse i år!

mvh
Styret


Etikettkonkurranse
---------------------
Man har anledning til å stille i etikettkonkurransen med opptil én etikett per øl som man deltar i konkurransen med. Det er ikke anledning til å delta med etiketter som ikke hører til øl som deltar i konkurransen. Etiketten skal være utformet av bryggeren selv, eller noen som står bryggeren nær (med begges samtykke). Rene kopier av bryggerietiketter godtas ikke. Deltakeren må selv printe ut etiketten(e) og legge den/dem i en egen konvolutt som sendes med flaskene/fatet. Konvolutten merkes med "Etikettkonkurranse" samt koden(e) på de øl som etiketten(e) tilhører. Det skal også krysses av for deltakelse i etikettkonkurransen på de respektive øls påmeldingsskjemaer. Etikettene skal være i naturlig størrelse. Etikettene bedømmes av en egen jury. Det må være minst 4 deltakende etiketter for at konkurransen skal gjennomføres. Det er ikke noen ekstra avgift for å delta i etikettkonkurransen.
 
Tilbake
Topp