Koke flasker

Du som er så opptatt av kilder bør vel ikke være ukritisk til produsentens påstander?

Starsan bestående av fosforsyre og vaskemiddel. Den er virksom ved PH under 3,5. På hvilket syrenivå mener du gjær dør?
Jeg har sett litt ulike tall, fra 2,4 til 2,9. Det er neppe noe nøyaktig tall for det; det er en gradvis prosess der gjæren blir dårligere og dårligere jo lenger ned du kommer, og det er vel ikke urimelig å tenke seg at det kan variere noe mellom ulike typer av cerevisiae. Men jeg vil jo tru at de fleste av oss tar litt godt mål når vi mikser blandinga vår. Så helt uavhengig av hvor godt eller dårlig Starsan er som desinfiserende middel, vil utblanda Starsan bare pga den lave pH'en som regel være et utrivelig miljø for gjær. Men jeg ser at det finnes et område der gjæren vil trives greit samtidig som StarSan er aktiv.

Men da du blanda en god dose sukker i StarSanen kan vel det ha påvirka pH'en? Jeg er ikke kjemiker, så jeg skal ikke påstå noe sterkt om det, men det virker å kunne være en sannsynlig forklaring på det som skjedde.

Nei, jeg er ikke ukritisk til det Charley Talley sier. Jeg sier jo at jeg ikke er så sikker på om stoffet er like supereffektivt som han påstår - eller som bruksanvisninga sier, da. Når det gjelder påstanden om at Starsan ikke dreper gjær, får vi noe som virker som en solid tilbakevisning her:
 
Sist redigert:
Jeg vet ikke om starsan kan drepe virus heller, men jeg tviler. Jeg vet heller ikke om virus er et problem ifm. med ølbrygging, men virus KAN angripe og tenger inn i gjærceller. Det er i hvert fall en teoretisk mulighet for at virus kan ødelegge øl ved å ødelegge de ønskede egenskapene til en gjærstamme. Men som sagt, vet jeg ikke om virus er noe vi trenger å bekymre oss for.

Svovel kan drepe gjær, men ikke bakterier. Svovel er ikke lett å jobbe med på en forsvarlig måte i et bryggeri.

Varme opp mot kokepunktet dreper gjær, bakterier og virus. Definitivt beste desinfisering vi kan bruke.
Det er en kar her som påstår med noe som ligner litt tyngde at StarSan kan drepe i alle fall noen virustyper (envelope viruses), og at den da skulle kunne brukes mot coronavirus.

Jeg har aldri hørt at virusinfeksjoner har vært noe problem i forbindelse med brygging - uten at det beviser noe som helst:).
 
Sukker er rimelig pH-nøytralt, så det har neppe noen effekt her. Det du derimot har tilgang til i godt monn når du fukter en overflate med star-san som du ikke har like mye av i en "sats" er oksygen.
 
Sukker er rimelig pH-nøytralt, så det har neppe noen effekt her. Det du derimot har tilgang til i godt monn når du fukter en overflate med star-san som du ikke har like mye av i en "sats" er oksygen.

Det skulle ha lite å si
Star san er ikke avhengig av oksygen for å være aktivt

Målte du pH?
 
Sist redigert:
Det skulle ha lite å si
Star san er ikke avhengig av oksygen for å være aktivt

Målte du pH?
Nei jeg målte ikke PH, men det var nok ganske surt ettersom det var en kraftig starsan blanding og kun sukker. Sukker har liten/ingen innflytelse på pH.

Poenget mitt var mest å sjekke ryktene om at dette lot seg gjøre, og det gjorde det altså. Starsan er ikke et desinfiserende middel. Det er vel bare det som på engelsk kalles sanitize. Har vi et norskt ord for det? Det er vel nivået mellom vask og desinfisering.

Nå har jeg lest meg litt opp i det siste. Selv om sopp/gjær dør på relativt lave tempraturer, så gjør ikke sporer det. Sporer av villgjær over vanlig kok. Man må faktisk finne frem trykkokeren for å få en skikkelig sterilisering.
 
Jeg trur hovedpoenget er at det vi kan desinfisere, er overflater. Starsan markedsføres jo som "surface sanitizer". Og det presiseres at det må brukes på godt reingjorte flater.

I intervjuet med Talley får han spørsmål om oppløsningen kan oppbevares og brukes flere ganger, og det kan den, sier han, men: Om noe ramler oppi, f.eks. humlerester, må den kastes.
 
Det finnes bedre kilder, men antar at dette er godt nok for oss:
4868F744-16A2-49CD-85CA-33C61FFFB947.png

 
Sist redigert:
Det finnes bedre kilder, men antar at dette er godt nok for oss:
Vis vedlegget 61085

Det som står der om sanisering virker en smule sjølmotsigende. Det står både at det ikke innebærer å drepe bakterier, og at det kan innebære å drepe bakterier.

Jeg synes denne begrepsbruken blir forvirrende. Målet vårt er å redusere tallet på uønska mikrober til et trygt nivå - hva nå det måtte innebære. Det kan vi ofte oppnå gjennom grundig vask, jfr. råd om håndvask som tiltak på sjukehus. Klarer vi det, er det egentlig unødvendig med desinfiserende midler i tillegg - hvilket jo Talley sier i intervjuet, også.

Starsan dreper mikrober, og skulle sånn sett kalles et desinfiserende middel, men er antakelig ikke så effektivt at det tilfredsstiller kravet om å drepe 99,999% av alle bakterier. For å kunne kalles "sanitizer" må 99,9% av bakteriene ryddes av veien. Fivestar selger Starsan som sanitizer i USA, men i Europa selges det nå som "skyllemiddel". Om det skyldes ulike standarder aner jeg ikke - men det virker rimelig.

I alle fall; ut fra hva jeg finner av info kjenner jeg meg rimelig trygg på at Starsan gjør jobben - i alle fall så lenge vi gir den litt mer tid enn 30 sekunder. Tid er helt klart en faktor.

Her sies det noe jeg synes høres rimelig fornuftig ut: https://discussions.probrewer.com/f...p/308474-starsan-vs-deh-food-manager-training Et poeng der er at det er litt forskjell på hvilke mikrober det er aktuelt å måtte slåss mot - og at Starsan takler dem vi møter som bryggere.
 
Det som står der om sanisering virker en smule sjølmotsigende. Det står både at det ikke innebærer å drepe bakterier, og at det kan innebære å drepe bakterier.

Jeg synes denne begrepsbruken blir forvirrende. Målet vårt er å redusere tallet på uønska mikrober til et trygt nivå - hva nå det måtte innebære. Det kan vi ofte oppnå gjennom grundig vask, jfr. råd om håndvask som tiltak på sjukehus. Klarer vi det, er det egentlig unødvendig med desinfiserende midler i tillegg - hvilket jo Talley sier i intervjuet, også.

Starsan dreper mikrober, og skulle sånn sett kalles et desinfiserende middel, men er antakelig ikke så effektivt at det tilfredsstiller kravet om å drepe 99,999% av alle bakterier. For å kunne kalles "sanitizer" må 99,9% av bakteriene ryddes av veien. Fivestar selger Starsan som sanitizer i USA, men i Europa selges det nå som "skyllemiddel". Om det skyldes ulike standarder aner jeg ikke - men det virker rimelig.

I alle fall; ut fra hva jeg finner av info kjenner jeg meg rimelig trygg på at Starsan gjør jobben - i alle fall så lenge vi gir den litt mer tid enn 30 sekunder. Tid er helt klart en faktor.

Her sies det noe jeg synes høres rimelig fornuftig ut: https://discussions.probrewer.com/f...p/308474-starsan-vs-deh-food-manager-training Et poeng der er at det er litt forskjell på hvilke mikrober det er aktuelt å måtte slåss mot - og at Starsan takler dem vi møter som bryggere.
Dersom Starsan var så effektivt som du hevder, hadde det nok vært færre overkarbonerte øl der ute.

Når nærimiddelkontrollen o.l. forholder til rensemiddel, så er deres primære tanke å forhindre skadelige stoffer og mikroorganismer å havne i mennesker. Jeg tror det skal en del til før et infisert øl er skadelig for oss.

Jeg tror også at de fleste bryggere har rimelig gode rutiner for renhold, eller i det minste følger noenlunde det anbefalte regime med vask og starsan behandling. Mange drikker sitt øl før eventuelle infeksjoner gir usmak eller overkarbonering. Eller de bare aksepterer at det er reaksjoner i flasker som ikke har stått iskaldt.

Dersom det bare var å vaske utstyret og skylle det med litt starsan, så hadde vel ikke kostnadsfokuserte industribedrifter tatt seg bryet med å pasteurisere ølet? De vet jo også at det blir et mindre smakfullt øl på den måten.

Min erfaring er i hvert fall at det var etter at jeg sluttet å stole på starsan som desinfiseringsmiddel at jeg turde å åpne juleølet mens jeg holder flaska over gjestenes bunad.
 
Jeg synes denne begrepsbruken blir forvirrende. Målet vårt er å redusere tallet på uønska mikrober til et trygt nivå - hva nå det måtte innebære. Det kan vi ofte oppnå gjennom grundig vask
Begrepsbruken er forvirrende, det er jeg enig i. Men det kan være greit å oppklare der man kan, som f.eks. oversettelser hvor man kan få inntrykk av at "sanitizer" er desinfeksjon på norsk. Jeg har ikke sett noe godt norsk ord for "Sanitizer", men begreper som grundig vask eller rens er vel relativt gode.

Jeg tror at den noe forenklede kategoriseringen jeg linket til ovenfor er mer enn tilfredsstillende nok for (de fleste av) oss her inne og for hva vi holder på med.
 
Dersom Starsan var så effektivt som du hevder, hadde det nok vært færre overkarbonerte øl der ute.

Når nærimiddelkontrollen o.l. forholder til rensemiddel, så er deres primære tanke å forhindre skadelige stoffer og mikroorganismer å havne i mennesker. Jeg tror det skal en del til før et infisert øl er skadelig for oss.

Jeg tror også at de fleste bryggere har rimelig gode rutiner for renhold, eller i det minste følger noenlunde det anbefalte regime med vask og starsan behandling. Mange drikker sitt øl før eventuelle infeksjoner gir usmak eller overkarbonering. Eller de bare aksepterer at det er reaksjoner i flasker som ikke har stått iskaldt.

Dersom det bare var å vaske utstyret og skylle det med litt starsan, så hadde vel ikke kostnadsfokuserte industribedrifter tatt seg bryet med å pasteurisere ølet? De vet jo også at det blir et mindre smakfullt øl på den måten.

Min erfaring er i hvert fall at det var etter at jeg sluttet å stole på starsan som desinfiseringsmiddel at jeg turde å åpne juleølet mens jeg holder flaska over gjestenes bunad.
Starsan erstatter ikke gode reingjøringsrutiner, men er en ekstra forsikring. Har du ikke reingjort skikkelig, vil ikke Starsan - eller noe annet middel - redde deg.

Hvis du leser det jeg skriver, så ser du at jeg sier at vi antakelig bør la Starsan få virke lenger enn det vi gjerne tror er nok. Tid er en viktig faktor. Jeg trur ikke at Starsan er supereffektivt. Det er først og fremst superenkelt - men det er effektivt nok, om vi bruker det med vett.

Hverken du eller jeg har noe grunnlag for å mene noe om hvor godt den gjennomsnittlige hjemmebrygger reingjør utstyret. Det jeg veit, er at det tok ganske lang tid for meg å faktisk skjønne hvor grundig du må være.
 
Sist redigert:
Tilbake
Topp