Oppskalering av bryggeoppskrift og bitterhumle

Tom Tallak Solbu

Norbrygg-medlem
Har brukt Brewfather til å skalere en oppskrift fra 25 liter til 50 liter. Bryggeutstyret er det samme, men må da lage en høy OG fra kjelen, og fortynne i et nytt stort gjæringskar. Da jeg ba Brewfather doble bryggevolumet, ble jo selvsagt alle ingredienser doblet, bortsett fra bitterhumlen @60 min. I min originale oppskrift hadde jeg 8 g magnum (0,32g/L) og 12 IBU som bitterbidrag. Den doblede oppskriften mener Brewfather skal ha 38 gram (0,76 g/L) og bidrag på 20 IBU. De øvrige humletilsettingene har fått dobbel mengde, men lavere IBU bidrag, slik at samlet IBU blir den samme som i den originale oppskriften.
Noen som kan forklare dette?
 
Tilbake
Topp