Skylling og forbedring

Sarge

Norbrygg-medlem
Jeg tror det avhenger av både hvor fint man knuser maltet og hvor dypt man rører. Jeg merket tydelig at så lenge jeg ikke rørte helt i bunnen av maltrøret, så påvirket jeg selve gjennomstrømningen lite.
 
Topp