vannjustering

Tjaa, vet ikke hvordan jeg skal bruke informasjonen jeg fant dog :oops:

"Herefossgranitt. Fin- til middelskornet, til dels aplittisk"
Her står det noe om hva Herefossgranitten består av: https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1992/92_217.pdf

Jeg vil tro at det er lite sulfat og klorid i dette, og det ikke så lett vaskes ut mineraler av granitten, heller. Men om det finnes en geologkyndig her, kan hun/han sikkert si noe mer. (Jeg blei tvunget til å undervise i geografi et år, og strevde hardt med å ligge et kapittel foran elevene:). Det er litt tynn kompetanse.)
 
Her står det noe om hva Herefossgranitten består av: https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1992/92_217.pdf

Jeg vil tro at det er lite sulfat og klorid i dette, og det ikke så lett vaskes ut mineraler av granitten, heller. Men om det finnes en geologkyndig her, kan hun/han sikkert si noe mer. (Jeg blei tvunget til å undervise i geografi et år, og strevde hardt med å ligge et kapittel foran elevene:). Det er litt tynn kompetanse.)
Skjønner at det blir litt gjetning, men i forhold til vannjustering i Brewfather, vil det være ok å bruke default tallene som er Cl: 10 og SO4: 8?
 
Skjønner at det blir litt gjetning, men i forhold til vannjustering i Brewfather, vil det være ok å bruke default tallene som er Cl: 10 og SO4: 8?
Jeg ville tru at det ikke blir så hakkanes gæli.

Aaron Justus og John Palmer gjorde en undersøkelse for å kartlegge hvor mye maltet i et brygg bidrar med av mineraler. Resutatet var som følger:
Sulfat: 50-100 ppm
Klorid: 200-300 ppm
Kalsium: 25 ppm
Magnesium: 70 ppm
Natrium: 20-40 ppm

Min enkle konklusjon etter å ha sett de tallene var (og er) at det ikke er så nøye med å være nøye med det vi tilsetter av sulfat og klorid :). De mengdene av klorid og sulfat jeg har sett oppgitt i norske vannprøver her på forumet, har vært så små at de umulig kan ha noen betydning, tenker jeg. Man kan for så vidt like gjerne legge inn 0 som verdi for disse mineralene i vannjusteringskalkulatorer.
 
Sist redigert:
Jeg ville tru at det ikke blir så hakkanes gæli.

Aaron Justus og John Palmer gjorde en undersøkelse for å kartlegge hvor mye maltet i et brygg bidrar med av mineraler. Resutatet var som følger:
Sulfat: 50-100 ppm
Klorid: 200-300 ppm
Kalsium: 25 ppm
Magnesium: 70 ppm
Natron: 20-40 ppm

Min enkle konklusjon etter å ha sett de tallene var (og er) at det ikke er så nøye med å være nøye med det vi tilsetter av sulfat og klorid :). De mengdene av klorid og sulfat jeg har sett oppgitt i norske vannprøver her på forumet, har vært så små at de umulig kan ha noen betydning, tenker jeg. Man kan for så vidt like gjerne legge inn 0 som verdi for disse mineralene i vannjusteringskalkulatorer.
Men dersom man vet at de er 10 og 14 så skader det jo ikke å ta de med i regnestykket.
Selv om det har lite å si på totalen.
 
Men dersom man vet at de er 10 og 14 så skader det jo ikke å ta de med i regnestykket.
Selv om det har lite å si på totalen.
Nei, sjølsagt ikke. Jeg mener ikke at folk ikke skal legge inn de verdiene de har. Men om du ikke har en vannrapport, og har normalt norsk vann (@Kloakk har brønnvann, som i prinsippet kan være noe helt annet), er du vel faktisk ikke så langt unna å ha mineralfritt vann. Jeg har noe kalk i vannet mitt, så det er hardere enn hva de fleste har (4,5 - 5,5), men bortsett fra det, er det fint lite i det; jeg har mindre enn 2,5ppm klorid, og mindre enn 5ppm sulfat.
 
Men dersom man vet at de er 10 og 14 så skader det jo ikke å ta de med i regnestykket.
Selv om det har lite å si på totalen.
Så lenge du ikke tester vannet ditt før hvert eneste brygg blir det jo alltid en del av usikkerhet. Vann forandres sammen med årstider, forandringer i naturen osv. Vannprofilen du har på sommeren er antakeligvis ikke den samme du har på vinteren osv.
 
Så lenge du ikke tester vannet ditt før hvert eneste brygg blir det jo alltid en del av usikkerhet. Vann forandres sammen med årstider, forandringer i naturen osv. Vannprofilen du har på sommeren er antakeligvis ikke den samme du har på vinteren osv.
Selvfølgelig er det usikkerhet forbundet med disse verdiene.
Personlig bruker jeg årsgjennomsnitt fra 2019 oppgitt fra Bergen kommune for "mitt" vannbehandlingsanlegg. Noen av verdiene måles hver uke, andre med lenger mellomrom.
Og det er selvfølgelig variasjoner igjennom året. Ved behov har også Bergen kommune muligheter for å rute vann fra ulike vannbehandlingsanlegg frem til meg.
Nå har de forskjellige anleggene ganske like verdier for de måleverdiene som betyr noe for bryggingen.

Så det vil nok aldri være 100% korrekt.
Men det er jo mer korrekt å bruke de gjennomsnittsverdiene som faktisk er tilgjengelig, enn å ikke bruke de.
 
Tilbake
Topp