Bistand til vannjustering i brewfather

Forsøker å sette meg litt inn i vannjusteringer og merker jeg ikke helt får det til å henge på greip.

Første går egentlig mest på brewfather software.
Er jeg på riktig spor hvis jeg går inn på profile > water og endret default?
Så, når jeg da skal brygge en oppskrift, er da alle oppskrifter justert etter denne defaulten? Eller er det noe jeg må aktivere / huke av eller liknende for å få disse justeringene automatisk?

Det andre er faktisk tallene, nå har jeg endret defaulten til noe jeg trodde var riktig. Det medfører at jeg har ødelagt default settingene, fant ut at man kunne lage en egen profil for source/kilde senere.

Deretter fant jeg ut at omregning av tall jeg fikk, som ikke nødvendigvis er 1 > 1 omregning slik noen artikler mente.

Så, hva putter jeg egentlig inn som tall?
Fikk dette som vannprofil da jeg forespurte, står også at enkelte av verdiene er hentet fra Oslo kommunes rapport, da Ski-området kjøper vann derfra. Mulig Oslo og Ski har identisk vannprofilrapport, men her er iallfall tallene.

Kalsium: 16mg/L
Magnesium 0,5mg/L
Natrium: 2-2,5 mg/L
Klorid 6-9mg/L
Sulfat: 17 mg/L
pH: 7,5-7,9

Bikarbonat var ikke målt da jeg fikk svar det var bare vanlig å analysere på kullsyreholdig vann på flaske.
 

Finn Berger

Moderator
Forsøker å sette meg litt inn i vannjusteringer og merker jeg ikke helt får det til å henge på greip.

Første går egentlig mest på brewfather software.
Er jeg på riktig spor hvis jeg går inn på profile > water og endret default?
Så, når jeg da skal brygge en oppskrift, er da alle oppskrifter justert etter denne defaulten? Eller er det noe jeg må aktivere / huke av eller liknende for å få disse justeringene automatisk?

Det andre er faktisk tallene, nå har jeg endret defaulten til noe jeg trodde var riktig. Det medfører at jeg har ødelagt default settingene, fant ut at man kunne lage en egen profil for source/kilde senere.

Deretter fant jeg ut at omregning av tall jeg fikk, som ikke nødvendigvis er 1 > 1 omregning slik noen artikler mente.

Så, hva putter jeg egentlig inn som tall?
Fikk dette som vannprofil da jeg forespurte, står også at enkelte av verdiene er hentet fra Oslo kommunes rapport, da Ski-området kjøper vann derfra. Mulig Oslo og Ski har identisk vannprofilrapport, men her er iallfall tallene.

Kalsium: 16mg/L
Magnesium 0,5mg/L
Natrium: 2-2,5 mg/L
Klorid 6-9mg/L
Sulfat: 17 mg/L
pH: 7,5-7,9

Bikarbonat var ikke målt da jeg fikk svar det var bare vanlig å analysere på kullsyreholdig vann på flaske.
Siden kalsium i Norge stort sett utelukkende kommer fra kalsiumkarbonat, og siden forholdet mellom kalsium og karbonat i kalsiumkarbonat er 2:3, tar jeg sjansen på å si at det du skal legge inn på (bi)karbonat, er (minst) 24 mg/l, og at det er veldig usannsynlig at det er særlig mye mer.

Forbehold: Jeg er ikke kjemiker, og er usikker på dette med bikarbonat vs karbonat. Men karbonatet er interessant hovedsaklig fordi alkaliniteten - vannets evne til å motstå påvirkning som senker pH'en, som f.eks fra maltet vårt - er knytta til det. Og alkalinitet kan uttrykkes som mg/l kalsiumkarbonat. Derfor regner jeg med at det er karbonatverdiene som er interessante.
 
Sist redigert:
Glemte å påpeke at brewfather opererer med ppm, etter googling er 1mg/l 1ppm, men så fant jeg andre steder at det gjerne ikke er så lett. Der forvirringen dukker opp
 

Nordlands

Norbrygg-medlem
Siden kalsium i Norge stort sett utelukkende kommer fra kalsiumkarbonat, og siden forholdet mellom kalsium og karbonat i kalsiumkarbonat er 2:3, tar jeg sjansen på å si at det du skal legge inn på (bi)karbonat, er (minst) 24 mg/l, og at det er veldig usannsynlig at det er særlig mye mer.
Det stemmer bare halvveis når vi snakker bikarbonat, da du får dobbelt så mye bikarbonat som kalsium. Dvs. du må gange kalsium med 3 (som vi tidligere har diskutert).

I karbondioksidholdig vann løses kalsiumkarbonat og det dannes hydrogenkarbonationer:
CaCO3(s) + CO2(g) + H2O(l) → Ca2+(aq) + 2HCO3–(aq)
Ref. https://snl.no/kalsiumkarbonat

Dette stemmer med formlene til Andy Hagen og at det er oppgitt 2.5 ºdH for Oslo. Men det gir ikke balanse mellom kationer og anioner i Brewfather, det virker som Sulfat er høyere enn andre profiler jeg har sett for Oslo?
1618414022491.png
@Kålgrim for øvrig er det en grei innføring i Brewfather FAQ om bruken av kalkulatoren. Om du vil bruke auto beregning må du velge en "target profile" og trykke auto, samt "save adjustements to recipe". Selv synes jeg de standard profilene er litt voldsomme og velger heller style og justerer manuelt til jeg er innenfor på det meste, vanligvis trengs bare litt gips og kalsiumklorid.

Edit: Ble litt i stuss av at det ikke ble balanse i Brewfather, så justerte svaret litt.
Tillegg: Default profilen i Brewfather tror jeg er basert på Oslo-vann, så den kan sikkert trygt brukes.
1618414264830.png
 
Sist redigert:

Finn Berger

Moderator
Det stemmer bare halvveis når vi snakker bikarbonat, da du får dobbelt så mye bikarbonat som kalsium. Dvs. du må gange kalsium med 3 (som vi tidligere har diskutert).

I karbondioksidholdig vann løses kalsiumkarbonat og det dannes hydrogenkarbonationer:
CaCO3(s) + CO2(g) + H2O(l) → Ca2+(aq) + 2HCO3–(aq)
Ref. https://snl.no/kalsiumkarbonat

Dette stemmer med formlene til Andy Hagen og at det er oppgitt 2.5 ºdH for Oslo.
Betyr dette at tabellen til Palmer i How to Brew - som er det jeg har basert meg på - tar feil når den sier at 1 g kalsiumkarbonat oppløst i en liter vann gir 400 ppm kalsium (Ca2+) og 600 ppm karbonat (CO2-/3) - fordi karbonatet reagerer med hydrogen? Men hvordan kan det bli mer karbonat av det? (Jeg er heller dårlig på kjemiske formler. Den som hadde hatt litt grunnleggende kjemikunnskaper:(.)

For min egen del er ikke dette så farlig. Jeg bruker ikke kakulatorer der jeg må legge inn verdier for mineralioner, jeg fikser pH på reint erfaringsgrunnlag. Men jeg bør jo ikke fare med løgn og forbannet dikt her på forumet. Og det er irriterende å ikke forstå.
 

Nordlands

Norbrygg-medlem
Betyr dette at tabellen til Palmer i How to Brew - som er det jeg har basert meg på - tar feil når den sier at 1 g kalsiumkarbonat oppløst i en liter vann gir 400 ppm kalsium (Ca2+) og 600 ppm karbonat (CO2-/3) - fordi karbonatet reagerer med hydrogen? Men hvordan kan det bli mer karbonat av det? (Jeg er heller dårlig på kjemiske formler. Den som hadde hatt litt grunnleggende kjemikunnskaper:(.)

For min egen del er ikke dette så farlig. Jeg bruker ikke kakulatorer der jeg må legge inn verdier for mineralioner, jeg fikser pH på reint erfaringsgrunnlag. Men jeg bør jo ikke fare med løgn og forbannet dikt her på forumet. Og det er irriterende å ikke forstå.
Slik jeg forestiller meg det: CaCO3 løser seg først opp til Ca og CO3, CO3 vil så reagere med H2O som gir det første HCO3 + OH, tilslutt reagerer OH med CO2 til å gi det andre HCO3.

Men ser du i en eldre fysisk utgave av How to Brew? For i den elektroniske finner jeg bare dette:
To GetFromDo This
Ca (ppm)Total Hardness as CaCO3You Can't
Ca (ppm)Ca Hardness as CaCO3Divide by 50 and multiply by 20
Mg (ppm)Total Hardness as CaCO3You Can't
Mg (ppm)Mg Hardness as CaCO3Divide by 50 and multiply by 12.1
HCO3 (ppm)Alkalinity as CaCO3Divide by 50 and multiply by 61

Om vi summerer her får vi at HCO3 = 61/50 * 50/20 * Ca = 3,05 * Ca.

Derimot om den utgaven du ser i er sentrert på det opprinnelige karbonat-molekylet CO3 som er oppløst fra CaCO3, virker denne setningen fra samme side å forklare at effekten er den samme:
Carbonate (CO3-2), is an alkaline ion, raising the pH, and neutralizing dark malt acidity. Its cousin, bicarbonate (HCO3-1), has half the buffering capability but actually dominates the chemistry of most brewing water supplies because it is the principal form for carbonates in water with a pH less than 8.4.
 
Topp