Bistand til vannjustering i brewfather

Forsøker å sette meg litt inn i vannjusteringer og merker jeg ikke helt får det til å henge på greip.

Første går egentlig mest på brewfather software.
Er jeg på riktig spor hvis jeg går inn på profile > water og endret default?
Så, når jeg da skal brygge en oppskrift, er da alle oppskrifter justert etter denne defaulten? Eller er det noe jeg må aktivere / huke av eller liknende for å få disse justeringene automatisk?

Det andre er faktisk tallene, nå har jeg endret defaulten til noe jeg trodde var riktig. Det medfører at jeg har ødelagt default settingene, fant ut at man kunne lage en egen profil for source/kilde senere.

Deretter fant jeg ut at omregning av tall jeg fikk, som ikke nødvendigvis er 1 > 1 omregning slik noen artikler mente.

Så, hva putter jeg egentlig inn som tall?
Fikk dette som vannprofil da jeg forespurte, står også at enkelte av verdiene er hentet fra Oslo kommunes rapport, da Ski-området kjøper vann derfra. Mulig Oslo og Ski har identisk vannprofilrapport, men her er iallfall tallene.

Kalsium: 16mg/L
Magnesium 0,5mg/L
Natrium: 2-2,5 mg/L
Klorid 6-9mg/L
Sulfat: 17 mg/L
pH: 7,5-7,9

Bikarbonat var ikke målt da jeg fikk svar det var bare vanlig å analysere på kullsyreholdig vann på flaske.
 
Forsøker å sette meg litt inn i vannjusteringer og merker jeg ikke helt får det til å henge på greip.

Første går egentlig mest på brewfather software.
Er jeg på riktig spor hvis jeg går inn på profile > water og endret default?
Så, når jeg da skal brygge en oppskrift, er da alle oppskrifter justert etter denne defaulten? Eller er det noe jeg må aktivere / huke av eller liknende for å få disse justeringene automatisk?

Det andre er faktisk tallene, nå har jeg endret defaulten til noe jeg trodde var riktig. Det medfører at jeg har ødelagt default settingene, fant ut at man kunne lage en egen profil for source/kilde senere.

Deretter fant jeg ut at omregning av tall jeg fikk, som ikke nødvendigvis er 1 > 1 omregning slik noen artikler mente.

Så, hva putter jeg egentlig inn som tall?
Fikk dette som vannprofil da jeg forespurte, står også at enkelte av verdiene er hentet fra Oslo kommunes rapport, da Ski-området kjøper vann derfra. Mulig Oslo og Ski har identisk vannprofilrapport, men her er iallfall tallene.

Kalsium: 16mg/L
Magnesium 0,5mg/L
Natrium: 2-2,5 mg/L
Klorid 6-9mg/L
Sulfat: 17 mg/L
pH: 7,5-7,9

Bikarbonat var ikke målt da jeg fikk svar det var bare vanlig å analysere på kullsyreholdig vann på flaske.
Siden kalsium i Norge stort sett utelukkende kommer fra kalsiumkarbonat, og siden forholdet mellom kalsium og karbonat i kalsiumkarbonat er 2:3, tar jeg sjansen på å si at det du skal legge inn på (bi)karbonat, er (minst) 24 mg/l, og at det er veldig usannsynlig at det er særlig mye mer.

Forbehold: Jeg er ikke kjemiker, og er usikker på dette med bikarbonat vs karbonat. Men karbonatet er interessant hovedsaklig fordi alkaliniteten - vannets evne til å motstå påvirkning som senker pH'en, som f.eks fra maltet vårt - er knytta til det. Og alkalinitet kan uttrykkes som mg/l kalsiumkarbonat. Derfor regner jeg med at det er karbonatverdiene som er interessante.
 
Sist redigert:
Glemte å påpeke at brewfather opererer med ppm, etter googling er 1mg/l 1ppm, men så fant jeg andre steder at det gjerne ikke er så lett. Der forvirringen dukker opp
 
Siden kalsium i Norge stort sett utelukkende kommer fra kalsiumkarbonat, og siden forholdet mellom kalsium og karbonat i kalsiumkarbonat er 2:3, tar jeg sjansen på å si at det du skal legge inn på (bi)karbonat, er (minst) 24 mg/l, og at det er veldig usannsynlig at det er særlig mye mer.
Det stemmer bare halvveis når vi snakker bikarbonat, da du får dobbelt så mye bikarbonat som kalsium. Dvs. du må gange kalsium med 3 (som vi tidligere har diskutert).

I karbondioksidholdig vann løses kalsiumkarbonat og det dannes hydrogenkarbonationer:
CaCO3(s) + CO2(g) + H2O(l) → Ca2+(aq) + 2HCO3–(aq)
Ref. https://snl.no/kalsiumkarbonat

Dette stemmer med formlene til Andy Hagen og at det er oppgitt 2.5 ºdH for Oslo. Men det gir ikke balanse mellom kationer og anioner i Brewfather, det virker som Sulfat er høyere enn andre profiler jeg har sett for Oslo?
1618414022491.png
@Kålgrim for øvrig er det en grei innføring i Brewfather FAQ om bruken av kalkulatoren. Om du vil bruke auto beregning må du velge en "target profile" og trykke auto, samt "save adjustements to recipe". Selv synes jeg de standard profilene er litt voldsomme og velger heller style og justerer manuelt til jeg er innenfor på det meste, vanligvis trengs bare litt gips og kalsiumklorid.

Edit: Ble litt i stuss av at det ikke ble balanse i Brewfather, så justerte svaret litt.
Tillegg: Default profilen i Brewfather tror jeg er basert på Oslo-vann, så den kan sikkert trygt brukes.
1618414264830.png
 
Sist redigert:
Det stemmer bare halvveis når vi snakker bikarbonat, da du får dobbelt så mye bikarbonat som kalsium. Dvs. du må gange kalsium med 3 (som vi tidligere har diskutert).

I karbondioksidholdig vann løses kalsiumkarbonat og det dannes hydrogenkarbonationer:
CaCO3(s) + CO2(g) + H2O(l) → Ca2+(aq) + 2HCO3–(aq)
Ref. https://snl.no/kalsiumkarbonat

Dette stemmer med formlene til Andy Hagen og at det er oppgitt 2.5 ºdH for Oslo.
Betyr dette at tabellen til Palmer i How to Brew - som er det jeg har basert meg på - tar feil når den sier at 1 g kalsiumkarbonat oppløst i en liter vann gir 400 ppm kalsium (Ca2+) og 600 ppm karbonat (CO2-/3) - fordi karbonatet reagerer med hydrogen? Men hvordan kan det bli mer karbonat av det? (Jeg er heller dårlig på kjemiske formler. Den som hadde hatt litt grunnleggende kjemikunnskaper:(.)

For min egen del er ikke dette så farlig. Jeg bruker ikke kakulatorer der jeg må legge inn verdier for mineralioner, jeg fikser pH på reint erfaringsgrunnlag. Men jeg bør jo ikke fare med løgn og forbannet dikt her på forumet. Og det er irriterende å ikke forstå.
 
Betyr dette at tabellen til Palmer i How to Brew - som er det jeg har basert meg på - tar feil når den sier at 1 g kalsiumkarbonat oppløst i en liter vann gir 400 ppm kalsium (Ca2+) og 600 ppm karbonat (CO2-/3) - fordi karbonatet reagerer med hydrogen? Men hvordan kan det bli mer karbonat av det? (Jeg er heller dårlig på kjemiske formler. Den som hadde hatt litt grunnleggende kjemikunnskaper:(.)

For min egen del er ikke dette så farlig. Jeg bruker ikke kakulatorer der jeg må legge inn verdier for mineralioner, jeg fikser pH på reint erfaringsgrunnlag. Men jeg bør jo ikke fare med løgn og forbannet dikt her på forumet. Og det er irriterende å ikke forstå.
Slik jeg forestiller meg det: CaCO3 løser seg først opp til Ca og CO3, CO3 vil så reagere med H2O som gir det første HCO3 + OH, tilslutt reagerer OH med CO2 til å gi det andre HCO3.

Men ser du i en eldre fysisk utgave av How to Brew? For i den elektroniske finner jeg bare dette:
To GetFromDo This
Ca (ppm)Total Hardness as CaCO3You Can't
Ca (ppm)Ca Hardness as CaCO3Divide by 50 and multiply by 20
Mg (ppm)Total Hardness as CaCO3You Can't
Mg (ppm)Mg Hardness as CaCO3Divide by 50 and multiply by 12.1
HCO3 (ppm)Alkalinity as CaCO3Divide by 50 and multiply by 61

Om vi summerer her får vi at HCO3 = 61/50 * 50/20 * Ca = 3,05 * Ca.

Derimot om den utgaven du ser i er sentrert på det opprinnelige karbonat-molekylet CO3 som er oppløst fra CaCO3, virker denne setningen fra samme side å forklare at effekten er den samme:
Carbonate (CO3-2), is an alkaline ion, raising the pH, and neutralizing dark malt acidity. Its cousin, bicarbonate (HCO3-1), has half the buffering capability but actually dominates the chemistry of most brewing water supplies because it is the principal form for carbonates in water with a pH less than 8.4.
 
Skal brygge dobbel batch av Finest allgrain ølsett "Kölsch" og under planlegging av vannjusteringee, havnet jeg tilfeldigvis innom nettsiden til "bryggekalkulator.no" der det står følgende:

Vannjustering​

"Denne kalkulatoren baserer seg på tall som Gahr Smith-Gahrsen (bryggerimester hos 7 Fjell) har publisert på medlemsseksjonen i forumet på Norbrygg sine hjemmesider. Jeg har fått tillatelse til å bruke disse tallene for å lage denne kalkulatoren. Artikkelen til Smith-Gahrsen er dog mye mer omfattende en disse utregningene, så det anbefales å ta en titt der.

Tallene/kalkulatoren tar som forbehold at man anser vann i Norge som tilnærmet likt, og at alle dermed kan bruke denne uavhengig av vannkilde."


I min korte "bryggekarriere", har jeg hittil brukt BrewFather og reagerer på hvor stor forskjellen er mellom de to kalkulatorene. I begge tilfeller har jeg valgt Kölsch som målprofil, 43 liter meskevann og 23 liter skyllevann. Inkluderer normalt Epsom Salt også blant ingrediensene som BrewFather auto-justerer for meg i vannprofilen, men sløyfet dette akkurat for tilfellet, for å sjekke om dette eventuelt ville utjevne de øvrige verdiene.

1. Er det noe jeg ikke har fått med meg her ?
2. Noen med synspunkter på hvilken av disse jeg bør forholde meg til, eller eventuelt "en mellomting?"
3. Samlet sett (meske + skyllevann) er den anbefalte tilsettingen av gips for eksempel, nøyaktig tre-ganger'n i bryggekalkulator vs. BrewFather - Fint om noen kan gi en forklaring på disse relativt store forskjellene.

Selvsagt takknemlig for respons/svar !

bryggekalkulator.jpgBrewFather_Kölsch.jpg
 
Hvilket vann har du valgt som utgangspunkt i Brewfather? Jeg får 3.5 gram kalsiumsulfat og 8 gram kalsiumklorid til en batch på 70 liter med "default" vann.
 
Skal brygge dobbel batch av Finest allgrain ølsett "Kölsch" og under planlegging av vannjusteringee, havnet jeg tilfeldigvis innom nettsiden til "bryggekalkulator.no" der det står følgende:

Vannjustering​

"Denne kalkulatoren baserer seg på tall som Gahr Smith-Gahrsen (bryggerimester hos 7 Fjell) har publisert på medlemsseksjonen i forumet på Norbrygg sine hjemmesider. Jeg har fått tillatelse til å bruke disse tallene for å lage denne kalkulatoren. Artikkelen til Smith-Gahrsen er dog mye mer omfattende en disse utregningene, så det anbefales å ta en titt der.

Tallene/kalkulatoren tar som forbehold at man anser vann i Norge som tilnærmet likt, og at alle dermed kan bruke denne uavhengig av vannkilde."


I min korte "bryggekarriere", har jeg hittil brukt BrewFather og reagerer på hvor stor forskjellen er mellom de to kalkulatorene. I begge tilfeller har jeg valgt Kölsch som målprofil, 43 liter meskevann og 23 liter skyllevann. Inkluderer normalt Epsom Salt også blant ingrediensene som BrewFather auto-justerer for meg i vannprofilen, men sløyfet dette akkurat for tilfellet, for å sjekke om dette eventuelt ville utjevne de øvrige verdiene.

1. Er det noe jeg ikke har fått med meg her ?
2. Noen med synspunkter på hvilken av disse jeg bør forholde meg til, eller eventuelt "en mellomting?"
3. Samlet sett (meske + skyllevann) er den anbefalte tilsettingen av gips for eksempel, nøyaktig tre-ganger'n i bryggekalkulator vs. BrewFather - Fint om noen kan gi en forklaring på disse relativt store forskjellene.

Selvsagt takknemlig for respons/svar !

Vis vedlegget 52223Vis vedlegget 52224
Har du vann som avviker fra vanlig norsk vann, som er svært bløtt (lite kalsium) og generelt mineralfattig, kan det være en forklaring. Men ellers er vel den enkle forklaringa at Smith-Gahrsen har andre ideer om vannprofilene enn Brewfather.

Heng deg ikke for mye opp i vannprofiler, men finn fram til hva som fungerer for deg til de ulike stilene. Det er veldig sjelden du trenger å bekymre deg for noe annet enn balansen mellom klorid og sulfat, og mengden av dem. Epsom-salt har du så å si aldri bruk for, men en beherska bruk skader ikke, heller.

En annen sak er beregning av pH, og der ville jeg nok stolt på Brewfather, sjølsagt gitt at du har tall for ditt eget vann som er til å stole på. En kontroll kan du dessuten få ved å bruke Brunwater. Men pass alltid på å legge klorid- og sulfat mengdene dine til grunn før du beregner pH.
 
Har du vann som avviker fra vanlig norsk vann, som er svært bløtt (lite kalsium) og generelt mineralfattig, kan det være en forklaring. Men ellers er vel den enkle forklaringa at Smith-Gahrsen har andre ideer om vannprofilene enn Brewfather.

Heng deg ikke for mye opp i vannprofiler, men finn fram til hva som fungerer for deg til de ulike stilene. Det er veldig sjelden du trenger å bekymre deg for noe annet enn balansen mellom klorid og sulfat, og mengden av dem. Epsom-salt har du så å si aldri bruk for, men en beherska bruk skader ikke, heller.

En annen sak er beregning av pH, og der ville jeg nok stolt på Brewfather, sjølsagt gitt at du har tall for ditt eget vann som er til å stole på. En kontroll kan du dessuten få ved å bruke Brunwater. Men pass alltid på å legge klorid- og sulfat mengdene dine til grunn før du beregner pH.
Har vanntilførsel fra Oset, Maridalen som vel er "ganske standard vann" vil jeg tro.

Et annet spørsmål btw. jeg vel ikke trenger å opprette egen tråd for . . .
. . . Har laget min første gjærstarter, to-trinns ment for Kölschen, som først sto oppbevart i kjøleskapet et døgn etter den var ferdig. Skulle brygget for to dager siden og tok den derfor ut og har siden stått lagret romtemperert i mørkt skap uten å ha blitt dekantert - Er denne fremdeles brukbar, eller er den da bare å kaste ?
 
Et par dager i romtemperatur kan vel ikke ha ødelagt den.
Litt færre levende celler er det nok blitt, men du hadde vel ikke planlagt underpitch.
 
Et par dager i romtemperatur kan vel ikke ha ødelagt den.
Litt færre levende celler er det nok blitt, men du hadde vel ikke planlagt underpitch.
Hjertelig takk !
Begynner nå snart, så det blir vel delvis nattbrygg som vanlig. Skal passe på å prøvesmake starteren for å kontrollere at jeg ikke kjenner noen usmaker, noe jeg plukket opp som et tips . . .
. . . selv om jeg riktig nok ikke helt husker hvordan det IKKE skulle smakeheller da - Hehe.
 
Sist redigert:
Dette er vel ikke akkurat et nybegynnerspørsmål per se, men et mer generelt spørsmål. Jeg har nå nærmere 2000 liter under beltet som brygger. Ca 120 liter lagde jeg før jeg begynte å justere vannet. I den spede begynnelse justerte jeg vannet med CaSO4, CaCl, CaCO3 og NaHCO3 og regnet ut nødvendige mengder fra Vannjusteringskalkulatoren på Bryggekalkulator.no - http://www.bryggekalkulator.no/Calculator/Water

I fjor vår startet jeg med å bruke Brewers Friend kalkulatoren og leste meg opp på vannjustering fra bryggebibelen How to Brew av Palmer, uten at jeg følte det ble så mye klarere. Jeg startet i fjor sommer et abonnement hos Brewfather og er strålende fornøyd med bryggeplanleggeren.

MEN, jeg føler sterkt at mine IPAer er blitt langt dårligere og svakere i kvalitet etter byttet bort fra bryggekalkulatoren til Brewfather/Brewers Friend. Bryggekalkulatoren er kjempeunøyaktig i utgangspunktet og tar utgangspunkt i at det er små forskjeller mellom vann i Norge(dette vet vi ikke er helt korrekt, da det kan skille ganske mye på ulike mineraler). I tillegg finnes ikke alle ølstiler representert i utvalget hos Bryggekalkulatoren.

Men jeg føler forskjellen likevel er ganske enorm. Humlearomaen ble veldig mye sterkere før med Bryggekalkulatoren. Jeg husker en enorm forbedring i ølets aroma og smak da jeg gikk fra 0 vannjustering til vannjustering via bryggekalkulatoren, og en heller "negativ" effekt etter å ha gått over til Brewfather.

For å gi et eksempel:

American Amber 23 liter OG: 1.057 FG: 1.011 SRM: 16.5 IBU: 46

Vannjusteringskalkulatoren ønsker følgende:
CaSO4: 8,1g CaCO3: 3,8g i mesk
CaSO4 7,4g i skyllevann, alle andre verdier i 0(CaCl osv.)

Dette vil gi følgende verdier i mitt vann(i følge Brewfather, hvor jeg satte inn anbefalingen fra vannjustering til min vannprofil).:
Ca: 153 Cl: 14 Mg: 1 Na: 5 So4: 252 HCO3: 114


Brewfather oppgir følgende anbefaling(Auto)
CaSO4: 3,1g CaCl: 2,4g CaCO3: 1,6g NahCO3: 1,8g

Dette gir følgende verdier:
Ca: 105 Cl: 75 Mg: 1 Na: 17 So4: 105 HCO3: 80.


Den eksakt samme oppskriften brygget jeg i fjor med Brewfathers forslag og den kom ut mye mer "bland" og kjedelig enn versjonen hvor Vannjustering stod for utregningen. Jeg ser jo at de (skyhøye) Sulfidnivåene i vannjusteringskalkulatorens estimat vil gi en mye mer fresh humlesmak, men jevnt over fungerte balansen mye bedre. Jeg har dessverre aldri brygget dem side-by-side men etter 3-4 NEIPAer og humlerike IPAer som har manglet det ordentlige punchen så begynner jeg å lene mot å legge meg høyt på sulfid og lavere på klorid, selv på Neipaer. Vanligvis ønsker man jo ved brygging av NEIPA og ligge i en 2:1 balanse mellom Klorid/Sulfid, men med så mange NEIPAer med godt humlenivå som like frem smaker lite så begynner man jo å lure..

Hva bruker du for å justere vannet og hvilken profil ligger du på når du f.eks. brygger Neipa og humlerike Ipaer?
 
I en NEIPA: 150 mg/l klorid og 50 mg/l sulfat.
I en IPA: Kanskje så mye som 200 mg/l sulfat og 50 mg/l klorid.

Vær obs. på effekten av mye tørrhumle på pH'en. Det drar pH'en opp, og det vil kunne gi et ganske flatt øl. Litt ekstra syre fikser det.

Jeg synes dessuten at en NEIPA med veldig mye klorid og veldig lav bitterhet blir ganske trist.

Tallene er veldig omtrentlige; jeg måler med teskje og ser ikke noe behov for finveiing. Maltet bidrar med såpass mye av disse saltene - og mengden varierer såpass mye - at det uansett er umulig å treffe noen verdier nøyaktig. (OK, du snevrer inn variasjonsområdet ved å være nøyaktig, men ... .)

De vanlige mineralverdiene i norsk vann er så små at du nesten kan se bort fra dem. Men du må sjølsagt vite at du har slike vanlige verdier. Det finnes vann som avviker.

Noe av gipsen kan erstattes med magnesiumsulfat. Da får du ikke så himla mye kalsium - det kan bli for mye - og det har i det siste vært en del oppmerksomhet rundt magnesium. En viss balanse mellom magnesium og kalsium er gunstig for gjæren.
 
Sist redigert:
Dette er vel ikke akkurat et nybegynnerspørsmål per se, men et mer generelt spørsmål. Jeg har nå nærmere 2000 liter under beltet som brygger. Ca 120 liter lagde jeg før jeg begynte å justere vannet. I den spede begynnelse justerte jeg vannet med CaSO4, CaCl, CaCO3 og NaHCO3 og regnet ut nødvendige mengder fra Vannjusteringskalkulatoren på Bryggekalkulator.no - http://www.bryggekalkulator.no/Calculator/Water

I fjor vår startet jeg med å bruke Brewers Friend kalkulatoren og leste meg opp på vannjustering fra bryggebibelen How to Brew av Palmer, uten at jeg følte det ble så mye klarere. Jeg startet i fjor sommer et abonnement hos Brewfather og er strålende fornøyd med bryggeplanleggeren.

MEN, jeg føler sterkt at mine IPAer er blitt langt dårligere og svakere i kvalitet etter byttet bort fra bryggekalkulatoren til Brewfather/Brewers Friend. Bryggekalkulatoren er kjempeunøyaktig i utgangspunktet og tar utgangspunkt i at det er små forskjeller mellom vann i Norge(dette vet vi ikke er helt korrekt, da det kan skille ganske mye på ulike mineraler). I tillegg finnes ikke alle ølstiler representert i utvalget hos Bryggekalkulatoren.

Men jeg føler forskjellen likevel er ganske enorm. Humlearomaen ble veldig mye sterkere før med Bryggekalkulatoren. Jeg husker en enorm forbedring i ølets aroma og smak da jeg gikk fra 0 vannjustering til vannjustering via bryggekalkulatoren, og en heller "negativ" effekt etter å ha gått over til Brewfather.

For å gi et eksempel:

American Amber 23 liter OG: 1.057 FG: 1.011 SRM: 16.5 IBU: 46

Vannjusteringskalkulatoren ønsker følgende:
CaSO4: 8,1g CaCO3: 3,8g i mesk
CaSO4 7,4g i skyllevann, alle andre verdier i 0(CaCl osv.)

Dette vil gi følgende verdier i mitt vann(i følge Brewfather, hvor jeg satte inn anbefalingen fra vannjustering til min vannprofil).:
Ca: 153 Cl: 14 Mg: 1 Na: 5 So4: 252 HCO3: 114


Brewfather oppgir følgende anbefaling(Auto)
CaSO4: 3,1g CaCl: 2,4g CaCO3: 1,6g NahCO3: 1,8g

Dette gir følgende verdier:
Ca: 105 Cl: 75 Mg: 1 Na: 17 So4: 105 HCO3: 80.


Den eksakt samme oppskriften brygget jeg i fjor med Brewfathers forslag og den kom ut mye mer "bland" og kjedelig enn versjonen hvor Vannjustering stod for utregningen. Jeg ser jo at de (skyhøye) Sulfidnivåene i vannjusteringskalkulatorens estimat vil gi en mye mer fresh humlesmak, men jevnt over fungerte balansen mye bedre. Jeg har dessverre aldri brygget dem side-by-side men etter 3-4 NEIPAer og humlerike IPAer som har manglet det ordentlige punchen så begynner jeg å lene mot å legge meg høyt på sulfid og lavere på klorid, selv på Neipaer. Vanligvis ønsker man jo ved brygging av NEIPA og ligge i en 2:1 balanse mellom Klorid/Sulfid, men med så mange NEIPAer med godt humlenivå som like frem smaker lite så begynner man jo å lure..

Hva bruker du for å justere vannet og hvilken profil ligger du på når du f.eks. brygger Neipa og humlerike Ipaer?
Da kan du jo bare å lage din egen målprofil i Brewfather med verdiene du har beregnet basert på tilsetningsmengdene fra Gahrs tabeller. De målprofilene som ligger i Brewfather som standard er jo bare eksempler. Og her virker det forresten som du har endret på eller fått profil fra et annet sted, for jeg har ingen slik profil i min Brewfather? Om jeg skulle valgt en av standardprofilene som ligger i Brewfather til IPA ville jeg valgt en av disse:
1632435643633.png

Du kan også bare justere tilsetningsmengdene manuelt i Brewfather til du oppnår f.eks. ppm verdiene @Finn Berger anbefaler. Jeg bruker egentlig aldri target profile og auto i Brewfather, men ser ofte på style anbefaling og justerer til der jeg vil være. Sist IPA brukte jeg CaSO4, MgSO4 og CaCl for å få cirka 150 ppm SO4, 50 ppm Cl og 10 ppm Mg.
 
Begynnte også med programmet til Bryggekalkulator.no, og det ble en forskjell i smak på øl etter at jeg gikk over til Brewfather, men er ikke sikker på at det ble til det bedre. Sjekket nå en Ægir ipa, la inn verdiene fra Bryggekalkulator (23,3 l meskevann og 12,3 l skyllevann) valgte India pale ale, og får dette resultatet når jeg plotter verdiene inn i Brewfather programmet. Sulfat / klorid forhold på hele 38, og må bruke 8 ml syre for å få pH ned til 5,3
Screenshot_20210930-200509_Opera.jpg
Så et bilde av Brewfather sin utregning, (6,85 kg malt og samme vannmengder) vann standard, stil India pale ale og auto utregning. Resultat Sulfat / Klorid er da på 4,4, og må bruke 4,5 ml syre for å få pH på 5,3.
Screenshot_20210930-200645_Opera.jpg
Veldig forskjeller her, Bryggekalkulator i anbefaler ikke bruk av Calcium Chloride blant annet.
 
Sist redigert:
De målprofilene som ligger i Brewfather som standard er jo bare eksempler.
Ganske sikker på at det er Palmer sine profiler som ligger i Brewfather. Har vært det på de jeg har sjekket. Om det er gode eller mindre gode profiler er en annen diskusjon. Jeg aner faktisk ikke.

Selv bruker jeg en blanding av Palmer (Brewfather), brunwater, Wheeler og diverse jeg finner. Gahr sine har jeg foreløpig ikke brukt.
 
Begynnte også med programmet til Bryggekalkulator.no, og det ble en forskjell i smak på øl etter at jeg gikk over til Brewfather, men er ikke sikker på at det ble til det bedre. Sjekket nå en Ægir ipa, la inn verdiene fra Bryggekalkulator (23,3 l meskevann og 12,3 l skyllevann) valgte India pale ale, og får dette resultatet når jeg plotter verdiene inn i Brewfather programmet. Sulfat / klorid forhold på hele 38, og må bruke 8 ml syre for å få pH ned til 5,3
Vis vedlegget 53758
Så et bilde av Brewfather sin utregning, (6,85 kg malt og samme vannmengder) vann standard, stil India pale ale og auto utregning. Resultat Sulfat / Klorid er da på 4,4, og må bruke 4,5 ml syre for å få pH på 5,3.
Vis vedlegget 53761
Veldig forskjeller her, Bryggekalkulator i anbefaler ikke bruk av Calcium Chloride blant annet.

Det er overhodet ingen grunn til å tilføre natron og kalsiumkarbonat til vannet når man skal brygge IPA. Dette er stoffer man gjerne tilfører til mørke øl (mørkt malt trekker pH ned) for å justere pH slik at den ikke blir for lav. Disse tilsetningene trekker altså pH opp, og det forklarer hvorfor du må tilsette såpass mye mer syre for å få pH ned igjen i det intervallet den bør ligge under mesking. I mine øyne er dette en helt meningsløs vannjustering for et slikt øl.

Brewfather sitt autoforslag ser mer riktig ut dersom du skal brygge en klassisk IPA. Her er forholdet mellom sulfat og klorid ganske høyt (over 4:1). Sulfat/klorid ratioet kan man gjerne leke seg litt med for å finne det man liker. Et 3:1 forhold er ikke et uvanlig utgangspunkt for et slikt øl.
 
Sist redigert:
Tilbake
Topp