Chit malt hos Brygg Selv

Brygg Selv meddelte meg idag at de starter salg av ChitMalt fra hovedlager i mindre kvanta så fort produktansvarlig får tid til å opprette produktnummer. Det tar litt tid før det kommer ut i butikkene.

Chit Malt har vært diskutert i en annen tråd, men jeg synes det kan være greit å legge ut denne meldingen så flere får dette med seg. For ordens skyld; tidligere har BryggSelv kun solgt dette i 25 kg sekker uten knusing.

Chit Malt har flere gode egenskaper som @Finn Berger beskriver det:

"Dette er malt som bare såvidt er maltet, dvs. at man har avbrutt spiringen i det de første tegn på røtter ("chit") kommer ut av kornet. Dermed er enzymene aktivert, og når man samtidig tørker skånsomt, får man bevart en veldig høy diastatisk kraft. I baking bruker man mjøl av slikt malt i små mengder fordi det bidrar til hevingen, og gir ei fin skorpe. For oss som bryggere kan den diastatiske kraften noen ganger også være interessant, men vikitigst er kanskje den lave modifiseringa, som betyr at de proteinene som gir godt skum, i mindre grad er brutt ned enn i det godt modifiserte maltet vi ellers bruker."

Da er det bare å løpe å kjøpe!. For videre diskusjon foreslår jeg at vi holder oss til den etablerte tråden vi holder oss til den etablerte tråden
 

Finn Berger

Moderator
Brygg Selv meddelte meg idag at de starter salg av ChitMalt fra hovedlager i mindre kvanta så fort produktansvarlig får tid til å opprette produktnummer. Det tar litt tid før det kommer ut i butikkene.

Chit Malt har vært diskutert i en annen tråd, men jeg synes det kan være greit å legge ut denne meldingen så flere får dette med seg. For ordens skyld; tidligere har BryggSelv kun solgt dette i 25 kg sekker uten knusing.

Chit Malt har flere gode egenskaper som @Finn Berger beskriver det:

"Dette er malt som bare såvidt er maltet, dvs. at man har avbrutt spiringen i det de første tegn på røtter ("chit") kommer ut av kornet. Dermed er enzymene aktivert, og når man samtidig tørker skånsomt, får man bevart en veldig høy diastatisk kraft. I baking bruker man mjøl av slikt malt i små mengder fordi det bidrar til hevingen, og gir ei fin skorpe. For oss som bryggere kan den diastatiske kraften noen ganger også være interessant, men vikitigst er kanskje den lave modifiseringa, som betyr at de proteinene som gir godt skum, i mindre grad er brutt ned enn i det godt modifiserte maltet vi ellers bruker."

Da er det bare å løpe å kjøpe!. For videre diskusjon foreslår jeg at vi holder oss til den etablerte tråden vi holder oss til den etablerte tråden
For å kommentere meg sjøl: Jeg er usikker på det der med enzymene nå. Jeg mener BestMalz har endra beskrivelsen sin. Nå snakker de om "starterenzymer", som jeg ikke helt skjønner hva er. Kornet inneholder jo enzymer som ikke nødvendigvis blir med over i maltet, og det kan kanskje være noen slike? De påstår i alle fall at disse enzymene øker utbyttet.

Den diastatiske krafta er den samme som i pilsmaltet deres, i følge dataarkene, 250. Så det skulle ikke være noen grunn til bekymring for konversjonen av stivelsen når en bruker dette maltet.

Castle har valsa chitmalt, som jeg har kjøpt fra Ølbrygging. De sier: "Flaket bygg malt er kortmaltet bygg slik at den ikke inneholder noen enzymer. Den brukes for å øke skumfastheten." Det må være en misforståelse at maltinga fører til at enzymene mangler, men det er kansje mulig at varmen under valsinga har tatt knekken på amylasen?

For øvrig flott at chitmalt blir å få tak i på vanlig måte.
 
Topp