Diskusjon om dommerkomite-referat

Håkon Bugge

NMKomiteen
Fylkesstyre
<quote>
Revisjon av instruks?
[snip]
Få, om noen, av dømmestedene hadde i praksis denne rollen under NM 2023. Dommerkomiteen vurdere i neste møte hvorvidt instruksen skal skjerpes i retning av at fasilitator selv ikke kan delta i dømmingen, må være edru, etc.
</quote>

Betyr dette at dommerne ikke trenger å være edrue?
 
Sist redigert:
<quote>
Revisjon av instruks?
[snip]
Få, om noen, av dømmestedene hadde i praksis denne rollen under NM 2023. Dommerkomiteen vurdere i neste møte hvorvidt instruksen skal skjerpes i retning av at fasilitator selv ikke kan delta i dømmingen, må være edru, etc.
</quote>

Betyr dette at dommerne ikke trenger å være edrue?
Nei
 
Referat fra møte i dommerkomiteen 2. - 4. juni 2023 i Stavanger
Punktet om usmakspillene fanga oppmerksomheten min. Jeg mener å huske at vi bytta til denne produsenten (Flavoractive) fordi de forrige ikke var gode nok. Det hadde vært interessant å høre på hvilke måter pillene fra Flavoractive er utilfredsstillende - bortsett fra at de varierer. Gjelder det spesielle smaker, f.eks.?

Dette er forøvrig også litt interessant for vurdering av de exbeerimentene Marshall Schott har gjennomført ved hjelp av piller fra Flavoractive.
 
Punktet om usmakspillene fanga oppmerksomheten min. Jeg mener å huske at vi bytta til denne produsenten (Flavoractive) fordi de forrige ikke var gode nok. Det hadde vært interessant å høre på hvilke måter pillene fra Flavoractive er utilfredsstillende - bortsett fra at de varierer. Gjelder det spesielle smaker, f.eks.?
Vi har, så vidt jeg vet, alltid brukt Flavoractiv, med unntak av noen mer omfattende sett som ble bestilt fra Siebel ved en anledning. Det er imidlertid ikke helt det samme produktet som vi har kjøpt hele tida. Flavoractiv solgte tidligere piller som var utviklet av Aroxa, men for noen år siden begynte Aroxa å selge disse selv og Flavoractiv utviklet egne produkter. (Se Our History - aroxa™)

Aroxa-pillene virket som de hadde mer stabil kvalitet. Begge leverandørene sier at innholdet skal tilsvare omtrent det dobbelte av persepsjonsgrensa, men enkelte av smakene i de siste leveransene har hatt vesentlig mer enn det. Så at de varierer og derfor er vanskelige å bruke på en skikkelig måte til å kalibrere smaking er hovedproblemet. I tillegg til prisen.

Settene vi kjøpte fra Siebel for noen år siden har også vært veldig stabile. Det virker som pulveret ikke holder seg like lenge, og ettersom vi har varierende forbruk og lagringsforhold er det noe å vurdere.
 
Tilbake
Topp