Første brygg - dagbok?

Finn Berger

Moderator
Må og må, herr Berger. Du kommer langt med å ha kontroll med omgivelsestemperaturen for gjæringskaret. Jeg har fått til mye godt øl på den måten. Gjæren jobber best i et temperaturområde som er oppgitt fra produsent, og om omgivelsestemperaturen settes slik at den er innenfor dette, og samtidig er ca 3 grader under maks temp i dette området, så vil det som regel bli et godt gjæringsforløp og godt øl.
Det jeg mente å gjøre med den instruksen, var å gjøre det klart at det er temperaturen i ølet som er referansen når det snakkes om gjæringstemperatur. Men jeg mener også at det er en fordel å vite hva temperaturen i ølet faktisk er - i alle fall hvis du har mulighet til å påvirke den.

Produsentens oppgitte temperatursone skal vi ta med ei lita klype salt. Akkurat der foretrekker jeg å forholde meg til egen erfaring - og til andre hjemmebryggeres. Men det var egentlig ikke poenget; poenget er at det ikke er likegyldig hvor du legger deg innafor den sonen der gjæren lager godt øl. Gjæringstemperaturen påvirker smaksprofilen til ølet - og det å ha kontroll på den er et mye bedre verktøy enn å drive og tukle med gjærmengden. Og da vil jeg vite hva temperaturen i ølet er.

Dessuten; hvor mye varme gjærens aktivitet produserer, kan variere veldig mye. Jeg vil ikke at gjæren skal rase avgårde og kanskje drive temperaturen opp 3-4 grader over omgivelsestemperaturen; det er veien til fusel og fortapelse. Så jeg sikter meg inn på en ganske smal sone for starttemperaturen; så lavt som mulig uten at gjæringa direkte hemmes. Det er gjerne en grad eller to under den oppgitte idealsonen - eller den sonen jeg har funnet ut er ideell.

Men jeg er i og for seg ikke uenig med deg; din vei er helt klart en farbar vei til godt øl. Og med den erfaringa du har, tviler jeg ikke på at det fungerer. For meg er dette litt som med pH-meteret. Det går fint å klare seg uten, men jeg slipper å anta hvilken verdi jeg har; jeg kan vite det. Og det gir meg - udiskutabelt, mener jeg - bedre mulighet til å styre den dit jeg vil. Og den muligheta vil jeg ha:).

Jeg har en kamerat som jeg fungerer litt som bryggerådgiver for. Han er helt umulig å lokke inn på den smale vei som fører til nerdehimmelen, og er helt lykkelig med å gjøre som deg. Så jeg forteller ham hvilken temperatur han bør ha i rommet - og han får helt greit øl.
 

Sarge

Norbrygg-medlem
Det jeg mente å gjøre med den instruksen, var å gjøre det klart at det er temperaturen i ølet som er referansen når det snakkes om gjæringstemperatur. Men jeg mener også at det er en fordel å vite hva temperaturen i ølet faktisk er - i alle fall hvis du har mulighet til å påvirke den.
Jeg teiper faktisk en temperaturprobe under skumgummi på utsiden av bøtta, også, nettopp for å ha en viss peiling på temperatur i bøtta, men også omtrent når stormgjæring er over (da synker temperaturen som regel noe). Poenget mitt var bare at man ikke er nødt til å måle temperaturen i bøtta. Det er ganske forutsigbart hva temperaturen er i bøtta dersom pitchtemperatur og omgivelsestemperatur er omtrent det samme og man har kontroll på omgivelsestemperaturen.
 
Topp