Innkalling til digitalt årsmøte i Norbrygg Oslo 17. februar 2021 kl. 18

Jørgen O

Dommer
Sentralstyre
På grunn av koronaviruspandemien blir årets årsmøte digitalt. Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg-medlemmer. Medlemmer i Oslo har tale-, forslags- og stemmerett. Andre Norbrygg-medlemmer har talerett.

Du finner agenda til årsmøtet på en egen arrangementsside for årsmøtet på norbrygg.no: LINK

Her vil også årsmøtedokumenter og lenke til pålogging bli tilgjengelig så fort dette er klart.

Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest to uker før møtet. Forslag sendes til oslo alfakrøll norbrygg.no. Innspill til valgkomiteen sendes til valgkomiteens leder Morten G. Sevland på msevland alfakrrøll norbrygg.no.

Vel møtt!

På vegne av styret i Norbrygg Oslo,

Jørgen Olsen
leder

PS! Vi minner om vårt gratis online-kurs i vannjustering 18. januar. Les mer og finn lenke til påmelding her .
 
Sist redigert:
Nå er årsmelding for 2020, resultatrapport for 2020, styrets forslag til årshjul/aktivitetsplan og valgkomiteens innstilling til årsmøtet onsdag 17. februar tilgjengelig på arrangementssiden.

Lenke til selve nettmøtet kommer nærmere årsmøtet.
 
Tilbake
Topp