Kjekk bryggelogg

Har også en stabel med utskrifter som er kladdet på, så satser på at dette fører til litt bedre logging.

Sent from my GT-I9305 using Tapatalk
 
Det ser veldig bra ut.
.. Sikkert et teit spørsmål, men siden den passerer 200,- kroners regelen, kommer toll/avgift i tillegg da?
 
I følge valutta kalkulatoren til aftenposten er 30$ = 185,86kr frakta skal ikke regnes med så lenge varen koster under 200.
frakten på 13$= 80,54kr kommer utenom.
Totalt skal du betale 266,4kr og alt skal slippe toll og momsfritt inn til norge.
 
Det er jo en bok, egentlig. Men I følge tollfolkene er ikke dette bøker:

Eksempler på hva som ikke er en bok
  • notehefter
  • fotobøker
Edit: Var en link jeg ikke fikk med meg: Virker som om denne kan falle inn under "a". Men, hva er sjansen for at tollvesnet åpner opp en slik pakke og sjekker at boka ikke er en "bok"?

§ 6-3-2.Publikasjoner som ikke er bøker
Følgende publikasjoner er ikke bøker:

a)trykksaker for utfylling, innsetting, klebing, hefting, ut- eller avriving
b)småtrykk som rundskriv, sirkulærer, brosjyrer, prospekter, foldere o.l.
c)reglementer, instrukser, vedtekter, forskrifter, lover, traktater, avtaler, stortingsdokumenter, kunngjøringer fra offentlige institusjoner
d)trykte referater av forhandlinger
e)trykk av dommer, skjønn, registre, matrikler o.l.
f)skole- og studieplaner, forelesnings- og kurskataloger
g)organisasjons- og reguleringsplaner o.l.
h)almanakker, årskalendere og andre publikasjoner med kalendarium
i)programmer for utstillinger, samlinger, forestillinger, stevner og andre arrangementer
j)fortegnelser eller tabeller over tallforhold for utregning av beløp eller andre tallmessig uttrykte enheter som priser, lønn, rabatter, poenger, gebyrer, skatter, mynt, mål, vekt o.l.
k)noteblad, -hefter og -bøker, sangbøker anses likevel som bøker selv om de inneholder noter
l)trafikkruter
m)løse omslag og permer dersom omslaget eller permen ikke skal omslutte en bok eller bestemt publikasjon som er fritatt for merverdiavgift
n)samlinger av bildetrykk o.l. dersom sidene er uten tekst eller bare angir stedsnavn, personnavn eller betegnelser, korte instruksjoner e.l.
o)fortegnelser over eiendommer, varer, driftsmidler, utstillingsgjenstander, beholdninger og annet løsøre
p)lotterifortegnelser
q)adresse- og firmafortegnelser
r)fortegnelser over gater og tjenestesteder
s)fortegnelser over abonnenter
t)fortegnelser over takster, priser, gebyrer, salærer, frakter, aksje- og valutakurser o.l.
u)andre kart enn atlas, med atlas menes heftede eller innbundne kartverk som omfatter minst ett land
v)reklametrykksaker, herunder trykt skrift som deles ut gratis og tiltrekker oppmerksomheten mot flere bedrifters, en bransjes eller en nærings varer eller tjenester
w)andre trykte publikasjoner som i henhold til særskilt trykningsoppdrag leveres til internt bruk for en bedrift.
 
Sist redigert:
Jeg hadde kostet på meg denne uansett, men greit å vite.
Så tusen takk for kjappe tilbakemeldinger!
Da kommer den til meg med tid og stunder også.
Så takk for tips, Odland! :)
 
Det er jo en bok, egentlig. Men I følge tollfolkene er ikke dette bøker:

Eksempler på hva som ikke er en bok
  • notehefter
  • fotobøker
Edit: Var en link jeg ikke fikk med meg: Virker som om denne kan falle inn under "a". Men, hva er sjansen for at tollvesnet åpner opp en slik pakke og sjekker at boka ikke er en "bok"?

§ 6-3-2.Publikasjoner som ikke er bøker
Følgende publikasjoner er ikke bøker

Ja, det er såpass ja...
Ikke rart tollerne har mye å gjøre når de til stadighet må oppdatere seg på slike detaljer...

Men jeg tror de vil få en liten utfordring med å kategorisere denne likevel da det er meningen at man skal skrive i den, men samtidig er den fylt med "historisk fakta"?
 
Sist redigert:
Nå er det noen av oss som har satt seg på liste, så det blir uansett spennende å se; om noen av oss må betale toll og avgifter på denne.
 
Jeg antar at det er lettere å få en bok gjennom hvis den ikke kommer i en diger pakke med hundre andre like bøker, hvor avsenderen er også et trykkeri.
 
Tilbake
Topp