Lav OG

Vi har brygget basert på en oppskrift på en Kinn Vestkyst IPA klone her. Brygging på en Speidel 50l.

Etter mesking, før koking målte vi en SG på 1.050 (er dette BG, Boil Gravity?). Etter koking, før nedkjøling (er dette OG, Original Gravity?) målte vi det samme. Dette er for lavt i forhold til oppskrift. I den forbindelse har jeg et spørsmål: Hva har vi gjort feil som har ført til så lav OG? Burde jo vært 1.070 i følge oppskrift... Vi tenker kanskje
  • at vi har malt for grovt (ca 1mm),
  • at vi har skylt med for mye vann (14l),
  • at vi har hatt lokket for mye på så vi ikke har fått nok fordampning (synes i det minste at det er rart at det ikke er målbar forskjell mellom før og etter koking),
  • at vi har kokt for kort (synes det er rart at denne oppskriften sier bare 60 min koketid mens andre Vestkyst oppskrifter som 90),
  • at det er for mye med nesten 10,88 kg malt + 800g DME da dette blir ganske komprimert i Speidelen, eller
  • at det er noe feil med hydrometeret.
Er det noen som kan mene noe om hva dere tror er feil her? Beersmith sier at vi skal skylle med ca 8l vann. Vi skylte med 14. Selv heller jeg mot dette som en forklaring. Hva tror dere?
 
Stemmer effektiviteten i oppskriften med effektiviteten i bryggeriet deres?

At dere har målt det samme før og etter kok tyder jo på at en av målingene var feil. Var vørteren nedkjølt til referansetemperaturen til hydrometeret, og var vørteren godt nok blandet da dere målte før kok?
 
Du skriver at dere målte etter koking, FØR nedkjøling. Da blir OG altfor lav, den skal måles på 20 grader. Hvis tempen ikke var 20 grader på BG heller, blir denne også feil.

Her kan du korrigere for temperatur med SG målinger, men jeg har lest at blir tempen for høy vil det ikke stemme helt uansett.

http://hbd.org/cgi-bin/recipator/recipator/hydrometer.html?17102919

Men denne viser at en måling på 1050 på 70 grader gir en faktisk SG på 1070, så det er ikke sikkert dere er så langt unna oppskriften.
 
Vi vet ikke om effektiviteten stemmer. Men siden oppskriften var spesifikk for en Speidel 50l så regnet vi med det.

Når vi målte tappet vi vørter fra krana i speidelen så jeg vet ikke om den var tilstrekkelig blandet... Vi kjølte det ned til 20 grader og avleste. Det gjelder begge målingene. Det er MULIG at det var bittelitt under 1.050 ved første avlesing og bittelitt over ved andre, men det var ikke mye forskjell.
 
Når jeg sier at vi målte før nedkjøling så betyr det at vi tappet fra Speidelen før nedkjøling (etter kok) og kjølte ned prøven før vi målte. Så vi har ikke målt i vørter med høy temperatur.
 
Vi startet med 57 l iht. oppskrift og skylte med 14 l, dvs. 71 l vann inn.

Vi hentet ut ca 44,5 l men det var helt klart en god del igjen i Speidelen etterpå. Kanskje ca 10 l. Dvs. at det var ca 55 l i kjelen (vanskelig å lese av nøyaktig da målemerkene var skjult av en del humlegørr, men det så ut som ca 55 l) inkl. gørr (er det trub det heter?) etter nedkjøling. Jeg anslår at ca 53 l av dette var væske.

Vi har altså dampet bort eller mistet via maltet ca 21 l væske.

Dessverre målte vi ikke nivået mellom mesking og kok, så jeg vet ikke hvor det har forsvunnet.

Oppskriften sa forøvrig at batch size skulle være 42 l og vi kunne nok hentet ut i hvert fall 50 om vi hadde tynt det.

Så - jeg heller vel til at problemet er at vi har skylt med for mye vann... Hadde vi skylt med 8l istedet for 14 så hadde vi vært i nærheten av oppgitt batch size og OG må vel da ha blitt en del høyere?
 
Hvis dere hadde en OG på 1.050, så trenger dere ca 15 liter mindre vann, et eller annet sted, for å nå en OG på 1.070, men da sitter dere igjen med 37 liter med denne effektiviteten, gitt at 53L i kjelen stemmer.
 
Sist redigert:
Basert på det du sier Miguel, så tenker jeg: Skylle med mindre vann, koke lenger og koke uten lokk for å ende opp med mindre væskemengde. Høres det riktig ut? Andre ting vi kunne gjort?

Og så tenker jeg at vi må se på måten vi skylte på for å se om vi kan få ut mer sukker ut av maltet. Det vi gjorde: Vi hevet maltrøret og satte det på de laveste boltene. Så helte vi på litt og litt ca 7l vann mens vi rørte for å få det gjennom. Deretter tok vi ut en del malt og helte på resterende vann mens vi gjorde det og mens vi rørte. Dette gjorde vi etter råd fra en annen brygger. Høres dette riktig ut eller har vi gjort noe feil her? Etter å ha lest litt rundt om på netter så tenker jeg kanskje at vi IKKE burde fjernet noe malt, men bare hevet maltrøret og så fylt på skyllevann sakte men sikkert så vannflaten hele tiden var over maltet helt til alt skyllevannet var brukt, og så latt det stå og dryppe av 10-15 minutter før vi tok ut maltrøret. Høres det riktigere ut? Får vi mer ut av det da tro?
 
Hva som står i oppskrifta er ikke så farlig, dere er nødt til å måle at det faktiske volumet er i samsvar. Om dere skal ende opp på samme volum som i oppskrifta må dere ha samme utbytte, og hvis dere har lavere må dere bare koke inn til mindre volum.

Mask binder ca. like mange liter vørter som antall kilo malt som ble brukt. Dvs. at dere hadde ca. 60 L etter skylling før kok, og om det var igjen ca. 54 L væske etter kok har dere kokt bort ca. 6 L (10%).

Hvor mye dere bør skylle er litt avhengig av om dere vil ha høyt utbytte eller høy OG. Hvis dere skyller med 1000 L får dere veldig bra utbytte, men må koke bort desto mer for å få ønsket OG. Hvis dere koker bort 10 % vann, så stiger OG tilsvarende.

Hva som er beste skyllemåte med Speidel er ikke godt å si.
 
En ting som får opp effektiviteten på speidelen er og sette den på pause og røre i mesken en halv time ut i meskinga.
Det har iallefall hjulpet godt på min 20 liter
 
Topp