NM 10 SSB3 - Jule Dobbel - Håvard Syse (Lesja)

[tt][size=10pt]Generell informasjon
Navn på brygget: JuleDobbel
Kode: FRT944
Hovedklasse: 5. Sterke spesialøl
Øltype: 5.I. Belgisk dobbel
Antall poeng i konkurransen: 28,66 av 50
OG: 1060
FG: 1011
Farve (beregnet): 34 EBC
Beregnet bitter: 24 IBU, med formel 'Tinseth'.
Vørtermengde: 21 l
Sluttvolum:  20 l

Malt & sukker
2500 gram 49 % pilsner        3 EBC
1000 gram 19 % munich        15 EBC
500 gram 10 % cara          100 EBC
220 gram  4 % kandysirup    200 EBC
  75 gram  1 % chocolademalt 800 EBC
750 gram 15 % farin
 

Vann
12 l til innmesking

Meskeskjema
90 min 64 °C

Humle
25 gram challenger 5.1 %-alfa 90 min
15 gram challenger 5.1 %-alfa 60 min
5 gram saaz      3.8 %-alfa  1 min

Krydder og andre tilsetninger
15 stk  nellikspiker koketid 15 min
10 gram koriander    koketid 15 min
  1 ts  irish moss  koketid 15 min
1/2 ts  gjærnæring  koketid 15 min

Koketid
Total koketid vørter: 90 min

Gjær
Betegnelsen på gjæren: White Labs 530 Flytende 1.5 liter starter
Kommentar til gjær: starter ble dekantert

Gjæringstemperatur og -tid
Gjæring/primærgjæring:  14 dager ved 18-20 grader
Modning/sekundærgjæring: 10 dager ved 12    grader
Lagring:                          ved 12    grader

Øvrig informasjon
Filtrert: Nei
CO2: Naturlig
Bryggedato:  6.01.2010
Tappedato:  30.01.2010

Kommentar: neste gang litt mindre nellik[/tt]
 
Tilbake
Topp