Referat fra Årsmøtet 23.02.22

evabeate

Sentralstyre
Referat Årsmøte Norbrygg Trøndelag 2022
Oppmøte: Jan Erik Garshol, Espen Breivik, Kjartan Egerberg
Referent: Espen Breivik
Startet: 23.02.22: 19:10

1. Valg av møteleder: Jan Erik Garshol, Referent: Espen Breivik
2. Inkallingen er godkjent
3. Årsmelding 2021 ble gjennomgått
4. Oppsummering av regnskap 2021
5. Årshjulet 2022 ble gjennomgått med foreslåtte aktiviteter. Følgende aktiviter foreslås i tillegg til de allerede oppførte:

 • Bryggeribesøk inkludert mat på følgende bryggeri
  • Reins kloster
  • Stolt
 • Faglige Foredrag - kan evt. kombineres med Medlemskveld
  • Bruheim
  • Andre (evt. utelandske) foredragsholdere?
 • Usmakkurs

6. Forslag til budsjett 2022 godkjent
7. Inkomne saker: Ingen inkomne saker
8. Følgende valg godkjent:
 • Eva Beate Holm - Leder
 • Rune Nordbøe Skillingstad - Nestleder
 • Jan Erik Garshol - Styremedlem
 • Frode Krogstad - Styremedlem
 • Veronica Aurlien - Styremedlem
 • Delegater til Landsmøte 2022 som avholdes 24.04:
  • Rune Nordbøe Skillingstad
  • Veronica Aurlien

Det er besluttet at det ikke opprettes en egen valgkomité, men at styret instiller kanditater.

Møtet avsluttet 20:32
 
Tilbake
Topp