Hvorfor kan jeg ikke redigere første innlegg i egen tråd?

JensD

Norbrygg-medlem
For å svare på spørsmålet til Bernts først: Det ble diskutert å vedtatt på et styremøte i forrige styreperiode (2013/2014). Det kom som et direkte resultat av en hendelse. Jeg klarer ikke finne igjen referat med vedtaket, mulig det var et ekstra-ordinært styremøte. Referatet burde uansett være tilgjengelig, og hvis det ikke ligger ute er dette veldig beklagelig og det skal ikke skje.

Tilbakemeldingen ellers er tatt, vi skal prøve å være tidligere ute for å vise at vi er på saken hvis/når det blir en neste gang.
 
Avgjerda i denne saka var teken allereie før styret behandla saka. Det er jo berre å lese denne tråden frå byrjing til ende.
 

cjohansen

Norbrygg-medlem
Selvfølgelig er dere ikke på nett hele døgnet, men i løpet av et døgn og to bør iallefall ett styremedlem ha vært innom og lest litt. Hvis samtlige styremedlemmer bruker forumet sjeldnere enn det så bør nok moderator ha som oppgave å varsle styret om tråder hvor medlemmer ønsker innspill fra styret.

Hvis samtlige styremedlemmer bruker forumet sjeldnere enn en gang i døgnet burde de ikke ta avgjørelser som begrenser bruk av forumet for den ganske store gjengen som helt åpenbart er innom minst en gang i døgnet.
 
Styret misstolket hvor sterkt dette tema sto hos enkelt medlemmer. Når vi først har fattet et vedtak, og det får en slik respons som dette fikk, prøver vi da å gjøre en fullstendig vurdering før vi gir ut et svar så situasjonen ikke forverres. Siden de fleste av oss har en jobb (og av og til et liv) utenom Norbrygg kan dette ta litt lengre tid enn det som er ideelt.

Vi prøver hele tiden å gjøre det som er best for medlemmene og foreningen. Av og til bommer vi litt, og av og til er det folk som ikke er enig avgjørelsene som blir tatt. Vi tar til oss tilbakemeldingen vi får, helst i samme gode tone som vi generelt har på forumet. Etter som vi vokser, og det blir fler medlemmer, vil det dessverre bli vanskeligere at alle får det slik de vil. Jeg kan love at vi i styret gjør så godt vi kan for å få det til!

Vi vet at informasjonsflyt er et av de områdene vi er dårlige på, og vi jobber med å forbedre det. Nye hjemmesider er på vei, og dette vil forhåpentlig vis være et steg i riktig retning.

Er det slik å forstå at styret kan begå en full retrett i denne saken, ta en helomvending og tillate fri redigeringstid?
 
Er det slik å forstå at styret kan begå en full retrett i denne saken, ta en helomvending og tillate fri redigeringstid?
Med mindre jeg har misforstått grovt er det omtrentlig slik jeg forstår @johanj sitt innlegg fra onsdag kl. 22:10, at styret nå vurderer denne løsningen (muligens den samme som cjohansen omtalte) hvor man både sikrer sporbarhet på redigering såvel som å kunne tillate mye større redigeringsfrihet. Sistnevnte er dog kun brukbart om det er redigering i "all overskuelig fremtid" - noen tråder slik som @Odland sin tråd om kommersielle oppskrifter har ingen "end date".

Jeg håper i hvert fall at jeg har forstått det korrekt, for jeg hadde ikke "laika'n" i motsatt tilfelle :p
 
Jøss, eit styre som altså lyttar til fleirtalet av medlemsmassen? Det må då vera ein utenkeleg tanke som fyrst no vert tenkt!
 
Topp