NM i flaskekonkurranse 2020

Svaret fra @Einar Michelsen er riktig, men ølene er nå sendt rundt til dømmestedene, så det kan variere litt hvordan de er oppbevart.

Som det er sagt over er ølene i Trondheim (lys ale) plassert på kjølelager. I Oslo (belgisk, hvete, surøl og norsk gårdsøl) er ølene plassert i en bod uten kjøling, men som har holdt et sted rundt 8 grader i det siste. Jeg tror de fleste dømmestedene har kjølerom, men det er mulig noen har tilsvarende løsning som vi har i Oslo.
 
Jeg tror ikke dere skal legge til grunn at noen av organisatorene vil gjøre dette på noen annen måte enn dere ville gjort det selv.
Vel, jeg hadde ikke hatt kjølekapasitet til så mye øl, så jeg måtte ha latt det stå varmt og kjølt det puljevis etter hvert som det skulle dømmes. Sånn sett var det egentlig kapasiteten og ikke vilja jeg lurte på. Jeg tviler ikke på at Norbrygg behandler ølet så godt som råd er.

Edit: Og svaret fikk jeg jo litt lenger ned av @gustavf. :)
 
Vel, jeg hadde ikke hatt kjølekapasitet til så mye øl, så jeg måtte ha latt det stå varmt og kjølt det puljevis etter hvert som det skulle dømmes. Sånn sett var det egentlig kapasiteten og ikke vilja jeg lurte på. Jeg tviler ikke på at Norbrygg behandler ølet så godt som råd er.

Ettersom ølene sendes ut til dømmestedene på pall, så er de sendt til litt ulike arbeidsplasser. I hvert fall fire av pallene hadde hjemmebryggerbutikker som mottakersteder, og de har ofte kjølerom.
 
Alle deltagerne har fått varsel i dag om at dømminga blir forsinket.

Vi vet jo ikke noe mer enn andre om hvor lenge det er nødvendig å utsette samlinger som NM-dømming. Dersom vi ikke ser noen løsning over påske, må vi se på alternative løsninger.
 
Er det så mange dommere som samles til disse dømmingene da?

Rådet fra helsemyndighetene er:
Unngå reiser som ikke er strengt nødvendig, unngå offentlig transport hvis du kan, og andre steder hvor du lett kommer nær andre.

Det er et mål at det alltid skal være 3 dommere på hver flight. Vi samles som regel rundt 5-10 dommere og 2 organisatorer når vi dømmer.

Vi kan ikke gjennomføre dømming uten at personer samles og lett kan komme nær hverandre. Det vil være uansvarlig å be personer som skal smake øl kjøre til smakingene, og vi er derfor avhengig av offentlig kommunikasjon.

Kort sagt, det vil ikke være forsvarlig å gjennomføre bedømming nå.
 
Vi har fått beskjed fra de danske øldommerne om at de ikke vil klare å arrangere skandinavisk mesterskap i år. Festivalen er dømminga skjer, regner de med blir avlyst og det er forsinkelser i dømminga av både NM og dansk mesterskap.
 
Vi har fått beskjed fra de danske øldommerne om at de ikke vil klare å arrangere skandinavisk mesterskap i år. Festivalen er dømminga skjer, regner de med blir avlyst og det er forsinkelser i dømminga av både NM og dansk mesterskap.
Og temperaturen på Oslolageret stiger i takt med utetemperaturen? :eek:
 
NM er en konkurranse om å brygge typeriktig øl. Alle ølene som deltar i samme klasse er lagret likt, så jeg har rett og slett vanskelig for å se at noen ukers lagring til eller fra betyr noe for resultatet. Et velbrygget øl skal fint tåle ei håndtering som, strengt tatt, er vesentlig bedre enn det de fleste kommersielle øl opplever i sin kjede fra bryggeri til konsument. En kan fint argumentere for at dette gjør konkurransen mer rettferdig, da bryggefeil som infeksjoner og dårlig flasking ofte blir tydeligere over tid. De som eventuelt får et dårligere resultat er de som har levert inn øl av typer som har veldig rask utvikling under lagring (humlerike øl, for eksempel) og har timet modning av ølet veldig bra. Her kan de som har levert inn for ferskt øl få en liten fordel, da de nå får litt ufrivillig lagring.
 
Ja, det gjør den, men selv om noen skulle ha brygget surøl eller porter som ikke tåler lagring i 8-12 grader noen uker ekstra så utsetter vi ikke dommerne for noen helserisiko for å dømme ølene av den grunn ;)
Jeg er litt bekymra for om jeg har levert inn potensielle flaskebomber. Håper ikke noen av dommerne skades av splinter. :(
 
Hæh? Regnes ikke pinse som en del av påskeferinga?

Vi kommer nok med noe mer informasjon i løpet av noen få dager. Jeg tror de fleste skjønner at det fortsatt er vanskelig å gjennomføre dømming på den vanlige måten, så vi må gå gjennom bunken merket "plan B".
Har stor forståelse for det. Det får ta den tiden det trenger.
Hvis det i verste fall må avlyses så tror jeg de fleste synes det er greit.
 
Tilbake
Topp