Øldommerkurs i Trondheim 28-29.sept 2013

Anders Christensen

Norbrygg-medlem
Det blir kurs i konkurranseøldømming i regi av Dommerkomiteen i
Norbrygg, i Trondheim helgen 28-29. september 2013. Se kursbeskrivelse
under, etter den praktiske informasjonen. Påmelding skjer snarest til
kursholder, som er:

  Anders Christensen <anders@geekhouse.no>

Det er stipulert 15 plasser på kurset. Eksamen i januar 2014 leder
sammen med kurset til Norbrygg-sertifisering som konkurranseøldommer.

Ved overbooking vil vi prioritere de som meldte seg på tidlig, men
sette opp en venteliste. Det er sterkt ønskelig at de som tar kurset
også kan bidra med dømming under Norbryggs hjemmebryggerkonkurranser i
fremtiden. Ved tilstrekkelig overpåmelding kommer vi til å legge opp
til enda ett kurs i Trondheim i løpet av høsten.

Kurset holdes i privathjem ute ved Trolla, og for å matche bussene
(det blir prøvesmaking under kurset, så privatbiler frarådes) er
tidene litt odde:

  lørdag 28. sept 2013 kl 10:45 - 18:15
  søndag 29. sept 2013 kl 11:45 - 19:15

Det kommer til å bli en felles middag eller pub-aften på lørdag kveld,
men uten at det er en obligatorisk del av kurset.

Kursbeskrivelse
---------------
Hensikten med kurset er å utdanne øldommere som kan dømme i Norbryggs
konkurranser i hjemmebrygging, der målet vanligvis er å brygge godt,
men også typeriktig øl. For dette har Norbrygg lager en rekke
definisjoner av de vanligste øltypene, som er øldommernes viktigste
verktøy for å rangere ølene i konkurranser.

Kurset er rettet mot personer som:
- er interessert i øl og øltyper
- kanskje har hjemmebrygget litt
- pleier å smake mye forskjellig øl
- er åpen for ulike smaker i og typer av øl
- ønsker å sertifisere seg som øldommer hos Norbrygg
- villig til å delta i konkurransedømming hos Norbrygg

På dette kurset lærer du å:
- kjenne de viktigste øltypene, slik de er definert av Norbrygg
- lære å forholde deg objektivt til ølene du smaker
- forstå prosessen for hjemmebryggkonkurranser
- smake strukturert på øl og å trene opp smakssansen
- bli bevisst hva vi «blir lurt» av under smaking av øl
- gjenkjenne vanlige usmaker/feilsmaker i øl
- kunne avgjøre om en smak er typeriktig eller -uriktig
- kunne vurdere balansen i et øl utfra sin øltype
- få en viss oversikt over bryggeprosessen

Kurset avsluttes med en eksempel-eksamen og følges opp med en eksamen
i øldømming januar. De som består denne eksamen i januar blir
sertifisert som øldommer i Norbrygg.
 
Jeg glemte å nevne at det er en kursavgift som blant annet dekker øl vi smaker på under kurset. Den ser ut til å bli 150,-

Siden det er to forum for Trøndelag, har jeg postet i begge. Videre oppfølging av informasjon om kurset kommer jeg bare til å poste i det andre forumet, for Trøndersk Ølbryggerlaug, siden det er mest brukte av de to forumene.
 
Tilbake
Topp