60 prosent av butikkøl er for sterkt

Holde volum og minske svinn, hva mener du?

Tviler på at det blir mer enn litt smekk på lanken. De spiller dumme og lover bot og bedring.
 
Kikka på anton paar sin produktinformasjon, ser det er en kombinasjon av NIR og densitometer som prinsipp. Siden det er NIR regner jeg med at det ligger en kjemometrisk modell bak. Sånne abalysemetoder baserer seg på modellering med data fra en annen referansemetode. Ser på brosjyren at det er datert 2015, så jeg antar det er rimelig nylansert.

Jeg lurer på hvor bra og pålitelig denne luringen er, på hvilken måte er den validert, hvor robust er den, hva slags interferens tåler den, modellen den er basert på må sikkert rekalibreres, og hvordan er rutiner på det?

Jeg lurer på om tallene som rapporteres er til å stole helt på. Og så kan man legge merke til at dette også er et pr fremstøt fra anton paar representanten.

Ser nøyaktighet er oppgit som 0,2%, er dette basert på noen gode forsøksserier på laben til anton paar med noen enkle testmatrikser? Eller er det representstivt for lab til lab variasjon med mer eller mindre innsiksfulle laboranter med lle mulige øltyper og varierende kalibreringspraksis?

Hilsen en kjemiker som tjener til livets opphold med analyse, metodeutvikling og validering i farmasøytisk industri.

(er anton paar resultatene verifisert av bryggeriforeningen med feks headspace gc, hplc eller lignende, da selvsagt validerte metoder? )
 
Holde volum og minske svinn, hva mener du?

Tviler på at det blir mer enn litt smekk på lanken. De spiller dumme og lover bot og bedring.

Det blir nok konsekvenser. Det er tross alt snakk om unndragelse av alkoholavgifter til Staten. Det blir nok krav om laboratorietesting av hver batch eller at bryggeriet kjøper seg avansert og dyrt kontrollutstyr som blir utsatt for oftere kontroller. Alt dette fører til høyere kostnader for bryggeriet, noe som vil ramme de små og nyoppstartede bryggeriene.
 
Holde volum og minske svinn, hva mener du?
Dersom ein kan levere det same produktet til to ulike marknadar, butikk og pol, vil ein kunne brygge større volum. Skulle det vera perioder ein slit med omsetninga, og difor oppleve svinn/tapt haldbarheit, vil det å kunne levere same produktet med ulik etikett redusere svinnet ditt. Dette er berre somme av motivasjonane ein kan spekulere i, når det syner eg at så mange butikkøl er målt til 7%. I tillegg kjem faktorar som éi produksjonsline, smakskvalitetar og fylde, mm. Ein ser jo at det å skalere ned eit øl til butikkstyrke er komplisert, og det å stadig ligge på butikkstyrke batch etter batch krev særs mykje med mindre ein kontrollerar det gjennom utvatning. Her har jo fleire tydelegvis ikkje hatt kontroll på noko slag...
 
Kikka på anton paar sin produktinformasjon, ser det er en kombinasjon av NIR og densitometer som prinsipp. Siden det er NIR regner jeg med at det ligger en kjemometrisk modell bak. Sånne abalysemetoder baserer seg på modellering med data fra en annen referansemetode. Ser på brosjyren at det er datert 2015, så jeg antar det er rimelig nylansert.

I følge pressemeldinga fra Bryggeriforeningen er testene utført hos Ringnes med en Anton Paar Alcolyzer. Den har oppgitt nøyaktighet på 0,1%.
 
Det blir nok konsekvenser. Det er tross alt snakk om unndragelse av alkoholavgifter til Staten. Det blir nok krav om laboratorietesting av hver batch eller at bryggeriet kjøper seg avansert og dyrt kontrollutstyr som blir utsatt for oftere kontroller. Alt dette fører til høyere kostnader for bryggeriet, noe som vil ramme de små og nyoppstartede bryggeriene.
Innstramming av rutiner/krav/kontroller kan jeg godt se, men bøter eller etterbetaling av noe som helst har jeg liten tro på.
 
I følge pressemeldinga fra Bryggeriforeningen er testene utført hos Ringnes med en Anton Paar Alcolyzer. Den har oppgitt nøyaktighet på 0,1%.
Gustavf, se på linken du la ut i trådens side 1. Anton Paar sier nøyaktighet 0.2% og repeterbarhet 0.1%.

Jeg sier ikke de tar feil, men lufter noen tanker jeg gjorde meg når jeg leste dette. Ringnes sin lab kan sikkert imøtegå de punktene jeg ser som naturlige å spørre om og berolige oss alle.
Jeg har for ordens skyld ikke satt meg inn i myndighetenes krav til metoder og praksis rundt alkoholanalyser i øl, hvilke toleranser og usikkerhet som er akseptert eller noe i den retning.
 
Tjt, Instrumentet Gustavf linker til er ikke det samme som brukes hos Ringnes. Dette er bergnet for mikrobryggerier.
 
Innstramming av rutiner/krav/kontroller kan jeg godt se, men bøter eller etterbetaling av noe som helst har jeg liten tro på.
Spørs om det kjem så langt, ja, men i tilfelle er det nok kun dei største syndarane som ligg i faresona. Det fordrar jo at Staten engasjerar eigne kontrollørar og føretek eigne målingar, slik at ein sjølv kan påvise eller sannsynleggjera avgiftsbrotet. Skjer fyrst det rullar sjølvsagt ballen. Skuldar du Staten avgifter kan du vera sikker på at du må betale i enden. Å få ballen til å rulle er derimot ei heilt annan sak, sjølv om brot på alkohollovgjevinga i vid forstand normalt vert teken veldig seriøst i dette landet.
 
Myndighetene legger seg ikke opp i metode. Ølet skal være under 4.75 har de bestemt. Opp til produsent å ikke levere øl som er over. Blir overrasket om det ikke får økonomiske/bevillings følger, om analysene stemmer da.
 
En glimrende konspirasjonsteori her, må vel være at det er noen i ett av de større bryggeriene, som misliker nedgangen i egne varer og økningen i håndtverksøl, så de har startet en kampanje for å vinne tilbake markedsandeler ?? ;)
 
Syns det hadde vært litt rart om det ikke ble andre følger enn innbetaling av ekstra avgifter osv for de groveste feilene (de aller groveste må man jo lure på om egentlig vet hva de driver med i det hele tatt hvis de ikke har gjort det med vilje) men for de som har vært i området 4,75-5,2 får man håpe de slipper enklere unna
 
Det sterkeste var målt til rett under 8% var det ikke? Det virker for meg lite sannsynlig at det bare er en "glipp", man bommer vel ikke med 70% uten å ha en viss anelse om at *noe* ikke er på stell... desperat forsøk på å kapre markedsandeler?

Lurer litt på hvor langt unna jeg er på egne brygg, hadde blitt litt skuffet om jeg ikke var innenfor 0,5% margin tror jeg...
 
Tviler uansett på noen slipper unna uten å betale ekstra avgiftene, og bot..
Har sjøl vært reg næringsdrivende i over 25 år på foto, som begynte som hobby, og utvikla seg litt. Enkeltmannsforetak. Fikk MVA kontroll for noen år siden, foretaksnavnet er navnet mitt, med "foto" bak. To fakturaer mangla "foto" bak navnet. Blei refusert fra fradragsberettigelse, i tillegg til noen tusen i bot/ekstraavgift. Ingen nåde hos myndighetene. Eneste mulighet her er at kontrollen ikke er utført av myndighetene selv.
 
Tilbake
Topp