DIY: WeMos D1 - esp8266 på steroider... og enkel Blynk integrasjon

Jeg vet ikke... Har vært bortreist i Påsken, så jeg har ikke fått lest meg opp på enheten.
Den har både 3,3v og 5v ut, og jeg har kjørt test med DS18B20 uten problemer, så jeg vet ærlig talt ikke :)
 
Sist redigert:
Har mottatt mine Wemoser nå, men ikke faen om jeg får dem opp å gå! Får feilmeldingene
"error: setattr stage 1 failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed"
uansett hva jeg prøver av innstillinger. Har fulgt guiden her: http://www.wemos.cc/Tutorial/get_started_in_arduino.html til punkt og prikke til ingen nytte, og Google hjelper meg særs lite. Noen idé om hva som har gått galt?
 
Har mottatt mine Wemoser nå, men ikke faen om jeg får dem opp å gå! Får feilmeldingene
"error: setattr stage 1 failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed"
uansett hva jeg prøver av innstillinger. Har fulgt guiden her: http://www.wemos.cc/Tutorial/get_started_in_arduino.html til punkt og prikke til ingen nytte, og Google hjelper meg særs lite. Noen idé om hva som har gått galt?

De to siste feilmeldingene pleier jeg å få om jeg starter upload av kode før enheten har boota ordentlig opp.
Prøvd å vente 20-30 sek fra du har koplet den til, til du laster opp kode? :)
 
Generelt råd er å nedgradere bibliotek eller program. Hvilke versjoner av programmet kjører du, og hvilken versjon av biblioteket?
 
Fikk kontakt til slutt, og testa et av eksemplene. Måtte sette uploadfarten ned litt, og sette programmerer til USBasp. Da funka det. Men jeg får ikke temploggkoden til å funke. Masse feilmeldinger ang. bibliotekene osv. selv om jeg har alle som skal være der. Noen som har vært borti det? (får ikke posta meldingene nå, for jeg sitter på en annen maskin)
 
Dersom det er min Templogg kode (den enkle), har jeg ikke testet den. Den store funker uten endring
 
Har lekt meg litt med WiFiManager.
https://github.com/tzapu/WiFiManager
DS18B20 koblet til D2 på WeMos D1 Mini

Kode:
/*
Created by Miles Burton
Created by Morten G. Sevland - Bjørnheim Bryggeri - Website: sevland.no
External libraries: https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library
*/
#include <ESP8266WiFi.h>     //https://github.com/esp8266/Arduino
#include <DNSServer.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>     //https://github.com/tzapu/WiFiManager
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>

// Cloud definitions / Thingspeak API key ******
String apiKey = "9UPOYHCTXGR961PI";  // Insert your Write API Key from ThingSpeak.com

#define REPORT_INTERVAL     60   // in sec
#define ThingSpeak_CLOUD_PORT  80
const char* ThingSpeak_CLOUD_ADDRESS = "api.thingspeak.com";

// ****** DS18B20 and Temperature settings ******
#define ONE_WIRE_BUS 4         // DS18B20 pin to D2
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature DS18B20_Sensors(&oneWire);void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(115200);

 //WiFiManager
 //Local intialization. Once its business is done, there is no need to keep it around
 WiFiManager wifiManager;
 //reset settings - for testing
 //wifiManager.resetSettings();

 //sets timeout until configuration portal gets turned off
 //useful to make it all retry or go to sleep
 //in seconds
 wifiManager.setTimeout(180);

 //fetches ssid and pass and tries to connect
 //if it does not connect it starts an access point with the specified name
 //here "AutoConnectAP"
 //and goes into a blocking loop awaiting configuration
 if(!wifiManager.autoConnect("AutoConnectAP")) {
  Serial.println("failed to connect and hit timeout");
  delay(3000);
  //reset and try again, or maybe put it to deep sleep
  ESP.reset();
  delay(5000);
 }

 //if you get here you have connected to the WiFi
 Serial.println("connected...yeey :)");
}

void loop() {

   WiFiClient client;
  DS18B20_Sensors.requestTemperatures();
  delay(100);
  float temp;
  temp = DS18B20_Sensors.getTempCByIndex(0);

// First check if connected, then send sensordata for the right number of devices
 if (client.connect(ThingSpeak_CLOUD_ADDRESS,ThingSpeak_CLOUD_PORT)) {
  String postStr = apiKey;
      postStr +="&field1=";
      postStr += String(temp);
      postStr += "\r\n\r\n";
   client.print("POST /update HTTP/1.1\n");
   client.print("Host: api.thingspeak.com\n");
   client.print("Connection: close\n");
   client.print("X-THINGSPEAKAPIKEY: "+apiKey+"\n");
   client.print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\n");
   client.print("Content-Length: ");
   client.print(postStr.length());
   client.print("\n\n");
   client.print(postStr);

   Serial.println("");
   Serial.print("Temp: ");
   Serial.println(temp);
   Serial.print("Send to Thingspeak");
 }

 client.stop();

// *********** Countdown *************
  int cnt = (REPORT_INTERVAL);
  while(cnt--)
   delay(100);
}
 
Sist redigert:
Der fikk jeg den opp å gå. Meget provisorisk, men den sviver, og har svevet i hele natt. En ting jeg stusser litt på, som jeg lurte på om andre har erfart: får dere småpeaks i temperaturen fra tid til annen? La den i stua før jeg stakk på jobb, og ser at den holder 20,12 grader stabilt atm, men fra tid til annen så kommer det noen målinger på 20,19, f.eks. Ikke akkurat krisestemning, men jeg blir jo nysgjerrig på hva som skjer og hvorfor. Noen som opplever lignende? (Dette er e helt standard Wemos D1 Mini med en ds18520 og en motstand - ikke noe mer fancy greier.
Link: https://thingspeak.com/channels/106788
 
Det er trolig 'oppløsningen' på sensoren. Dvs. at den måler i steg på 0,07 ℃.
Jeg har også slike steg, og de varierer litt fra sensor til sensor uten at dette er oppgitt i spec.
 
Fikk mitt nye display i dag 64x48
http://sevland.no/TempLogger/WeMos-D1mini/OLED.MOV
f884dc1bb3d6ff2de6f7e60beeb88e8e.jpg
 
Til de som ønsker å komme kjapt i gang med ESP8266 så anbefaler jeg sterkt EspEasy Firmware. Jeg laget en gjæringslogger med bobletelling, ambient temperatur og vørtertemperatur på under en time fra delene ble pakket ut til den var på nett og logget uten noe programmering. Dette er vell det nærmeste man kan komme "Plug'nplay" med Esp: http://www.esp8266.nu/index.php/ESPEasy

Den har en DHT22, en DS18B20, en LM393 Optocoupler for bobletelling og en liten OLED for lokal avlesning.

Vil forøvrig også anbefale en esp8266 12e NodeMCU develop board fremfor WeMos D1 pga mindre footprint og flere pwr/gnd pinner, men ellers er de så og si like i funksjon: http://m.ebay.com/itm/NodeMcu-Lua-E...nt-Board-for-Arduino-/291657458911?nav=SEARCH

Sent from my D6603 using Tapatalk
2bd31254e5eeb28d17465001eb5e3222.jpg
 
Sist redigert:
Tilbake
Topp