Tyde en bryggeoppskrift.

- og da synes jeg det er greit å fortelle folk som sier de er nybegynnere at den informasjonen der er tvilsom.
Kanskje er den tvilsom, men det er ikke merkelig. Ordet merkelig er vel mye av det samme som, vanskelig å forstå. Jeg syns ikke det er vanskelig å forstå hvorfor de bruker tall som er å finne overalt på nett :)
 
Fordelen med forumet vårt, er at du får forskjellige ‘riktige’ svar du kan velge mellom :)
"Den som kun tar spøk for spøk, og alvor kun alvorligt, han og hun har faktisk fattet begge deler dårlig" (Piet Hein) - men likevel:

Sjøl om mye er diskutabelt, og sjøl om Ibsens ord om levetida til en gjennomsnittlig sannhet er veldig gyldige innafor faget vårt, så er det likevel ingen grunn til å relativisere enhver påstand. Fordelen med forumet vårt er ikke at du får tilbud om å velge hvilken sannhet som passer deg best, men at du faktisk ganske ofte kan få et saklig grunnlag for å avgjøre hvilken sannhet som er den rimeligste. Og at vi forhåpentligvis samtidig klarer å formidle at bryggeprosessen er komplisert og rommer mye som ikke er fullt ut forstått, sånn at man skal være veldig forsiktig med å være skråsikker. (Vi kan riktignok fastslå at noe er feil, men vi kan aldri bevise at noe er sant - det er vel noe de fleste har fått med seg.)

Jeg har ikke tenkt å føre mesketjukkelsesdiskusjonen videre. Men jeg kan jo lenke til hva jeg synes er en god tråd om temaet:
 
"Den som kun tar spøk for spøk, og alvor kun alvorligt, han og hun har faktisk fattet begge deler dårlig" (Piet Hein) - men likevel:

Sjøl om mye er diskutabelt, og sjøl om Ibsens ord om levetida til en gjennomsnittlig sannhet er veldig gyldige innafor faget vårt, så er det likevel ingen grunn til å relativisere enhver påstand. Fordelen med forumet vårt er ikke at du får tilbud om å velge hvilken sannhet som passer deg best, men at du faktisk ganske ofte kan få et saklig grunnlag for å avgjøre hvilken sannhet som er den rimeligste. Og at vi forhåpentligvis samtidig klarer å formidle at bryggeprosessen er komplisert og rommer mye som ikke er fullt ut forstått, sånn at man skal være veldig forsiktig med å være skråsikker. (Vi kan riktignok fastslå at noe er feil, men vi kan aldri bevise at noe er sant - det er vel noe de fleste har fått med seg.)

Jeg har ikke tenkt å føre mesketjukkelsesdiskusjonen videre. Men jeg kan jo lenke til hva jeg synes er en god tråd om temaet:
RDWHAHB
Her er fire forskjellige sannheter. Ingen grunn for å rangere dem…
10 = 2*5 = 20/2 = 3+3+4
 
Sist redigert:
RDWHAHB
Her er fire forskjellige sannheter. Ingen grunn for å rangere dem…
10 = 2*5 = 20/2 = 3+3+4
Ikke de der, nei ...

- hvis bare brygging hadde vært like enkelt som matte:). Matte har jo den fordelen framfor all annen vitenskap at den ikke har noe som helst med virkeligheta å gjøre.

På den annen side trur jeg at jeg tross alt kommer bedre ut av brygginga :p.
 
Ikke de der, nei ...

- hvis bare brygging hadde vært like enkelt som matte:). Matte har jo den fordelen framfor all annen vitenskap at den ikke har noe som helst med virkeligheta å gjøre.

På den annen side trur jeg at jeg tross alt kommer bedre ut av brygginga :p.
Ouch..... Her taler en lingvistiker... ;)
Matematikk er faktisk en beskrivelse av virkeligheta... i langt større grad enn idiomer, ortografi eller syntaks...:cool:
 
Ouch..... Her taler en lingvistiker... ;)
Matematikk er faktisk en beskrivelse av virkeligheta... i langt større grad enn idiomer, ortografi eller syntaks...:cool:
Nei, matematikken kan operere med bevis nettopp fordi den utgjør en egen verden hinsides empirien. Ingen annen vitenskap opererer med bevis, bare med falsifisering.

Men sjølsagt kan matematiske modeller brukes til å beskrive virkeligheta, og beregne alt mulig rart. Heldigvis:). Jeg skjønner bare ikke bæra av det - uheldigvis:(.
 
Tilbake
Topp