Kvalitetskriterier for øl?

Finn Berger

Moderator
Nå datt eg litt av, trudde diskusjonen no handla om ei konkurranse utan typekrav.
Tråden handler fra starten av om hvilke kriterier som eventuelt er mulige å bygge inn i det eksisterende systemet ut fra en grunntanke om at typeriktighet ikke skal være det eneste kriteriet. Så når jeg har snakka om kompleksitet som et mulig slikt kriterium, har det vært innafor et system der typedefinisjonene ligger til grunn for bedømminga.

Balanse som kriterium er nok typeuavhengig. "Ubalansert" er jo i seg sjøl negativt. Men til gjengjeld er det totalt subjektivt hva man vil oppfatte som ubalanse, så jeg ville ikke være veldig komfortabel med å ha balanse som et viktig kriterium. På den annen side er det antakelig det i praksis når typeriktighet bedømmes.

Jo mer jeg tenker over dette her, jo mer ser det ut for meg som det er en falsk forestilling at det systemet vi har, bare er en konkurranse i typeriktighet. Jeg trur det kan ligge langt mer subjektiv kvalitetsvurdering i det enn dommerne trur - eller snakker høyt om:). Og da hadde det kanskje vært like greit om det kom til uttrykk i kriteriene, også? Eller kanskje ikke? (Jeg er usikker.)
 

erikraude

Norbrygg-medlem
Jo mer jeg tenker over dette her, jo mer ser det ut for meg som det er en falsk forestilling at det systemet vi har, bare er en konkurranse i typeriktighet. Jeg trur det kan ligge langt mer subjektiv kvalitetsvurdering i det enn dommerne trur - eller snakker høyt om:).
Jeg tror det absolutt er en subjektiv kvalitetsvurdering i dag også, derfor blir det så rart for meg når folk snakker om dagens system som objektivt, litt som om det var en laboratorieanalyse.

Jeg trodde vi diskuterte andre varianter av konkurranse, som ikke nødvendigvis baserte seg på typedefinisjoner, men jeg kan ha lest den opprinnelige posten for overfladisk.
 

Finn Berger

Moderator
Jeg tror det absolutt er en subjektiv kvalitetsvurdering i dag også, derfor blir det så rart for meg når folk snakker om dagens system som objektivt, litt som om det var en laboratorieanalyse.

Jeg trodde vi diskuterte andre varianter av konkurranse, som ikke nødvendigvis baserte seg på typedefinisjoner, men jeg kan ha lest den opprinnelige posten for overfladisk.
Dagens system er objektivt på den måten at kriteriene er objektive. Og det er viktig fordi vi da kan diskutere avgjørelser/vurderinger på en saklig måte. At kriteriene er objektive betyr for meg at de beskriver faktiske egenskaper ved ølet. Om en f.eks. skulle kreve at et øl har kaffearoma, mener jeg at det er et krav om en faktisk egenskap. Det kan avgjøres av et kvalifisert panel av trenede smakere (= dommere) om denne egenskapen er der - og du kunne også gjennomføre en kjemisk analyse og påvise de stoffene som skaper denne aromaen. "Balanse" er en annen sak. Det er ikke en egenskap du kan finne i ølet gjennom å analysere det kjemisk, det er helt og holdent et resultat av en subjektiv vurdering.

Spørsmålet er i hvilken grad dommere uansett gjør subjektive vurderinger - kanskje særlig når de dømmer de beste ølene. Da snakker vi om øl som for det første er feilfrie (ingen usmaker), og som oppfyller typekravene. Det er et tankekors for meg at et øl kan være "mer typeriktig" enn et annet dersom det andre er typeriktig. Det blir som å snakke om å være mer eller mindre gravid. Og da lurer jeg på om det ikke egentlig er vurderinger av mer uhåndgripelig karakter som blir avgjørende. Hvis det er sånn, da hadde det kanskje vært greit om begrepene vi tenker i ("kriterier") var eksplisitte? Så kunne man diskutere dem, i alle fall.

Jeg sa i den første posten i tråden at jeg var skeptisk til om en kunne finne sånne kriterier. Jeg er stadig usikker. Erfarne dommere er langt mer kvalifiserte til å mene noe om dette - og jeg har en mistanke om at de nødig vil måtte forholde seg til kriterier som krever at de skal gjøre subjektive vurderinger av kvalitetsaspekter ved ølet. Det er i så fall ikke så vanskelig å forstå. Men hvis de likevel gjør det/må gjøre det ... ?

Om du leser den første posten om igjen, ser du at jeg snakker om den konkurranseformen vi har, ja:). Men det var sikkert en smule optimistisk at det ikke skulle skli ut. Og jeg åpna vel for det i en litt seinere post.
 

Eirik KG

Norbrygg-medlem
Selv om jeg er sylfersk dommer, uten timesvis med praktisk dommererfaring i ryggen, så våger jeg meg å uttale meg med grunnlag i det som står i dommerinstruksen (link).

Målet er at dømming skal være objektiv. Sitat fra dommerinstruksen:

Dommeren skal dømme ølene objektivt og utfra deres typedefinisjon. Personlig preferanser for
øltyper, ingredienser eller lignende skal ikke farge bedømmingen annet enn der en subjektiv
vurdering ønskes.
Videre skal dommeren være tydelig på hvor sikker han eller hun er i de ulike vurderingene, og
ikke underslå usikkerhet eller tvil. Det kan gjelde slike ting som at man er relativt ukjent med
enkelte øltyper, at man tror man kjenner en aroma men er litt usikker


Det jeg derimot har skjønt nå, er at enkelte har opplevelse av at det IKKE dømmes objektivt i konkurranser, og at det kan være kilden til at enkelte er skeptisk til dagens konkurranseform. Det er vanskelig å unngå, men målet er alltid å være så objektiv som mulig. Diskusjonen om hvor oppnåelig objektivitet hos enkeltpersoner er trenger vi ikke ta her, med mindre noen insisterer. Det utopiske formålet er altså 100% objektivitet, og det jobbes mot det. Metoder som brukes er (ikke begrenset til):

usmak-samlinger
bevistgjøring av egne svakheter
trening på å smake det man ikke i utgangspunktet klarer å plukke opp (med for eksempel usmak-samling)
et større dommerpanel i hver smaking hvor man snakker rundt svakheter, der man prøver å oppnå en samling dommere som til sammen er sterke på alle smaker

Noe av dette, for eksempel (u)smakesamlinger, har jo vært tilnærmet umulig en periode. Usmak-sett er så dyre, at man gjerne må samles en gjeng. En ampull går vel til 1 liter øl, så det er litt uøkonomisk at en person skal sitte hjemme og gjøre dette alene. Og å samles i plenum, det vet vi jo alle hvorfor ikke har vært mulig på en stund.

Det skal også trenes på å gi en ufarget vurdering av ølstiler man ikke personlig er glad i.

Det er altså ikke enkeltpersoners objektivitet som er hovedverktøyet for å oppnå målet, men samarbeidet i et dommerpanel med trente dommere som er bevisst sine svakheter.

Så har du de som opplever stort sprik i dommerskjemaene de har fått tilbake. Det er også en del av dommerinstruksen at man skal diskutere poengene man har gitt, og sørge for at man har en felles enighet, for å nettopp utelukke f.eks. at en som ikke smaker diacetyl gir 50 av 50 poeng til en tysk pils med mye av det. Eller at en som digger NEIPA ikke skal la sin personlige preferanse gi alle bidrag i en smakerunde en høyere poengsum enn fortjent. Men det er også lov å være uenig, så noen ganger lar man spriket stå.

Jeg har ikke nok erfaring til å si hvorfor noen kan oppleve sprik uten at det er begrunnet, eller hvorfor man trekkes poeng uten at man har fått en begrunnelse for det, men det jeg kan si er at konkurranser ofte kan ha mange øl, og lite tid å dømme de på. Det kan gå fort i svingene. Men det jeg kan si helt sikkert, er at poengsummene skal diskuteres, og det ligger ofte mange muntlige ord bak de poengsummene som står på dommerskjemaet.

Så har du de som brygger øl som ikke ligger innenfor typedefinisjoner, men har lyst til å få de evaluert. Da er spørsmålet om bedømming av individuell innsending av øl skal kunne gis på generelt grunnlag, for at en trent person skal bidra med å kartlegge bryggefeil. Jeg trodde det skulle være mulig, men kanskje det ikke er det. Det må noen andre si noe om.

Så kommer vi til siste, at noen ønsker konkurranser som er litt løsere i snippen. Kanskje de har tro på eget brygg, og vil bevise det for sine medbryggere. Kanskje det er et ønske om å dyrke kreativitet på en annen måte. At dagens form kveler nyvinning. Kommersielle aktører kan brygge innenfor stiler, men da typeriktighets-konkurranse ikke er formålet kan de lage sitt eget signaturpreg. Det er det som bringer stil-kartet framover. Første jeg tenker på er en veldig god dobbel IPA: Kinn Brottsjø, den er brygget med trappistgjær (3787).

For å da gi et eksempel hvorfor man gjerne vil vite hva man drikker: Første gang jeg smakte Brottsjø, var da jeg hadde fått den i gave. Jeg leste ikke så nøye på etiketten, annet enn at jeg leste det var en dobbel IPA. Første sniff og smak hadde masse rynking og grimaser. Så leste jeg bakpå, og innså at den var brygget med trappistgjær. Da skjønte jeg hva som foregikk, og kunne nyte det på en annen måte.

Det var vel egentlig mitt innlegg i forrige tråd som utløste denne diskusjonen. Jeg kan innrømme at formålet mitt da var å få slutt på nedsnakking av dagens format, da jeg synes det bare var kontraproduktivt når det kun ble kritikk som ikke førte til noe, og det var de samme steile frontene som møttes i hver tråd. Etter å ha observert diskusjonen så har jeg fått større forståelse for standpunktet til de som ikke liker konkurranseformatet i dag. Jeg er derimot en tilhenger av rammer, så det er nok derfor jeg liker dagens format. Jeg er også positiv til løsere konkurranser, men ikke i den størrelsen som NM er. Det tror jeg ikke er mulig. Skal man sette seg inn i historien og tanken bak hver enkelt av 300 øl, så vil NM-dømming ta ukesvis.
 

Kold Brygg

Norbrygg-medlem
Jeg har fortsatt ikke deltatt i noen Norbrygg-konkurranse, og tror jeg personlig ikke har problemer med å leve med eksisterende konkurranseregler. Foreløpig lykkes jeg best med enkle øl som antakelig kan passe i en eller annen kategori om ikke i Norbrygg, så i BJCP. Så dersom jeg lager øl jeg er fornøyd med og passer kriteriene kommer jeg nok til å sende inn.

Likevel er jeg muligens som nybegynner for naiv til å skjønne problemet med å ønske en ny konkurranseform eller utvidelse av eksisterende. Fordi man opplever at typedefinisjonene er for trange.

Du vil jo da - i teorien - bare få helt typeriktige øl.

Er ikke dette poenget til @Sarge? Han ønsker ikke å dømmes utfra dagens kriterier fordi de gir ikke mening med ølene han lager. Derfor etterlyser han en annen eller utvidelse i tillegg til konkurranseformen vi har i dag. Muligens bør den diskusjonen flyttes til annen tråd enn denne?

Jeg har deltatt litt innen fotokonkurranse, som ikke er helt sammenlignbart, men hvor man også bruker kategorier for å konkurrere. Portrett, natur, makro, journalistisk med mer. Her kunne man gått trangere og delt inn i barneportretter, helfigur, ansikt, blits, naturlig lys, ja uendelige muligheter for å begrense om man ønsker det. Kategorien "Fritt motiv" brukes også.
De som er interessert kan finne konkurranseregler her.

Det blir jo arrangert konkurranser utenfor Norbrygg som i mindre grad bruker typekriterier.

Så helt urimelig oppfatter jeg ikke ønsket å være.

Som @msevland skriver i den opprinnelige tråden.

Det er stor takhøyde i Norbrygg. Mange ildsjeler har over år skapt de konkurransene vi i dag har. De har alle startet som en ide, og enkelte har også vært nyvinninger… og det er alltid plass til flere.
I stedet for å endre noe som enkelte har skapt i sitt bilde, vil Norbrygg oppfordre til nye konkurranser og -former.
Ønsker man noe nytt, så skap det selv :)
Dette er jo en åpen invitasjon til alle som ønsker en annen vurdering enn det man har i dag. Jeg blir svært overrasket om det ikke finnes noe lignende andre steder.

Det er jo bare å sette i gang, prøve og feile for å lage en åpnere konkurranse. På samme måte som dagens konkurranser ikke passer alle, vil ikke nødvendigvis heller denne passe de som liker nåværende konkurranse. Og det må være helt greit. Så får framtida vise om det er grunnlag for en åpnere konkurranse.

Hva er egentlig problemet?
 

Sarge

Norbrygg-medlem
Hva er egentlig problemet?
Fra min side: Ikke noe problem, mer et ønske om en konkurranseform der dyktige ølsmakere (i.e. dommere) kårer beste øl istedenfor det ølet som ligger nærmest en typedefinisjon.

Det ville vært et problem dersom jeg brygget for å konkurrere. Likevel tenker man jo av og til: Synes andre det samme om ølet mitt og hvordan står det seg ift. andre øl?
Da er det litt synd at man trekkes for mangel på en typeriktighet før man i det hele tatt sammenligner (om man i det hele tatt sammenligner, det vet jeg faktisk ikke. Med objektive scoringskriterier ift et ideal skal vel ikke sammenligning være nødvendig for å sette stilkarakterene).
 

Finn Berger

Moderator
Jeg har fortsatt ikke deltatt i noen Norbrygg-konkurranse, og tror jeg personlig ikke har problemer med å leve med eksisterende konkurranseregler. Foreløpig lykkes jeg best med enkle øl som antakelig kan passe i en eller annen kategori om ikke i Norbrygg, så i BJCP. Så dersom jeg lager øl jeg er fornøyd med og passer kriteriene kommer jeg nok til å sende inn.

Likevel er jeg muligens som nybegynner for naiv til å skjønne problemet med å ønske en ny konkurranseform eller utvidelse av eksisterende. Fordi man opplever at typedefinisjonene er for trange.Er ikke dette poenget til @Sarge? Han ønsker ikke å dømmes utfra dagens kriterier fordi de gir ikke mening med ølene han lager. Derfor etterlyser han en annen eller utvidelse i tillegg til konkurranseformen vi har i dag. Muligens bør den diskusjonen flyttes til annen tråd enn denne?

Jeg har deltatt litt innen fotokonkurranse, som ikke er helt sammenlignbart, men hvor man også bruker kategorier for å konkurrere. Portrett, natur, makro, journalistisk med mer. Her kunne man gått trangere og delt inn i barneportretter, helfigur, ansikt, blits, naturlig lys, ja uendelige muligheter for å begrense om man ønsker det. Kategorien "Fritt motiv" brukes også.
De som er interessert kan finne konkurranseregler her.

Det blir jo arrangert konkurranser utenfor Norbrygg som i mindre grad bruker typekriterier.

Så helt urimelig oppfatter jeg ikke ønsket å være.

Som @msevland skriver i den opprinnelige tråden.


Dette er jo en åpen invitasjon til alle som ønsker en annen vurdering enn det man har i dag. Jeg blir svært overrasket om det ikke finnes noe lignende andre steder.

Det er jo bare å sette i gang, prøve og feile for å lage en åpnere konkurranse. På samme måte som dagens konkurranser ikke passer alle, vil ikke nødvendigvis heller denne passe de som liker nåværende konkurranse. Og det må være helt greit. Så får framtida vise om det er grunnlag for en åpnere konkurranse.

Hva er egentlig problemet?
Bare for å gjøre det helt klart en gang til: Ingen har noe som helst problem med andre konkurranseformer. Det finnes andre konkurranseformer som brukes av Norbrygg, men de sammenligner i større eller mindre grad epler og pærer. Hvilket er helt fint så lenge man er med på å sammenligne epler og pærer.

Problemet med forslaget til @Sarge, slik jeg tolker det, er at han ønsker å kunne skreddersy typebeskrivelsen til det ølet han har lyst til å brygge. Da har du i prinsippet et uendelig antall øltyper - hvilket reint logisk er det samme som ikke å ha noen. Hvis alle øl er unike, finnes det ikke typer.

"Til lags åt alle kan ingen gjera" skreiv en klok mann - Ivar Aasen - en gang. Delte meninger om hvordan den ideelle konkuranseforma ser ut, må vi nok leve med. Om det kan komme noe ut av denne diskusjonen, må det være at vi blir mer bevisste på argumentene for og mot de ulike formene, og på hva vi egentlig ønsker at konkurransen skal dreie seg om.
 

Finn Berger

Moderator
Fra min side: Ikke noe problem, mer et ønske om en konkurranseform der dyktige ølsmakere (i.e. dommere) kårer beste øl istedenfor det ølet som ligger nærmest en typedefinisjon.

Det ville vært et problem dersom jeg brygget for å konkurrere. Likevel tenker man jo av og til: Synes andre det samme om ølet mitt og hvordan står det seg ift. andre øl?
Da er det litt synd at man trekkes for mangel på en typeriktighet før man i det hele tatt sammenligner (om man i det hele tatt sammenligner, det vet jeg faktisk ikke. Med objektive scoringskriterier ift et ideal skal vel ikke sammenligning være nødvendig for å sette stilkarakterene).
Jeg er i og for seg enig med deg i at det er utilfredsstillende å kåre det mest typeriktige ølet i stedet for det beste. Så hvis du kunne presentere de objektive kriteriene du snakker om her, som skal kunne brukes uavhengig av typedefinisjonene, ville jeg være lykkelig. Da hadde du vist hvordan det er mulig på en rettferdig måte å kåre det beste ølet - og det ville faktisk være en rimelig stor bedrift.

Men du må være konkret. Kriteriene må formuleres presist, slik at det ikke er noen tvil om hva som menes, og de må være slik at de ikke åpner for subjektivitet.

Jeg ser for meg noe slikt:

"Det beste ølet er det som samla scorer høyest på følgende punkter:
- ...........................
- ...........................
- ...........................
- ...........................

osv. "
 

Vladimir

Norbrygg-medlem
Jeg har aldri deltatt i konkurranse. Kommer nok til å gjøre det en gang.

Jeg sliter nok litt med å forstå hvorfor skal typeriktighet være det viktigste i konkurransesammenheng.

Typedefinisjonene kan være feilaktige. Og de aller beste kommersielle ølene er ikke nødvendigvis helt typeriktige ihht. Norbrygg, eller BJCP sine definisjoner.
 

Kold Brygg

Norbrygg-medlem
Fra min side: Ikke noe problem, mer et ønske om en konkurranseform der dyktige ølsmakere (i.e. dommere) kårer beste øl istedenfor det ølet som ligger nærmest en typedefinisjon.
Det er ingen tvil at de fleste her skjønner din problemstilling. Samtidig har du og andre en åpen invitasjon til å lage en konkurranse hvor forhåpentligvis også du og andre finner mulighet til å konkurrere.

Jeg synes det er dumt om gode kreative løsninger ikke kommer fram grunnet restriksjoner i konkurransekriteriene. På den måten overlates ølutviklingen og fastsetting av framtidige typedefinisjoner på mange måter til de kommersielle bryggeriene.

Jeg håper derfor at du sammen med andre klarer å lage et konsept som ivaretar øl som ligger utenfor dagens kriterier.
 
Sist redigert:

Eirik KG

Norbrygg-medlem
Jeg sliter litt med den trangen til objektivitet, jeg. Er det bare jeg som ikke har noe imot en subjektiv bedømmelse?
Det blir vel da ivaretatt av klubbkvelder o.l.? Har ikke vært på de selv da.

Jeg forsto det slik at kritikken gikk på at de objektive konkurransene var mangelfulle.

Kanskje det er for lenge siden det har blitt arrangert noe uformelt, men det er det jo en god grunn til.
 

Sarge

Norbrygg-medlem
Jeg er i og for seg enig med deg i at det er utilfredsstillende å kåre det mest typeriktige ølet i stedet for det beste. Så hvis du kunne presentere de objektive kriteriene du snakker om her, som skal kunne brukes uavhengig av typedefinisjonene, ville jeg være lykkelig. Da hadde du vist hvordan det er mulig på en rettferdig måte å kåre det beste ølet - og det ville faktisk være en rimelig stor bedrift.

Men du må være konkret. Kriteriene må formuleres presist, slik at det ikke er noen tvil om hva som menes, og de må være slik at de ikke åpner for subjektivitet.

Jeg ser for meg noe slikt:

"Det beste ølet er det som samla scorer høyest på følgende punkter:
- ...........................
- ...........................
- ...........................
- ...........................

osv. "
Jeg tror ikke det er mulig uten subjektivitet, dessverre.
 

erikraude

Norbrygg-medlem
Det blir vel da ivaretatt av klubbkvelder o.l.? Har ikke vært på de selv da.

Jeg forsto det slik at kritikken gikk på at de objektive konkurransene var mangelfulle.

Kanskje det er for lenge siden det har blitt arrangert noe uformelt, men det er det jo en god grunn til.
Joda, de gjør det, men jeg tror en konkurranse der øl ble vurdert av et dommerpanel ut fra en beskrivelse som @Sarge skisserer kunne vært moro. Som en mellomting mellom fritt fram for de utrenede masser og de typedefinerte konkurransene.
 

Sarge

Norbrygg-medlem
Det blir vel da ivaretatt av klubbkvelder o.l.? Har ikke vært på de selv da.

Jeg forsto det slik at kritikken gikk på at de objektive konkurransene var mangelfulle.

Kanskje det er for lenge siden det har blitt arrangert noe uformelt, men det er det jo en god grunn til.
Det som er litt krokete er at i min by er det lite aktivitet i Norbrygg-regi, og hobbyen er ikke kompatibel med bilkjøring til disse kveldene i andre kommuner. (Ja, man kan spytte, men det er jo litt kjipt om kveldene har sosialt tilsnitt).
 

Eirik KG

Norbrygg-medlem
Joda, de gjør det, men jeg tror en konkurranse der øl ble vurdert av et dommerpanel ut fra en beskrivelse som @Sarge skisserer kunne vært moro. Som en mellomting mellom fritt fram for de utrenede masser og de typedefinerte konkurransene.
Ja det tror jeg også kunne vært moro. Mine skeptiske uttalelser handlet om å ivareta objektivitet. Da antar jeg at de som ville sendt inn må være klar over at det ikke er objektivt.
Det som er litt krokete er at i min by er det lite aktivitet i Norbrygg-regi, og hobbyen er ikke kompatibel med bilkjøring til disse kveldene i andre kommuner. (Ja, man kan spytte, men det er jo litt kjipt om kveldene har sosialt tilsnitt).
Ref setningene over, da skjønner jeg ditt ståsted bedre.

Det jeg da ser på som det største problemet: Vi er ikke så mange i Norge. Det er vanskelig å ha objektivitetsdømming ut fra hele BJCP, fordi det blir så få bidrag i enkelte kategorier, og et potensielt problem med flere konkurransetyper er at antall bidrag spres tynnere.

Men jeg jobber med programmering, jeg er programmert (intended) til å tenke «Yes, det funker…hva kan gjøre at det ikke funker?»
 

Finn Berger

Moderator
Jeg sliter litt med den trangen til objektivitet, jeg. Er det bare jeg som ikke har noe imot en subjektiv bedømmelse?
Et element av subjektivitet er antakelig uunngåelig, bare så det er sagt. Og jeg har ikke noe spesielt i mot subjektive bedømmelser, i og for seg. PF er helt greit. Men de er det de er, og skal jeg ta meg bryet med å sende inn øl til en konkurranse, vil jeg vite at bedømminga er mest mulig rettferdig. Det vil si at ølene blir bedømt på et likt grunnlag, og så langt mulig på samme måten av de ulike dommerne. Og det krever at objektivitet etterstrebes, mener jeg.
 

Finn Berger

Moderator
Jeg tror ikke det er mulig uten subjektivitet, dessverre.
OK, da åpner vi for det;). Jeg er uansett nysgjerrig på hvordan det vil se ut.

Jeg og Jørgen hadde en liten smakekveld for ikke lenge siden. Jørgen serverte to av sine øl, begge av samme type, og jeg syntes det ene var bedre enn det andre. Jeg syntes det var litt "friskere" - det var vel begrepet jeg brukte. Men begge var uten tvil typeriktige og feilfrie - så langt jeg kunne se, i alle fall. Det var to eksepsjonelt gode øl. Men jeg var altså likevel i stand til å foretrekke det ene. Det var "best". Det var sjølsagt en subjektiv dom, og jeg veit ikke om alle ville vært enige i den. Kanskje var det bare en liten forskjell i karboneringa som gjorde utslaget? Og det er jo subjektivt hva man foretrekker der.

Bryggosoftestene er også interessante i denne sammenhengen. Når de som klarer å skjelne mellom de to ølene blir spurt hvilket de foretrekker, er det sjelden noen klar tendens. Og den konklusjonen jeg trekker av det, er at slike "best-vurderinger" - som antakelig er helt spontant subjektive - blir veldig tilfeldige. Men kanskje det hadde vært annerledes om de hadde blitt bedt om å begrunne valget sitt ut fra kriterier?

De to ølene til Jørgen var såpass ulike at jeg tror jeg ikke skulle hatt vanskeligheter med å skille dem i en triangeltest. La oss tenke oss at NM-tittelen i klassen sto mellom disse to - et ikke helt utenkelig scenario:). Jeg ser ikke hvordan de to skulle kunne skilles på typeriktighet, så hva da. Jeg veit hvilket jeg hadde stemt på, men er det en god begrunnelse at jeg syntes det var friskere?
 

Sarge

Norbrygg-medlem
Et element av subjektivitet er antakelig uunngåelig, bare så det er sagt. Og jeg har ikke noe spesielt i mot subjektive bedømmelser, i og for seg. PF er helt greit. Men de er det de er, og skal jeg ta meg bryet med å sende inn øl til en konkurranse, vil jeg vite at bedømminga er mest mulig rettferdig. Det vil si at ølene blir bedømt på et likt grunnlag, og så langt mulig på samme måten av de ulike dommerne. Og det krever at objektivitet etterstrebes, mener jeg.
Ja, og alle forsøker jo å være så objektive som mulig. Dette gjelder jo i all bedømming av sanselige opplevelser som skal være interessant for andre enn den som bedømmer. Eksempler er bedømming av restaurantopplevelser, lyden i hifianlegg, kjøreopplevelse av en bil, vinanmeldelser, filmer, musikk osv. Det florerer av tester og anmeldelser med stjerner, terningkast, poeng osv. Jeg har nylig leflet en del med vin (jeg har noen entusiastiske, vinsamlende kamerater), og der er det ganske interessant hvordan man bruker en poengskala til 100 som man plasserer vinen på basert på. Denne brukes av både profesjonelle vinanmeldere og glade amatører. Det er veldig interessant hvordan man etterhvert opplever en del sammenfall i preferanser og bedømming, selv om slikt er ganske så subjektivt i utgangspunktet. Jeg tror at vi mennesker har ganske store overlapp når det gjelder subjektive preferanser. Selv om noen hater pistasj og elsker banan og andre har det motsatt, så er de fleste enige om mye. De fleste liker en frisk, knasende gulrot eller en varm, nybakt hvetebolle. Det er fellesnevnere som sitter genetisk som bestemmer hva som er godt fordi det var med på å bestemme hva man kunne spise om man skulle overleve før man fikk datostempling og mattilsyn. Det er også grunnen til at enkelte matsorter, som f.eks. blåskimmelost og kefirmelk krever tilvenning og har mer sprik i preferanser.
Jeg tror også dette gjelder øl. Selv om man bestemmer seg for å innføre noen delkarakterer for hvor godt et øl er, så er det slett ikke sikkert at dommerne ville være så uenige, selv om man ikke kunne bruke typeriktighet som mål.
 
Sist redigert:
Topp