Gårdsbryggeri, lovlighet til produksjon, regler & praksis

Hallo.

Har lest litt om regelementet rundt produksjon av alkoholholdige drikker på 4,7% alk.

Har noen på forumet noen praktiske erfaringer rundt dette ?

Eksempelvis : sikring av lager ? rapportering av alkoholavgiften / innbetalinger osv.

Vet at dette sikkert ikke er riktig kanal på forumet, men fant heller ingen annen opplagt .

Alle svar mottas med takk !

-Halfdan
 
jeg googla det samme for 5 minutter siden, før jeg fant denne tråden nå, jeg er også nysgjerrig! Hvor mye kreves av investeringer (bortsett fra bryggeutstyr) for å starte opp ett lite småskalabryggeri som har utsalg ?
 
Jeg vet ikke jeg heller, men du må også ha mattilsynet med på laget.
Tror nok ølet må selges dyrt hvis dette skal lønne seg.
 
Men altså, om man har enkeltmannsforetak, driver bryggeriet på hobbybasis og investerer, si, i en 200 liters speidel og en masse flasker, samt ingredienser, så må det da være mulig å få det til å lønne seg etter hvert, selv om flaskene kanskje kommer opp i, si 60 kroner halvliteren ved utsalg? (Inkl. Moms og avgifter) Samt at man kanskje kan ha kurs i ølbrygging og kanskje ølsmaking for bedriftsmarkedet? (det meste av dette vil foregå på ettermiddagstid uansett. Si, at man tar å brygger en batch øl, og har ølsmaking på slutten? (Øllet flasker man, og selger uansett...) Om man hadde tatt, si 4-500 kroner for en 4-timers opplevelse per pers, så regner jeg da med at man hadde fått noen intresserte?
 
Uten å være helt sikker vil jeg tro det er ganske strenge krav til produksjonslokalet. Hygiene, avløp, lufting osv må nok tilfredstille visse krav. Vil også tro at en kjapp håndvask av flaskene ikke er tilstrekkelig. Krever nok desinfisering med damp e.l. ved bruk av skikkelig vaskeutstyr.

Det kan jo være en ide å kontakte f.eks Inderøy Gårdsbryggeri eller noen av de andre gårdsbryggeriene i Norge for å slå av en prat om emnet.
 
Å starte opp egen virksomhet er er stri tørn....

Å starte opp egen virksomhet innen nærings-/nytelsesmidler er en ennå striere tørn.

De fleste lykkes ikke.

Dersom du står på infernalsk, er dyktig og har en god økonomisk plattform, så kan du lykkes.

Lykkes du med et slikt prosjekt er jeg sikker på at du vil få det svinaktig gøy...

MVH

Morten M
 
Jeg tok faktisk kontakt med inderøy gårdsbryggeri før jeg svarte i denne tråden i går ettermiddag. Her er noe av det jeg fikk som svar:

/ Sitat Start /

Hei !

Det er en god del arbeid med å komme igang med eget bryggeri. Og ting tar tid. For min del tok det ca. 3 år fra jeg sendte inn den første søknaden til jeg fikk den endelige tillatelsen fra Tolldirektoratet den 1.12.2007. Fram til i fjor vår kombinerte jeg bryggeriet med deltidsjobber, men nå er det på heltid. Ser derfor ut som om det er mulig å ha dette som levebrød, men ting kan endre seg for. Infeksjon i brygg, økning i avgifter, nytt regelverk o.a. kan fort få marginene til å endre seg.

/ Sitat Slutt /

Han skriver også litt om at man må også ut med en del penger for å starte opp, og størsteparten av kostnadene ligger i ombygging av lokaler. Hovedpunktet er at mattilsynet vil ha ett lokale med vaskbare flater. Han investerte ca 650.000 med en del egeninnsats.

Han brukte også den billigste metoden han fikk til å brygge øl med. I følge hans nettsider bruker han ombygde Melketanker til produksjon av ølet, og Speidel gjæringstanker.
 
Hei Halfdan!

Det kreves nok en del arbeid og innsats ja.

Har 2 stk foreldre som jobber i tollvesnet, hvorav min far hvertfal har jobbet med noe innenfor alkohol. Så om du vil kan jeg sende deg en PM med mailen hans. Om du har konkrete spørsmål.
 
Når det gjeld tilverking og salg av alkohol, så er det to alternativ. Det enklaste alternativet, om ein kan kan bruka den betegnelsen, er det utvida kommunale skjenkeløyvet. Her er kravet at ein har eller skaffar seg serveringsløyv etter søknad og godkjenning frå kommunen. Så må ein søkja om allment kommunalt skjenkeløyve for servering av alkohol. Ut i frå alkoholova § 4.2 kan ein så søkja om eit utvida løyve for å tilverka og servera alkohol i eiga verksemnd. Alkoholinnhaldet her er ganske romslig, - opptil 22%. Dette løyvet er først og fremst tiltenkt dei som driv med gardsturisme og oppleving. Kriteriane her at det skal vera ein heilheitleg del av opplevelsen, det vere seg mat eller oppleving. Med andre ord så er det tvilsomt om ein får starta opp med ein rein "gardspub" på eit slikt løyve. Frå 01.01.2012 vart det og endringar i alkohollova, slik at ein og kan søkja om salsløyve på eigenprodusert alkohol i denne samanhengen. Problemet er berre at då må ein avgrensa seg til eit alkoholinnhald på max 4,7%.
Så var det mattilsynet. Etter det eg har erfart er dei ganske greie på dette feltet. I utgangspunktet skal ein berre melda på fastsett skjema før ein startar opp. Ingen godkjenningar frå den kanten, bortsett frå at du må gjera rede for prosessane, og at internkontrollen skal vera på plass om dei finn det for godt å avlegga eit besøk når det passar seg slik.
Tollvesnet er meir krevande. Her må det fram med politiattest for å dokumentera at du har vore snill gut opp gjennom tidene. Med snill gut så legg dei vekt på at du har betalt din skatt og moms punktleg, og at du ikkje har vore innblanda i økonomiske episodar som ikkje talar til din fordel. Dei krev at du har ein godkjent rekneskapsførar, og dei skal ha namn og tlf nr til han. Vidare set dei krav til kontroll på kor mykje du har planlagt å produsera, og korleis du oppbevarar ferdig vare eller varer som er under produksjon. Så skal dei sjølvsagt ha avgift som på alt anna staten legg seg borti. Her er rundskriv frå Tollvenet http://www.toll.no/upload/aarsrundskriv/2012 Alkohol.pdf. Avgift på alkohol inntil 4,7% kr 19,59 pr liter. Frå 4,7% inntil 22% er det kr 4,38 pr prosent pr liter. I tillegg kjem embalasjeavgift på kr 5,14 pr flaske.
På eit øl på 7% er det då avgifter på kr. 40,94 pr liter om ein tappar det på 2 halvlitersflasker. I tillegg må du og betala moms på utsalsprisen når ein sel ei flaske. For å sei det slik,- dette er ikkje raskaste vegen til rikdom. Du må rapportera og innbetala til Tolvesenet innan den 18 i kvar månad uoppfodra. Rapport skal dei ha om ein ikkje har hatt salg også. Om du missligheldt dette kan dei trua med inndraging.

Den andre måten å få bevilling på er å søkja om ein statleg bevilling. Det er vel stort sett dei same kriteriane som ligg til grunn her, men no kostar det straks endå meir. Her må du betala inn eit beløp på omlag kr. 15 000 for at helsedirektoratet i heile tatt vil sjå på søknaden. Deretter må du kunna stilla ein løpande bankgaranti på kr 200 000. Dette er som sikkerheit for at staten skal få sine avgifter om du går konkurs eller liknande.
Eg vil også tru at mattilsynet er meir tilstede her, men det veit eg ikkje.
Kommunen pliktar å vera behjelpelig med opplysningar.
Med andre ord - det er litt pes ja.
 
Du vil ha en del arbeid vedrørende kravene til EU forordning 852. Dokumentasjon, IK-Mat system basert på HACCP eller full HACCP om Mattilsynet krever dette. Revisjoner med prøvetaking for å dokumentere hygiene, innhold, vannprøver osv. Noe som kan være greit og få hjelp til av Anticimex eller andre som tilbyr tjenester innen Matsikkerhet. (det må bemerkes at jeg selv jobber I Anticimex)

Jeg har i en tidligere tråd skrevet litt om kravene bryggeri kan forvente og måtte tilfredstille.

Edit. Presisering.
 
Pedal skrev:
Den andre måten å få bevilling på er å søkja om ein statleg bevilling. Det er vel stort sett dei same kriteriane som ligg til grunn her, men no kostar det straks endå meir. Her må du betala inn eit beløp på omlag kr. 15 000 for at helsedirektoratet i heile tatt vil sjå på søknaden. Deretter må du kunna stilla ein løpande bankgaranti på kr 200 000. Dette er som sikkerheit for at staten skal få sine avgifter om du går konkurs eller liknande.
Eg vil også tru at mattilsynet er meir tilstede her, men det veit eg ikkje.
Kommunen pliktar å vera behjelpelig med opplysningar.
Med andre ord - det er litt pes ja.

Det var en bra oppsummering du hadde når det gjaldt kommunal bevilling!

Men, er du helt sikker på at det er helsedirektoratet som det skal søkes til når det gjelder statlig tilvirkningsbevilling? Jeg vet at mange av lovtekstene ikke er helt oppdaterte på hvordan bevillingene faktisk administreres idag. Jeg vet derimot at dersom en skal ha statlig importbevilling er det tollvesenet som det skal søkes til, selv om noen av lovtekstene sier "søknad til Helsedirektoratet". For statlig importbevilling er det samme opplysningene som beskrev over som skal oppgis ved søknad. Ved import bør/må en også ha et tolllager slik at en kun fortoller etterskuddsvis forrige måneds uttak. Her kreves det et nazinøyaktig regnskap på hva som går inn og ut. Også ved import krever normalt tollvesenet sikkerhet for særavgiftene. Denne baserer seg på skjønn. Et nystartet firma her ikke noe kreditthistorie så typisk 200.000 vil være et typisk beløp. Du får ikke banken til å stille dette, så i praksis må du putte beløpet på en låst konto som banken får pant i mot at den stiller garantien.

For tilvirkning er jeg mere usikker på når tid avgiftene skal rapporteres. Er det ved ferdig gjæring? Eller ved faktisk "uttak" eller bruk i restauranten? Noen som vet dette?
 
Når det gjeld kven som skal søkast til ved statleg bevilling har eg fått inntrykk av at det er helsedirektoratet, men er nok ikkje skråsikker. Har berre eigenerfraring ut frå den utvida kommunale bevillinga. Det står ein del om statleg bevilling på denne linken. http://www.regelhjelp.no/no/Etatene...kning-av-alkoholholdig-drikk/?bransjeid=7985 Slik det er framstilt her, så er det det vyrde helsedirektoratet det skal søkjast til.
Det som du skriv om bankgarantien er nok sikkert riktig, dersom du ikkje har gode kontaktar eller at banken meiner at forretningsplanen din er kjempegod.
Avgift til Tolvesenet skal betalast etter uttak eller omsetning av ferdig vare innan den 18 i kvar månad saman med innrapportering av "forbruk".

Er ein så uheldig at eit øl vert av den kvaliteten at det går i sluket, så må tollvesenet varslast. Dei skal i så fall vera med på denne sermonien,- mot betaling, reise og diett sjølsagt. Minimum kr 500,-

Her står det og litt meir om kommunal utvida bevilling i litt enklare tekst enn det som står i alkohollova og forskrifta.

http://www.regelhjelp.no/Etatenes-sider/Helsetilsynet/Kravlister/Hotell-og-restaurantvirksomhet---miljorettet-helsevern/Skjenking-av-alkoholholdig-drikk/
 
Jeg ser at teksten sier helsedirektoratet, men jeg er ikke overbevist om at det er slik...

Det bør også nevnes at utvidet kommunal bevilling er i utgangspunktet ment for gardsbryggeri, slik at gamle tradisjoner skulle kunne holdes i ved like. Slik at man i byene kan søke, men man skal argumentere veldig godt for å få dette. Det sies at det å brygge for kuriosa sin skyld ikke er et tilstrekkelig godt argument for å få utvidet kommunal bevilling.
 
Vet du om noen som har fått avslått kommunal tilvirkningstillatelse med en slik begrunnelse? Bibelen på temaet er «Håndbok i alkoholloven», der det står:

Hvorvidt kravet om at tilvirkningen og skjenkingen må utgjøre en del av stedets ”helhetlige karakter og serveringstilbud” er oppfylt, må vurderes i den enkelte sak. Ved vurderingen av om vilkåret er oppfylt, kan[/u] bevillingsmyndigheten for eksempel legge vekt på hensynet til lokale tradisjoner.

...

Det kan videre legges vekt på om det er en historisk og kulturell sammenheng mellom tilvirkning, anvendelse og serveringsstedets øvrige tilbud. Videre vil det være viktig å vurdere om stedet serverer både mat og drikke. Det kan også legges vekt på om tilbudet omfatter mer enn servering, for eksempel kulturelle aktiviteter, gjestenes mulighet til deltakelse i innhøsting og produksjon mv. Lokal tilvirkning av alkoholholdig drikk vil, sammen med mat, produksjon og servering, serveringsstedets karakter, omgivelsene for øvrig og muligheten til å være tilstede under produksjonen kunne være et sentralt element i en totalopplevelse. Denne opplistingen av vurderingsmomenter er ikke uttømmende. Det vil ikke være tilstrekkelig i seg selv at produksjonen og skjenkingen av den alkoholholdige drikken kan skje på samme sted. Ordningen er ikke ment å omfatte barer/restauranter hvor bevillingshaver ønsker å starte produksjon av alkoholholdig drikk, og dermed tilby eget ”brygg” som en kuriositet, uten at dette inngår i et bredere og mer sammensatt serveringstilbud.


(Side 62. Mine uthevinger.)

Jeg synes det er lagt opp til en stor grad av kommunalt skjønn for hva som skal regnes som «helhetlig karajter og serveringstilbud». Det burde absolutt være mulig å komme innenfor dette med mange konsepter, også i en by. En pub som ønsker å supplere et godt ølutvalg med egen produksjon, en restaurant med fokus på mat laget fra grunnen eller kanskje bare et kursopplegg burde holde. Jeg tror, for eksempel, at Amundsen i Oslo har kommunal bevilling. Noen her kan sikkert bekrefte eller avkrefte det.
 
Hvordan blir dette da, om f.eks ett serveringssted hadde bedt om tillatelse, og vil ansette en person til å brygge for dem, må dette da skje i samme lokale, eller?...
 
Med kommunal bevilling, så må det skje i tilknytning til serveringslokalet. Det er ikke nødvendigvis i samme lokale og, for eksempel, Klostergården har bryggeriet i en låve  og serveringa i andre hus på samme tunet.
 
gustavf skrev:
Vet du om noen som har fått avslått kommunal tilvirkningstillatelse med en slik begrunnelse?

Jeg vet ikke om noen tilfeller i Stavanger, Sandnes eller Haugesund. Det at noen skal "utøve skjønn" er er noe usikker metode å forholde seg til.
Men jeg er enig med det at det fullt ut burde gå an å begrunne søknaden "godt nok".

Jeg syslet selv med slike tanker en stund da jeg drev en russisk restaurant i Stavanger for en tid tilbake. Da ønsket jeg å tilby forskjellige krydderøl som forsvant i Sovjet-tiden. Jeg kontaktet russiske restauranter som hadde slikt og fikk til svar at siden disse ikke var kommersielt tilgjengelige øltyper brygget samtlige av dem dette selv i enten kjeller eller loft. Det var da denne store idèen kom til meg. Grunnet finansielle årsaker strandet det med bare tankene.
 
Ser for meg at det er svært mye usikkerhet og risiko knyttet til etablering av et lite bryggeri. Man er fullstendig avhengig av at enkeltpersoner i offentlig sektor utøver "skjønn". Har sagt det før og sier det igjen: Har ytterst stor respekt for de som tør satse på dette.

Når det er sagt så er det veldig flott å ha dette kun som hobby. Ingen regler eller småhøvdinger å forholde seg til, intet press eller økonomisk risiko med å få en batch perfekt, og null stress med markedsføring eller salg. Det er ikke sikkert det blir like gøy hvis man plutselig skal leve av dette.
 
Tilbake
Topp