Utbytte GrainFather

Mange snakker om å røre for å forbedre utbyttet. Har forsøkt det selv, og det fungerer, men gjør ikke effektiviteten særlig mer forutsigbar.

Jeg har for min del (anekdotisk bevis) kommet til at det er i skyllingen den store forskjellen i utbytte oppstår. Jeg rører selvsagt godt under innmesk, men siden man har full sirkulasjon og temperaturkontroll under meskingen ser jeg ingen grunn til at temperaturen skal variere særlig mye.

Med Sarge sparge siver skyllevannet kontrollert ned i mesken mens godsakene (den mest sukkerrike væsken) drives kontrollert ned. Dette ligner en del på kontinuerlig skylling, men det er ikke noen kontinuerlig strøm av skyllevann inn eller vørter ut. Tilførselen av skyllevann er som for standard GF-prosess. Forskjellen er at maltrøret ikke heves, men at man pumper ut vørter for å gi plass i kontrollert hastighet.
Veldig spennende metode du bruker. Den skal jeg forsøke. Foreslår å kalle det Sarge sin "fortrengningsskylling". Godt norsk ord. :)
Borrebrygg foreslår å heve maltrøret bare 20-30 cm ved skylling i sitt Påskeøl: https://www.borrebrygg.no/archive.php?articleid=90
 
Tilbake
Topp