Vannkvalitet Skien

Legger med vannprofil for skien, Målinger tatt 2011
Det er lite forskjell på prøvene.

Kalsium er ikke nevnt i oversikten.

For å sikre at vannet har høy nok pH-verdi til å forebygge korrosjon i kobberrør,  heves pH fra 6,5 til 7,7 – 7,9.

Dette skjer ved tilsetting av kullsyre og deretter la vannet gå gjennom et filter av marmorsand.

Dette øker kalkinnholdet i vannet til 13 – 15 mg Ca/liter.Under vannbehandlingen fjernes partikler og noe jern og mangan.

Vannet blekes med ozon,  som reduserer fargetallet fra 14 – 18 til om lag 5.

Innholdet av organisk stoff reduseres med om lag 0,5 mg C/liter.Til slutt tilsettes vannet klor (om lag 0,3 mg Cl/liter). 

Hvis klor skal fjernes fra vannet,  må det filtreres gjennom aktivt kull.

Jeg vedlegger også nettadressen til drikkevannsforskrift med veileder.

Her er de forskjellige analyseparameterene kommentert.http://www.mattilsynet.no/mattilsynet/multimedia/archive/00073/Veileder_til_forskri_73908a.pdf


Lykke til med bruk av Skiensvann i virksomheten din.
 

Vedlegg

  • Vannkvalitet 2011.pdf
    174,9 KB · Sett: 141
Skal være, i følge Skien kommune: Kalsium = 16 mg Ca/l, og Magnesium = 0,35 mg/l (Mg), og Alkalitet 0,90 mmol/l

Jeg bruker vannprofilen under, i EZ Water Calculator. Trenger man flere mineral verdier finnes disse i rapporten som ble postet først i tråden.

Vannprofil.

Kalsium 16 mg Ca/l
Magnesium 0,35 mg/l (Mg)
Natrium (Sodium) 1,28 mg/l
Klorid 1,9 mg Cl/l
Sulfat 1,3 mg SO4/l
Ph 7,8
Alkalitet CaCO3 45 ppm eller HCO3 54,9 ppm
 
Sist redigert:
Dere trenger også Alkalitet. Ikke alle vannverk oppgir dette, så kan være at det må til en lab. En telefon til vannverket kan forsåvidt være første sted å starte. Man kan vel også regne seg frem til det med de dataene som er oppgitt tror jeg.
 
Dere trenger også Alkalitet. Ikke alle vannverk oppgir dette, så kan være at det må til en lab. En telefon til vannverket kan forsåvidt være første sted å starte. Man kan vel også regne seg frem til det med de dataene som er oppgitt tror jeg.

Har oppdatert mitt innlegg over. ;)
 
Sist redigert:
Tilbake
Topp