Vannkvalitet Skien

Legger med vannprofil for skien, Målinger tatt 2011
Det er lite forskjell på prøvene.

Kalsium er ikke nevnt i oversikten.

For å sikre at vannet har høy nok pH-verdi til å forebygge korrosjon i kobberrør,  heves pH fra 6,5 til 7,7 – 7,9.

Dette skjer ved tilsetting av kullsyre og deretter la vannet gå gjennom et filter av marmorsand.

Dette øker kalkinnholdet i vannet til 13 – 15 mg Ca/liter.Under vannbehandlingen fjernes partikler og noe jern og mangan.

Vannet blekes med ozon,  som reduserer fargetallet fra 14 – 18 til om lag 5.

Innholdet av organisk stoff reduseres med om lag 0,5 mg C/liter.Til slutt tilsettes vannet klor (om lag 0,3 mg Cl/liter). 

Hvis klor skal fjernes fra vannet,  må det filtreres gjennom aktivt kull.

Jeg vedlegger også nettadressen til drikkevannsforskrift med veileder.

Her er de forskjellige analyseparameterene kommentert.http://www.mattilsynet.no/mattilsynet/multimedia/archive/00073/Veileder_til_forskri_73908a.pdf


Lykke til med bruk av Skiensvann i virksomheten din.
 

Vedlegg

  • Vannkvalitet 2011.pdf
    174,9 KB · Sett: 139

svebrekk

Norbrygg-medlem
Skal være, i følge Skien kommune: Kalsium = 16 mg Ca/l, og Magnesium = 0,35 mg/l (Mg), og Alkalitet 0,90 mmol/l

Jeg bruker vannprofilen under, i EZ Water Calculator. Trenger man flere mineral verdier finnes disse i rapporten som ble postet først i tråden.

Vannprofil.

Kalsium 16 mg Ca/l
Magnesium 0,35 mg/l (Mg)
Natrium (Sodium) 1,28 mg/l
Klorid 1,9 mg Cl/l
Sulfat 1,3 mg SO4/l
Ph 7,8
Alkalitet CaCO3 45 ppm eller HCO3 54,9 ppm
 
Sist redigert:

Miguel

Norbrygg-medlem
Dere trenger også Alkalitet. Ikke alle vannverk oppgir dette, så kan være at det må til en lab. En telefon til vannverket kan forsåvidt være første sted å starte. Man kan vel også regne seg frem til det med de dataene som er oppgitt tror jeg.
 

svebrekk

Norbrygg-medlem
Dere trenger også Alkalitet. Ikke alle vannverk oppgir dette, så kan være at det må til en lab. En telefon til vannverket kan forsåvidt være første sted å starte. Man kan vel også regne seg frem til det med de dataene som er oppgitt tror jeg.

Har oppdatert mitt innlegg over. ;)
 
Sist redigert:
Topp